Životní podmínky českých důchodců patří mezi nejlepší na světě

Studie investiční banky Natixis, která každý rok sestavuje žebříček postavení penzistů ve společnosti v zemích po celém světě, zařadila Česko na 18. místo. Hůře žijí senioři například ve Francii či Japonsku.

Loni Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) posílala peníze do ciziny zhruba 98 300 penzistům a penzistkám. (Ilustrační foto) foto: Shutterstock

Loni Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) posílala peníze do ciziny...

Pravidelný mezinárodní žebříček, který porovnává životní a ekonomické postavení důchodců, řadí Českou republiku mezi nejlepší státy světa. Dle indexu vypracovaného investiční společností Natixis si oproti loňskému roku čeští důchodců polepšili a mají se údajně lépe než jejich vrstevníci v zemích jako Francie nebo Japonsko. Celkově se Česko umístilo dle žebříčku na osmnáctém místě, zatímco loni skončilo dvacáté.

Studie mezinárodní investiční banky Natixis se zaměřuje na porovnávání několika faktorů. Kromě dostupnosti zdravotní péče a příjmů důchodců se zabývá kvalitou vládnutí v dané zemi, životním prostředím nebo podmínkami na bankovním trhu. Nejlépe ze srovnání tradičně vyšlo Norsko, naopak nejhůře z hodnocených 47 zemí senioři žijí v Indii.

Relativní měřítko

V přímém srovnání příjmů by sice čeští senioři oproti těm žijícím na západ od našich hranic patrně tak dobře nedopadli, v relativním měřítku však dává dobrý obrázek smysl. Důchodci mají v tuzemsku hrazenou zdravotní péči, řada z nich vlastní nemovitosti, ve kterých žijí, a také rostoucí česká ekonomika a stabilní bankovní sféra dělají své.

V přímém srovnání příjmů by sice čeští senioři oproti těm žijícím na západ od našich hranic patrně tak dobře nedopadli, v relativním měřítku však dává dobrý obrázek smysl

„Česká republika má nadále vysoký standard v poskytování zdravotní péče a zdravotní pojištění je široce rozšířené. Česko také boduje v očekávané délce života ve srovnání se sousedním Slovenskem nebo s Maďarskem,“ chválí situaci českých důchodců společnost Natixis, která index každoročně vypracovává.

V některých ohledech ale situaci českých seniorů kritizuje, a to poměrně tvrdě. Do srovnání započítává totiž i takové aspekty jako kvalitu vládnutí v dané zemi nebo to, jak velký je na trhu poměr nesplácených úvěrů, které se životní situace důchodců mohou pochopitelně také dotknout. V obou ukazatelích skončila Česká republika čtvrtá nejhorší z předních 25 zemí.

„Na straně pozitiv si země vede extrémně dobře v uchovávání biodiverzity a přírodních biotopů. Má velmi nízké znečištění vodních toků. Na druhé straně, ve spokojenosti obyvatel a z hlediska klimatických změn je spíše v průměru, a co se týče znečištění ovzduší, je z vybraných zemí pátá nejhorší,“ píše se ve zprávě, která vyhodnocuje index postavení důchodců.

Odlišná jiná srovnání

Společnost Natixis, která index každoročně zveřejňuje, je de facto investiční bankou se sídlem v Paříži. Její srovnání situace důchodců v jednotlivých zemích si obvykle vyžádá velkou pozornost. Letos se však podstatně změnila metodika.

Zatímco v předchozích letech do průzkumu zařadila 150 zemí z celého světa, nyní se zaměřuje pouze na 43 zemí s nejvýhodnějšími podmínkami pro život seniorů. Mezi ně patří 34 vyspělých ekonomik, které jsou zároveň členy Mezinárodního měnového fondu, a dalších devět států, jež jsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika).

I když si Česká republika dle společnosti Natixis vedla velmi dobře, v jiných srovnáních naopak pokulhává. Podle nedávného průzkumu Českého statistického úřadu je navíc 15 procent tuzemských seniorů ohroženo chudobou.

Dle žebříčku si důchodci nejlépe žijí v Norsku, což příliš nepřekvapuje. Tamější ekonomika, postavená na ziscích z prodeje ropy, dlouhodobě zajišťuje sociální jistoty širokému obyvatelstvu. Samotný důchodový systém se opírá o tři pilíře – vládní důchody, příspěvky od zaměstnavatelů a osobní spoření, které je už deset let povinné ze zákona. Průzkum však zároveň varuje, že spolu s masivním propadem cen ropy v posledních letech by i norská pohádka nemusela trvat věčně.

Podobně jako Norsko si vedly i ostatní severské státy, jako je Island nebo Švédsko. Spolu s Německem, Švýcarskem a Nizozemskem patří do první desítky. Naopak až daleko za Českou republikou skončilo sousední Slovensko, konkrétně na 26. místě. Ještě hlouběji, na 29. místo, se propadlo ve srovnání Polsko. Vůbec nejhůře se důchodci mají v Indii, kterou o jednu pozici předstihlo Řecko.

Je třeba dodat, že i když si Česká republika dle společnosti vedla velmi dobře, v jiných srovnáních naopak pokulhává. V tradičním přehledu hrubého náhradového poměru, který porovnává mzdu dosahovanou před odchodem do důchodu a samotnou výši důchodu, se dlouhodobě umisťuje pod průměrem zemí OECD. Podle nedávného průzkumu Českého statistického úřadu je navíc 15 procent tuzemských seniorů ohroženo chudobou.

Jak si stojí čeští důchodci v mezinárodním srovnání

1. Norsko; 2. Švýcarsko; 3. Island; 4. Nový Zéland; 5. Švédsko; 6. Austrálie; 7. Německo; 8. Nizozemsko; 9. Rakousko; 10. Kanada; 11. Finsko; 12. Dánsko; 13. Lucembursko; 14. USA; 15. Belgie; 16. Irsko; 17. Spojené království; 18. Česká republika; 19. Izrael; 20. Francie; 21. Japonsko; 22. Korea; 23. Malta; 24. Slovinsko; 25. Singapur

Podle čeho se postavení českých důchodců měřilo

Hodnota v procentech vyjadřuje výši indexu dle metodiky společnosti Natixis.

 • Finanční situace (hodnotí přístup obyvatel ke kvalitním finančním službám a možnost bezpečně uchovávat jejich úspory): 67
 • Ekonomická závislost: 41
 • Úvěry v selhání na trhu: 39
 • Inflace: 100
 • Úrokové sazby: 81
 • Daňová zátěž: 28
 • Zadlužení vlády: 55
 • Kvalita vládnutí: 83
 • Zdravotnictví (hodnotí dostupnost zdravotní péče pro důchodce v dané zemi): 71
 • Kvalita života (vyjadřuje, zda daná země zajišťuje obyvatelům zdravé, bezpečné a čisté prostředí): 74
 • Materiální podmínky (měří schopnost obyvatel důchodového věku dosáhnout materiálního zajištění a komfortu): 73