Zvítězí na evropském jednání fosilie?

Evropská Rada pro obecné záležitosti jedná o využití bilionového evropského rozpočtu. Pozměňovací návrhy tlačí rozvoj fosilních paliv.

Největší tlak na rozvoj těžby břidlicového plynu činí polská vláda. Na snímku těžební věž poblíž obce Lesniowice na jihovýchodě země. foto: © ReutersČeská pozice

Největší tlak na rozvoj těžby břidlicového plynu činí polská vláda. Na snímku těžební věž poblíž obce Lesniowice na jihovýchodě země.

Jak v letech 2014 až 2020 využít bilionový evropský rozpočet? Evropská komise navrhuje, aby 336 miliard eur z této částky připadlo na strukturální a kohezní fondy. Podstatná část těchto fondů by podle návrhu komise měla být vyčleněna pro dosažení cílů EU – snížení spotřeby energie i emisí skleníkových plynů.

V posledních dnech se však vyrojilo k textu nařízení Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) několik pozměňovacích návrhů, které mají za cíl otevřít dveře financování dalšího podílu ropy, plynu a uhlí v energetickém mixu EU. V popředí jsou především nebezpečné technologie těžby břidlicového plynu frakováním.

Nevpustit frakování zadními vrátky

Největší tlak na rozvoj těžby břidlicového plynu činí polská vláda, pozměňovací návrh si krom ní podal i polský europoslanec Jan Olbrycht. Ačkoli toto rozhodování nezáleží na europoslancích, ale na ministrech zahraničí, Olbrycht umně využil textu, který polská vláda předložila 14. června na jednání skupiny COREPER II, a poslal ho dál. Ve skupině COREPER II mají stálí zástupci členských zemí za úkol připravovat kompromisy mezi postoji Evropské rady a Evropské komise. A tak Olbrycht zadními vrátky návrh propašoval na jednání Rady pro obecné záležitosti nikoli jako kompromis, ale jako zásadní změnu navrženého trendu podporovat úspory energie a obnovitelné zdroje.

Ekologické organizace z Evropy žádají ministry, aby odmítli podporu pro fosilní paliva a potvrdili orientaci fondů EU na úspory energie a obnovitelné zdrojeČesko zastupuje na úterním jednání Rady pro obecné záležitosti EU zástupce státního tajemníka pro evropské záležitosti Jiří Georgiev. Na rozdíl od Polska není politika českého státu vůči rizikovému frakování zřetelná a nelze dopředu usuzovat, jakou pozici Česko na jednání v Lucemburku zaujme. Co je však viditelné, je velký odpor místních samospráv i občanů i proti zkušebním vrtům, které jsou samy o sobě velkým rizikem zejména pro přírodu, rezervoáry spodní vody a krajinný ráz.

Ekologické organizace z Evropy se obrátily na zasedající ministry otevřeným dopisem, v němž je žádají, aby odmítli podporu pro fosilní paliva a potvrdili orientaci evropských fondů na úspory energie a obnovitelné zdroje.

Jednou z organizací, která se snaží upozorňovat na snahy propašovat do evropských podpor pomoc pro opětovné vzedmutí fosilních zdrojů, je CEE Bankwatch Network. Markus Trilling z této organizace upozornil, že by bylo nerozumné podporovat investice, které budou na další desítky let udržovat naši závislost na fosilních palivech.

Zástupce CEE Bankwatch Network v České republice Ondřej Pašek zdůraznil: „Evropský rozpočet je tu pro podporu veřejného zájmu, třeba vyšší energetické účinnosti ekonomiky, úspor energie nebo nezávislosti na fosilních palivech. Nemůžeme si dovolit financovat zisky fosilních korporací nebo nebezpečné technologie, jako je těžba břidlicového plynu frakováním.“

Nenechat nastražit časovanou bombu

I Česko má aktivního voleného zástupce, který se bere za problematiku břidlicového plynu – ale opačně než jmenovaný polský europoslanec. Náchodský senátor Petr Pakosta (bez politické příslušnosti) předložil návrh zákona zakazujícího těžbu břidlicového plynu hydraulickým frakováním, který pochází z dílny koalice STOP HF. Ruku v ruce s Pakostou se za zákon zasazují senátoři Jiří Oberfalzer (ODS) z Berounska a Pavel Trpák (ČSSD) z Trutnovska, všichni tři z oblastí, které by měly být těžbou břidlicového plynu tvrdě postiženy.

„Odmítám přijmout to, že bych měl chodit po zemi, pod kterou někde v hloubce jeden kilometr pod mýma nohama je vrstva horniny nasáklá mutagenními a karcinogenními chemikáliemi jako houba,“ vysvětluje svůj postoj Pakosta. „To by byl velmi nebezpečný a bezohledný odkaz příštím generacím, to je prostě časovaná ekologická bomba,“ dodává.

Do hloubek se pod vysokým tlakem vhání voda s pískem a chemickými přísadami, které tvoří mimo jiné nebezpečné jedy, rakovinotvorné či mutagenní látkyNeboť pro efektivní těžbu břidlicového plynu je nutné využívat technologii hydraulického frakování, která rozruší horninové prostředí v okolí vrtu v hloubce a umožní uvolnění plynu. Do hloubek se pod vysokým tlakem vhání voda s pískem a chemickými přísadami, které tvoří mimo jiné nebezpečné jedy, rakovinotvorné či mutagenní látky. Pro hydraulické štěpení jednoho vrtu se spotřebuje přes deset tisíc krychlových metrů vody. Proces hydraulického štěpení se za dobu životnosti vrtu opakuje v průměru desetkrát, někdy až sedmnáctkrát, uvádějí materiály, které koalice STOP HF získala z amerických zkušeností, kde těžba břidlicového plynu – většinou na odlehlých místech od civilizace – probíhá ve velkém.

Ono „HF“ v názvu koalice je právě zkratka pro hydraulické frakování, a je shodou okolností totožná jak pro českou, tak pro anglickou terminologii. STOP HF je otevřenou koalicí občanských iniciativ a je složená z občanů, občanských sdružení, zájmových spolků, obcí, měst a krajů. Jejím cílem je zastavení průzkumu či těžby v ČR metodou hydraulického frakování. S tím je spojeno šíření petice STOP HF po celém území Česka a řízení kampaně STOP HF, která má pomoci ohroženým obcím a ochraně vod. Nicméně nejvíc se aktivity STOP HF účastnili lidé, obce a města Náchodska, Trutnovska a Berounska, tedy oblastí s rozsáhlými plánovanými průzkumnými územími.

Proti frakování vyrukovalo i Valašsko

Český zástupce Georgiev na jednání Rady pro obecné záležitosti EU nese velkou odpovědnost vůči našim občanům. Minulý týden vstoupilo do koalice STOP HF dalších 30 měst a obcí s celkovým počtem více než 200 000 obyvatel Valašska. Vstup Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu do Koalice STOP HF se uskutečnil 22. května 2012 na radnici ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Koordinovaný společný postup všech regionů se projevil i na veřejném slyšení v Senátu, kde za Valašsko vystoupil Jiří Novotný, starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydska. Současný počet podporovatelů koalice STOP HF je minimálně 450 tisíc obyvatel. Na třech peticích proti metodě HF je přes 71 tisíc podpisů.