Zjistí-li pojišťovna, že řidič je nemajetný, jde po majiteli auta

„Řidič odpovídá pouze subjektivně, tedy jen v případě, že dopravní nehodu zaviní. Řidič se může zprostit odpovědnosti a odnese to vlastník či provozovatel vozidla,“ říká v rozhovoru Josef Biňovec, advokát specializovaný na dopravní nehody.

Josef Biňovec, advokát specializovaný na dopravní nehody. foto: Foto Tomáš KristMAFRA

Josef Biňovec, advokát specializovaný na dopravní nehody.

Josef Biňovec, advokát specializovaný na dopravní nehody, v rozhovoru mimo jiné říká: „V současné době je trend mít v autě kameru, která snímá dopravní provoz, to je jeden z nejpřesvědčivějších důkazů vysoké právní síly. Za mnou ale lidi chodí, až když mají právní problém. Třeba s tím, že někomu půjčili vozidlo a způsobenou škodu musejí platit sami. Lidé vůbec nevědí, jak je nebezpečné půjčovat vozidlo někomu jinému. Riziko je obrovské.“

LIDOVÉ NOVINY: Je čas dovolených, lidé cestují zeměmi a mohou havarovat. Jaká jsou úskalí dopravních nehod se zahraničním prvkem?

BIŇOVEC: Pokud řidič v Česku způsobí nehodu, jejímž účastníkem je cizinec, pak to žádná nadměrná úskalí nepřináší. V celé Evropě je zavedený systém „zelených karet“. Každý řidič musí mít sjednané povinné ručení, které ho chrání. Když způsobí nehodu, veškerou škodu platí odpovědnostní pojistitel jeho vozidla – a to jak na majetku, tak na zdraví. Je jedno, jestli způsobí nehodu českému subjektu nebo cizinci. Stačí ji do 15 dnů nahlásit svému pojistiteli.

LIDOVÉ NOVINY: A způsobí-li nehodu cizinec?

V celé Evropě je zavedený systém „zelených karet“. Každý řidič musí mít sjednané povinné ručení, které ho chrání. Když způsobí nehodu, veškerou škodu platí odpovědnostní pojistitel jeho vozidla – a to jak na majetku, tak na zdraví. Je jedno, jestli způsobí nehodu českému subjektu nebo cizinci. Stačí ji do 15 dnů nahlásit svému pojistiteli.

BIŇOVEC: Pokud se to stane v Česku, je ta situace ještě příznivá. Nehoda se řeší přes takzvaného škodního zástupce zahraničního pojistitele, kterého má v Česku každá evropská pojišťovna poskytující „povinné ručení“. Věc se pak řeší v češtině a podle českého práva. Pokud zahraniční pojistitel škůdce či jeho škodní zástupce neuhradí škodu, na kterou má poškozený nárok, je možné ho zažalovat u tuzemského soudu.

LIDOVÉ NOVINY: A co když se nehoda stane v cizině?

BIŇOVEC: To už je horší. Nehoda se řeší podle zahraničního práva. Po návratu do Česka se poškozený může obrátit na škodního zástupce pojistitele viníka nehody. Pokud mu ale zahraniční pojistitel nevyplatí požadovanou částku, musí se o ni soudit v zahraničí – pak je vhodné si sjednat tamního advokáta.

S klienty jsem takové situace řešil, ale vždy jsme se nakonec s pojistitelem škodícího vozidla dohodli. Tedy kromě jednoho případu dopravní nehody v Chorvatsku, kde záhřebská pojišťovna mé klientce škodu neuhradila. Vzhledem k tomu, že šlo asi o 30 tisíc korun, má klientka se nakonec rozhodla nesoudit se. Vynaložené náklady na vedení soudního sporu by totiž byly poměrně vysoké. Záloha na odměnu za právní zastoupení pro zahraničního advokáta by se pravděpodobně požadované částce minimálně blížila.

LIDOVÉ NOVINY: Nakolik ulehčil šetření formulář o dopravní nehodě? Přinesl také nějaká úskalí?

Formulář o dopravní nehodě sice obsahuje soupis otázek o průběhu dopravní nehody a plánek pro vyznačení průběhu nehody, ale chybí v něm velmi důležitá kolonka, kdo zavinil dopravní nehodu. Kdo s tím má už zkušenosti, do poznámek napíše: „Uznávám zavinění dopravní nehody“. Pokud ale taková poznámka ve formuláři uvedena není, mohou s tím být vážné potíže.

