Ztracená data z Grantové agentury ČR. Verze 2.00

Chyba, kvůli níž se ztratila data z grantových soutěží, se našla. Kritici z univerzit ale chtějí více informací o firmě, která systém vytvářela.

Martin Rychlík 12.4.2012

Několik týdnů před uzavřením grantových soutěží spadly GAČRu systémy a ztratila se data, dokonce i zálohy. Kritizující informatici nechápou, jak se něco takového mohlo vůbec stát. foto: © GA ČR, wikimedia, ČESKÁ POZICE, Martin RychlíkČeská pozice

Několik týdnů před uzavřením grantových soutěží spadly GAČRu systémy a ztratila se data, dokonce i zálohy. Kritizující informatici nechápou, jak se něco takového mohlo vůbec stát.

Příběh ztracených dat a záloh Grantové agentury ČR (GAČR), o čemž jsme minulý čtvrtek informovali, má další vývoj. Pobouření informatici jednak připravili výzvu k vedení GAČR, ve které požadují zveřejnění detailů ohledně výběru dodavatele grantové aplikace, ale ve středu též jednalo předsednictvo Grantové agentury a ke ztrátě, jež zřejmě pozdrží grantové soutěže nejméně o měsíc, se konkrétněji vyjádřilo.

„My, níže podepsaní, jsme znepokojení současnou situací v Grantové agentuře ČR. V době, kdy je rozpočet na vysoké školy, vědu a výzkum významně krácen, dochází zjevně v agentuře k nepromyšlenému utrácení peněz za nový informační systém,“ píší v prohlášení signatáři z Matematicko-fyzikální fakulty UK, Vysoké školy báňské, z Brna či Plzně. Plné znění přináší ČESKÁ POZICE v příloze PDF.

Podle autorů je „nepromyšlené utrácení“ doloženo vývojem informačního systému, jenž čtyři týdny před termínem pro podávání žádostí nefunguje, „ztrácí se v něm data“ a těsně před vypršením termínu se ruší vyhlášené veřejné soutěže o granty. GAČR má každoročně na podporu základního výzkumu v Česku vyčleněno několik miliard korun.

Na mnoha IT katedrách českých univerzit jsou projekty podobného rozsahu vypisovány jako studentské projekty, píší GAČRu kritici„Jako odborníci z oblasti softwarového inženýrství bychom chtěli veřejnost i předsednictvo GAČR upozornit, že samotná aplikace pro podávání grantových přihlášek je softwarové dílo poměrně malého rozsahu. Na mnoha informatických katedrách českých univerzit jsou projekty podobného rozsahu vypisovány jako běžné studentské projekty. Chápeme, že zadání projektu navíc vyžaduje jeho zabezpečení a další aspekty. V oboru softwarového inženýrství však existují standardní a jasně dané postupy, které podobným situacím (například kompletní ztrátě dat) zamezují,“ píší informatici, kteří podle zákona 106 požadují po vedení agentury zveřejnění smluv s dodavatelem a zaplacené částky.

Podle informací ČESKÉ POZICE se ztráta dat týkala jen nově vyhlášených soutěží. Aplikace běžely na systému Oracle, hardware nese značku Dell. Dodavatelem byla společnost Sefira s.r.o., která loni zvítězila v tendru mezi jedenáctkou firem. Kompletní dodávka IT řešení činila těsně pod deset milionů korun plus náklady za správu systému. Mezi vědci napříč Českem se již také rozproudily čilé spekulace o tom, do jaké míry byly v tendru angažovány Věci veřejné nebo jiné politické snahy či spřátelené vazby.

Oficiální prohlášení GAČR pro média:

Systém pro vkládání nových návrhů projektů pracoval správně do 29. března 2012, ze kdy existuje poslední použitelná záloha dat. Od 29. března docházelo k zatím přesně neidentifikované poruše v komunikaci mezi softwarem a diskovým polem. Kumulované chyby v zapisovaných datech po 29. březnu vedly dne 2. dubna ke kolapsu systému. Po třídenních pokusech o znovuzprovoznění systému a zjištění nekonzistence zálohovaných dat nebylo jiné východisko, než probíhající soutěže zrušit. V závislosti na výsledcích analýzy a diagnostiky infrastruktury dojde k nápravě v rámci reklamačního řízení, tedy bez dalších nákladů. GAČR se zavazuje, že společně s dodavateli všech komponent přijme veškerá opatření, aby znovu vyhlášené soutěže proběhly bez komplikací.

Předseda GAČR Petr Matějů ve středu odpoledne vedl několikahodinové jednání s firmou Sefira, na němž došlo k dohodě, podle které veškeré práce směřující k plnému obnovení funkčnosti systému a zajištění jeho bezchybného fungování během nově vyhlášených soutěží budou provedeny bezplatně – v rámci reklamačního řízení.

„GAČR současně učiní vše pro to, aby nově vyhlášené soutěže proběhly ve lhůtách umožňujících zahájení nových projektů co nejdříve na počátku roku 2013. Současně chci dementovat zřejmě účelově šířené poplašné zprávy, podle nichž je zrušením vyhlášených veřejných soutěží ohroženo projektové financování české vědy. Znovu opakuji, že havárie datového úložiště vedla k poškození dat vztahujících se pouze k návrhům projektů s předpokládaným zahájením v roce 2013. Ostatní datové soubory GAČR nebyly havárií nijak dotčeny,“ řekl ČESKÉ POZICI profesor Matějů, o jehož „hlavu“ začali po datovém lapsu usilovat někteří vědci, především z Akademie věd ČR.

Počet příspěvků: 5, poslední 20.4.2012 05:52 Zobrazuji posledních 5 příspěvků.