Změna vysokoškolského zákona, druhé dějství

Události nabraly tempo. Novela zákona o vysokých školách by měla být poslána do vnějšího připomínkového řízení už do konce roku 2012.

Studentský Týden neklidu pokračoval středečním pochodem z Palachova náměstí až k úřadu Vlády ČR. Podle policie se jej zúčastnilo asi 7000 studentů a sympatizantů. foto: © ČESKÁ POZICE, Martin RychlíkČeská pozice

Studentský Týden neklidu pokračoval středečním pochodem z Palachova náměstí až k úřadu Vlády ČR. Podle policie se jej zúčastnilo asi 7000 studentů a sympatizantů.

V lednu tomu bude již rok, co studenti vyšli do ulic, aby protestovali proti vysokokoškolské reformě, kterou předkládal exministr školství Josef Dobeš (VV). Největší kritiku sklidil zmatený záměr zákona o finanční pomoci studentům, ale palbě neušel ani zákon o vysokých školách. Reprezentaci vysokých škol se kromě obsahových chyb nelíbil způsob, jakým byli o novinkách zpravováni; nešťastnou „nekomunikaci“ a zmatky pak korunoval sám Dobeš, když si na kobereček „předvolal“ rektora Univerzity Karlovy.

Místo změny celého zákona čeká nakonec české univerzity jen novela. Má se zaobírat klíčovými tématy: dlouhodobějším financováním škol, jejich diverzifikací (čili rozlišením dle druhu výuky) a hodnocením kvality. Vedení ministerstva v čele s Petrem Fialou si dává velký pozor, aby témata řádně konzultovalo jak s Radou vysokých škol, tak s Českou konferencí rektorů. Podle informací ČESKÉ POZICE se „druhé dějství“ vysokoškolské reformy rozběhne v nejbližších dnech, kdy budou představeny pracovní materiály a harmonogram.

A věci se hýbou. Fialův náměstek pro vysoké školství a výzkum Tomáš Hruda počátkem listopadu dvakrát jednal s Legislativní komisí Rady vysokých škol a minulý pátek vystoupil na setkání jedné z komor České konference rektorů, když v Karolinu představil rektorům prezentaci, jež přibližuje klíčová témata.

Jakým směrem se novela bude ubírat, již tak trochu tušíme. Hrudova přednáška totiž zahrnovala stejná témata jako třístránkový výchozí dokument, který ministerstvo zaslalo stěžejním činitelům v říjnu. ČESKÁ POZICE má dokument k dispozici, přikládáme jej v PDF. „Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti ČR,“ zní úvodní obecná „fráze“, pod níž se však nacházejí konkrétnější dílčí cíle. Jsou čtyři:

  1. Vytvořit podmínky pro profilaci jednotlivých vysokých škol, a podpořit tak kvalitní naplňování jejich rolí v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací, umění a dalších tvůrčích činností.
  2. Posílit autonomii a odpovědnost tak, aby umožňovaly zohlednit společenské potřeby a specifické role jednotlivých vysokých škol.
  3. Nastavit transparentní pravidla financování tak, aby umožňovala strategické řízení a profilaci vysokých škol a podporovala efektivitu systému jako celku.
  4. Snížit administrativní zátěž vysokých škol a odstranit technické překážky pro rozvoj a zkvalitňování jejich činnosti.
Jak toho má být dosaženo?
  • Novela přijde s profilací škol na tři různé typy: na školy profesně zaměřené, všeobecně akademické a výzkumně zaměřené, s čímž bude souviset i nastavení studijních oborů. Změny nastanou zhruba v horizontu pěti let; volba typu je ambicí instituce, nikoliv ministerstva, jak vyplývá z Hrudova vystoupení v Radě vysokých škol.
  • Dále se dá očekávat debata nad institucionální akreditací (pro celou školu) a také určení role Akreditační komise ČR jakožto samostatného správního úřadu.
  • Návrh novely se zabývá i „konsolidací“ vysokých škol, počítá se slučováním soukromých VŠ a zmíněný dokument cituje i fúzi veřejné Vysoké školy báňské s Ostravskou univerzitou k 1. lednu 2015, což může být v obecné novele vnímáno jako nadbytečné.
  • Dalším tématem je změna udílení profesur a habilitací, respektive obsazování funkčních míst. „Habilitační řízení zůstane zachováno. Obsazování míst profesorů (z osob již habilitovaných) a požadavky na tato funkční místa si stanoví VŠ sama. Bude rozšířena možnost povolat profesora, který není habilitován,“ uvádí dokument.
  • Školy budou mít podle výchozího návrhu organizační autonomii a získají možnost vytvářet s dalšími subjekty konsorcia, například prohloubit spolupráci s ústavy Akademie věd ČR a podobně.
  • V oblasti financování se počítá s dlouhodobějším, takzvaně kontraktovaným finacováním od 1. ledna 2016, což by mělo přinést školám jistější příjem na základě smlouvy s ministerstvem.

„Návrh je celkem konsenzuální. Dá se nad tím jednat,“ míní několik oslovených zdrojů ČESKÉ POZICE. Odhadnout se ovšem dají i výtky. Debata se jistě rozvine kolem výjimečně nehabilitovaných profesorů a o způsobu diverzifikace škol: zda bude rozhodujícím prvkem studijní program, zaměření fakulty anebo celé univerzity. „Na dotaz, kdy by měla přijít novela do Poslanecké sněmovny, náměstek (Hruda) sdělil, že scénář je takový, aby novela byla poslána do vnějšího připomínkového řízení do konce roku 2012,“ uvádí zápis ze zasedání předsednictva Rady vysokých škol dne 25. října. Dá se to tak rychle stihnout?

Reformě vysokého školství jsme se věnovali v rubrice HOT TOP.