BIŇOVEC: Ulehčilo to práci policistům, protože nemusí jezdit k řadě dopravních nehod. Záznam ale není úplně ideálně zpracován. Formulář sice obsahuje soupis otázek o průběhu dopravní nehody a plánek pro vyznačení průběhu nehody.

Chybí v něm velmi důležitá kolonka, kdo zavinil dopravní nehodu. Kdo s tím má už zkušenosti, do poznámek napíše: „Uznávám zavinění dopravní nehody“. Pokud ale taková poznámka ve formuláři uvedena není, mohou s tím být vážné potíže. Původní viník si to může rozmyslet, nebo mu někdo poradí, aby vinu nepřiznával a nepřišel o bonus na pojistném.

LIDOVÉ NOVINY: Stává se často, že není jednoznačné, kdo nehodu zavinil?

BIŇOVEC: Setkávám se s tím velice často. V současné době je trend mít v autě kameru, která snímá dopravní provoz, to je jeden z nejpřesvědčivějších důkazů vysoké právní síly. Za mnou ale lidi chodí, až když mají právní problém. Třeba s tím, že někomu půjčili vozidlo a způsobenou škodu musejí platit sami. Lidé vůbec nevědí, jak je nebezpečné půjčovat vozidlo někomu jinému. Riziko je obrovské.

LIDOVÉ NOVINY: Není jasné, kdo za nehodu ponese odpovědnost?

BIŇOVEC: Řidič odpovídá pouze subjektivně – tedy pokud nehodu opravdu zaviní. Vlastník a provozovatel ale odpovídá objektivně – tedy bez ohledu na zavinění. Řidič se může zprostit odpovědnosti a odnese to vlastník či provozovatel vozidla. Pokud je vozidlo řádně odpovědnostně pojištěno a pojišťovna nemá důvod na takzvaný postih, náhrada újmy škody je poskytnuta pojišťovnou. Stává se ale, že pojištění zanikne třeba pro neplacení pojistného a vlastník či provozovatel vozidla to neví.

Pokud je zjištěno u dopravní nehody užití drogy či alkoholu řidičem škodícího vozidla, případně špatný technický stav vozidla, má pojišťovna právo na postih, tedy úhradu toho, co za pojištěného poškozenému plnila. A může si vybrat jak řidiče, tak vlastníka.

Pak za nepojištěné vozidlo poskytne náhradu újmy Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu, která ale poté poskytnuté plnění požaduje po vlastníkovi či provozovateli vozidla. Pokud je zjištěno u dopravní nehody užití drogy či alkoholu řidičem škodícího vozidla, případně špatný technický stav vozidla, má pojišťovna právo na postih, tedy úhradu toho, co za pojištěného poškozenému plnila. A může si vybrat jak řidiče, tak vlastníka. Jestliže pojišťovna zjistí, že řidič je nemajetný, půjde po vlastníkovi.

LIDOVÉ NOVINY: Takže doporučujete nikomu vozidlo nepůjčovat?

BIŇOVEC: Je to opravdu hrozně nebezpečné. Měl jsem klientku, která půjčila vozidlo svému příteli a pak byla postihována o více než 20 milionů. Řidič si totiž dal večer před jízdou cigaretu marihuany a druhý den jel s kamarádem na hory. Došlo k dopravní nehodě, u které policie zjistila, že řidič v sobě měl malé množství marihuany, ale vozidlo mělo navíc sjeté pneumatiky.

Spolujezdec byl vážně zraněn a byl mu následně přiznán plný invalidní důchod. Hradilo se bolestné, ztížení společenského uplatnění, věcná škoda, ošetřovné, náklady na výpomoc v domácnosti, ztráta na výdělku. Dále pojišťovna škodícího vozidla platila náklady na léčení zdravotní pojišťovně. Náklady stále narůstaly, protože poškozený se stále léčil a i ztráta na výdělku rostla. A tak se za tři roky částka vyšplhala na 20 milionů a rostlo by to dál. Spor se nám podařilo naštěstí vyhrát.

