Změna programu Covid III: Státní záruky možné i na investiční úvěry

Ministerstvo financí připravuje rozšíření programu Covid III. Za více než tři měsíce jeho fungování si totiž firmy rozebraly jen necelá dvě procenta z jeho plánované kapacity. Vláda se proto chystá se upravit podmínky programu Covid III, který má skončit letos v prosinci, aby z něj mohly být zárukami podporovány i investiční úvěry.

Úvěr | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Úvěr | foto: MAFRA - Tomáš Krist
Úvěr

Firmy by v rámci podpůrného programu Covid III mohly čerpat státní záruky i na investiční úvěry. Ministerstvo financí (MF) připravuje rozšíření současného programu. Zatímco v případě programů Covid I a Covid II (zaručené provozní úvěry s dotovanými úroky) si firmy rozebraly státní pomoc rychlostí blesku, třetí kolo na zájemce stále čeká. Za více než tři měsíce jeho fungování si firmy rozebraly jen necelá dvě procenta z plánované kapacity programu. Pro mnohé podniky totiž nejsou pravidla čerpání těchto úvěrů příliš výhodná.

Vláda proto mění kurz a chystá se upravit podmínky programu Covid III, který má skončit letos v prosinci, aby z něj mohly být zárukami podporovány i investiční úvěry. „Pokračování programu Covid III například formou jeho rozšíření na investiční úvěry je téma, kterým se ministerstvo financí aktuálně zabývá a diskutuje s Českou bankovní asociací,“ potvrdil mluvčí ministerstva Zdeněk Vojtěch. Dodal, že celkový objem státem zaručených úvěrů až do výše 500 miliard je třeba vnímat jako víceletý schválený rámec podpory pro podniky zasažené pandemií.

Zájem opět začít investovat

Banky návrh rozšířit Covid III vítají. „Využití programu i na investiční úvěry určitě dává smysl. Při rozjezdu programu bylo hlavním cílem zajistit podnikatelům provozní likviditu. S přibývajícím časem bude mít mnoho firem zájem opět začít investovat a podobný program by je mohl v těchto záměrech podpořit,“ uvedl mluvčí ČSOB Patrik Madle. Za dobrý nápad považuje podporu investičních úvěrů státní zárukou i Komerční banka, jež se na programu Covid III podílí více než z poloviny.

Banky návrh rozšířit Covid III vítají. Využití programu i na investiční úvěry určitě dává smysl. Při rozjezdu programu bylo hlavním cílem zajistit podnikatelům provozní likviditu. S přibývajícím časem bude mít mnoho firem zájem opět začít investovat a podobný program by je mohl v těchto záměrech podpořit.

„Tuto aktivitu podporujeme a jsme součástí pracovní skupiny, která na tomto rozšíření pracuje. Věříme, že podpora investičních úvěrů pomůže nastartovat investiční činnost firem, a podpoří tak růst ekonomiky,“ říká mluvčí KB Pavel Zúbek. Kladný postoj k rozšíření programu o záruky na investiční úvěry má i ředitelka Asociace malých a středních podniků (AMSP ČR) Eva Svobodová. Průzkum podle ní ukázal, že třetina firem je na tom v současnosti lépe nebo stejně než před koronavirovou krizí a chce investovat.

Cesta k prodloužení a rozšíření programu však vede přes Poslaneckou sněmovnu a Senát. Nutná totiž bude novelizace zákona o státní záruce. Předchozí kola podpory měla u podniků mnohem větší úspěch. V programu Covid I vyčerpaly kapacitu státní pomoci v podobě bezúročných půjček takřka do několika hodin po jeho vyhlášení. Většina žádostí v první vlně však byla kvůli pochybením zamítnuta. V programu Covid II schválila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) celkem více než 3200 žádostí o zaručené úvěry za 14,6 miliardy korun.

O Covid III zájem zatím příliš velký není. Do 6. září, tedy během asi 3,5 měsíce fungování programu, se firmy přihlásily o necelých deset miliard zaručených úvěrů. Tedy asi o 1,9 procenta kapacity programu. Vláda totiž plánovala, že svými zárukami podpoří až 500 miliard úvěrů. Podniky však mají i jiné důvody, než že by na úvěr nedosáhly. Momentálně mají k dispozici řadu jiných nástrojů k překlenutí koronavirových problémů a za mnohem výhodnějších finančních podmínek.

Rozjezd na podzim

„Podniky pochopitelně preferují formy podpory, které jsou bezúročné a u nichž nemusejí vracet ani jistinu, například ve formě částečné úhrady mzdových nákladů prostřednictvím programu Antivirus, který byl prodloužen,“ řekla mluvčí České bankovní asociace Monika Petrásková.

Ministerstvo financí i banky očekávají, že se zájem o provozní úvěry rozjede na podzim. I proto, že skončí některé vládní podpůrné programy, jako je Antivirus či odklad splátek úvěrů, jež pro podniky znamenají levnější alternativu pomoci než zaručené provozní úvěry

„Vzhledem k tomu, že za loňský rok se na celém bankovním trhu poskytly firemní úvěry v objemu nepřesahujícím 300 miliard, bylo nerealistické očekávat, že by na trhu existovala poptávka v rozsahu 500 miliard korun, jak bylo proklamováno představiteli vlády. Současný objem schválených úvěrů ve výši devět miliard považujeme za reálný odraz potřeby firemních klientů,“ konstatuje Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny, jedné z 20 bank, která se programu účastní.

Ministerstvo financí i banky očekávají, že se zájem o provozní úvěry rozjede na podzim. I proto, že skončí některé vládní podpůrné programy, jako je Antivirus či odklad splátek úvěrů, jež pro podniky znamenají levnější alternativu pomoci než zaručené provozní úvěry. Podle MF přibývají schválené úvěry každý den a o rozjezdu zájmu, který nastal už v posledním srpnovém týdnu, hovoří i Česká bankovní asociace. Z MF, bank i podnikových asociací ale zaznívá, že řada podniků nedosáhne ani na státem zaručené provozní úvěry a na druhé straně že podniky raději čerpají své rezervy.

Ředitelka AMSP ČR Svobodová konstatuje, že průzkum mezi členy asociace z přelomu července a srpna mimo jiné i za účelem zjištění zájmu firem o Covid III, zjistil, že více než tři čtvrtiny firem zaručený úvěr nečerpaly a 80 procent z nich o jeho využití letos ani neuvažuje. „Firmy se také chovají jako řádní hospodáři a pečlivě zvažují, zda se zadlužit a zda budou mít z čeho úvěr splatit,“ zdůraznila Svobodová.

Covid III

  • Vládní protikrizový program byl spuštěn 19. května 2020.
  • Je určen pro provozní úvěry do 50 miliard korun. Firmám do 250 zaměstnanců dává stát záruku 90 procent výše úvěru, u firem od 251 do 500 zaměstnanců 80 procent.
  • Doba ručení je maximálně tři roky.
  • Vláda na státní záruky vyčlenila celkem 150 miliard korun, což mělo vygenerovat 450–500 miliard provozních úvěrů.
  • Žádosti o zaručené úvěry přijímají komerční banky. K 6. září 2020 přijaly 3898 žádostí o celkem 25 miliard korun. Kladně vyřízeno bylo 1618 žádostí za celkem 9,7 miliardy korun.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.