LIDOVÉ NOVINY: Může pojišťovna dosáhnout, že z někoho zpátky dostane 20 milionů?

Měl jsem klientku, která půjčila vozidlo svému příteli a pak byla postihována o více než 20 milionů. Řidič si totiž dal večer před jízdou cigaretu marihuany a druhý den jel s kamarádem na hory. Došlo k dopravní nehodě, u které policie zjistila, že řidič v sobě měl malé množství marihuany, ale vozidlo mělo navíc sjeté pneumatiky.

BIŇOVEC: Člověk se s tím pak potýká celý život, jelikož pojišťovna a případně exekutor to vymáhat nepřestanou... Povinný přijde o úspory, majetek, zaměstnavatel mu strhává část ze mzdy, plátce důchodu mu strhává část důchodu, pokud něco zdědí nebo obdrží jako dar, přijde i o to. Měl jsem případ, kdy se do podobné situace klient dostal úplně nevinně.

Soused ho požádal, aby řídil jeho nově zakoupené ojeté vozidlo, protože nemá řidičský průkaz. Ukázal řidiči zelenou kartu, která byla uzavřena ještě na původního vlastníka. V dobré víře, že je vozidlo pojištěno, sedl do auta s přívěsem a jel pro náklad sudů. Při jízdě s naloženým přívěsem ale praskl gumový pavouk, kterým byly sudy uchyceny a ty vypadly z přívěsu.

Za vozidlem s přívěsem jel motocyklista, který v důsledku toho havaroval. Utrpěl vážná zranění a byl mu poté přiznán invalidní důchod. Následně bylo zjištěno, že osoba, která vozidlo sousedovi prodala, ho okamžitě odhlásila z pojištění odpovědnosti a novému majiteli to neřekla. Dodnes klient platí vysoké částky jako regres (postih) pojišťovně.

LIDOVÉ NOVINY: Setkal jste se s fingováním dopravních nehod?

BIŇOVEC: Velice často. Obzvlášť v devadesátých letech jich bylo hodně a pojišťovny je tehdy moc nezkoumaly a škody z nich proplácely. Asi po roce 2000 si pojišťovny začaly nechávat zpracovávat znalecké posudky u autonehod, které se jim zdály podezřelé. Pak časem podávaly i trestní oznámení. Často se zjistilo, že v tom jedou dohromady velké skupiny lidí.

Asi po roce 2000 si pojišťovny začaly nechávat zpracovávat znalecké posudky u autonehod, které se jim zdály podezřelé. Pak časem podávaly i trestní oznámení. Často se zjistilo, že v tom jedou dohromady velké skupiny lidí.

Kromě vlastníků bouraných vozidel nebo pouze „papírových“ vlastníků těchto vozidel většinou šlo o majitele autoservisů, autobazarů, likvidátory pojišťoven a bohužel i dopravní policisty. Objevily se i kauzy, kde bylo dohromady obviněno třeba 50 lidí.

LIDOVÉ NOVINY: Takže pojišťovny jsou již obezřetnější. Jak detailně nehody zkoumají?

BIŇOVEC: Pojišťovny si zřídily takzvané útvary vnitřního auditu, kde zaměstnávají bývalé policisty nebo detektivy. A ještě si k tomu zadávají znalecké posudky z oboru strojírenství se specializací na silniční dopravu. Znalci posuzují, jestli se dopravní nehoda mohla stát, jak je uváděno účastníky. Zkoumají, zda spolu korespondují jednotlivá poškození vozidel. Pokud pojišťovna zjistí nesrovnalosti, odmítne poskytnout pojistné plnění a případně i podá trestní oznámení.

LIDOVÉ NOVINY: Jak se pozná, že jde o fingovanou dopravní nehodu?

BIŇOVEC: Fingované dopravní nehody se většinou hlásily Policii ČR kolem půlnoci, někde na silnici třetí třídy, kde nebyl provoz, aby se tam mohla i nepojízdná vozidla nerušeně dovézt a vhodně umístit včetně střepů a kapalin. Pokud byla poškozená vozidla pojízdná, pak byla havárie na místě úmyslně uskutečněna. Podezřelou skutečností téměř vždy bylo, že se při havárii nikdo nezranil.

Počet příspěvků: 1, poslední 30.8.2018 03:48 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.