Žijeme v době lokálních konfliktů

Sto let po vypuknutí první světové války se v Evropě začínají rojit analogie. Nacházíme se opět na hraně, kdy stačí jeden, předem obtížně odhadnutelný krok a svět se zhroutí do válečné vřavy? Ptá se v další části seriálu o možném globálním konfliktu Jan Čuřík.

Jan Čuřík 17.8.2014

World Press Photo. foto: Oded BaliltyČTK

World Press Photo.

Myšlenka, že se nějaká forma konfliktu, války, odehrává permanentně, je mezi Evropany rozšířená od konce 19. století. Před více než sto lety popsal svět jako místo trvalého konfliktu německý filozof Karel Marx. Otázky, které tehdy položil, visí ve vzduchu dodnes.

Od sedmdesátých let 20. století nachází v zemích severu úrodnou půdu myšlenka, že lidstvo vede válku proti ekosystému, ve kterém samo žije. Podle amerického biologa Eugene Stoermera výsledky této „války“ proti sobě samým daly vzniknout svébytnému geologickému období, které nazval antropocén.

Bezradní konzumenti

Od počátku tohoto tisíciletí – v souvislosti s nebývalým rozvojem digitálních technologií a médií – se nemálo lidí domnívá, že čelíme novému druhu násilí proti našemu soukromí a pocitu, že mezi naším nitrem a světem existuje zřetelná bariéra.

Stávají se z nás bezradní, pasivní konzumenti zbavení schopnosti dát jim konkrétní smysl

Okamžité a na všechny dostupné displeje přenášené informace o lokálních katastrofách, ať už o japonském tsunami nebo o krvavém zhroucení syrského státu, zbavují vzdálenosti a odstupu od dějů. Stávají se z nás bezradní, pasivní konzumenti zbavení schopnosti dát jim konkrétní smysl.

Bezpečnostní technologie, které jsme znali pouze z letišť a válečných zón dnes kolonizují veřejné prostory měst a budov. Kamerové systémy anebo zbraně, které nemají zabít, ale „pouze“ paralyzovat, se potichu stávají součástí životů lidí v zemích, které navzdory tomu zažívají bezprecedentně dlouhý mír.

Nepřetržitý krizový management

Do roku 1914 měly války, epidemie, hladomory své vymezené místo a čas – přišly a odešly. Evropa žije od poslední války na svém území – v letech 1992 až 1995 v bývalé Jugoslávii – v období dlouhého míru. Navzdory tomu se strach a pocit nejistoty staly v uplynulých letech součástí každodenního uvažování lidí.

Vlády evropských států, možná nechtěně, prezentují své kroky slovníkem nepřetržitého krizového managementu

Tím spíše, že vlády evropských států, možná nechtěně, prezentují své kroky slovníkem nepřetržitého krizového managementu. Neocitáme se tím paradoxně v situaci, kdy si lidé na pocit života na hraně zvykli a jasná hranice mezi mírem a válkou se vytrácí? Novinářka z amerického časopisu Politico Anna Němcova na konci své ukrajinské reportáže „Tak doopravdy vypadá válka v Evropě“, uvádí, že zaměstnanci technických služeb města Doněck i dnes zastřihávají a zalévají záhony růží na bulvárech, což působí absurdně.

Žijeme snad v době mikroválek, mezi nimiž se vede normální život, než se rozhoří o 20 kilometrů dál? Budou někdy v budoucnu – podobně jako v listopadu 2011 v Káhiře – na parníku na Vltavě v Praze číšníci v livrejích podávat grilovanou rybu, zatímco nedaleko povede skupina tisíců mladíků bitvu o „ztracenou čest“ s jednotkami ministerstva vnitra? Na Nilu klid, kilometr vedle – v ulici Muhammada Mahmúda – válka.

Klíč k budoucnosti

Klíč k poznání budoucnosti nemáme, ale některé indicie existují. Francouzský demograf Emmanuel Todd, velký kritik současné evropské integrace, považuje za nejsilnější záruku míru v Evropě to, že se její demokracie postupně staly artritidami – Evropané jsou příliš staří, aby mezi sebou válčili.

Evropané jsou příliš staří, aby mezi sebou válčili

Ať to je jakkoliv úsměvné, připomeňme si, že evropský věkový medián na počátku první světové války přesahoval těsně 20 let. Dnes se ve všech zemích Evropské unie pohybuje mezi 35 (Irsko) a 44 lety (Německo a Itálie).

Pozitivní snad je, že Ukrajina a Rusko jsou na tom podobně – 38, respektive 40 let. V blízkém sousedství na jihu a východě je to však naopak – v Sýrii 22, Egyptě 24, Izraeli 29 a v Gaze 18 let.

Počet příspěvků: 27, poslední 20.8.2014 04:58 Zobrazuji posledních 27 příspěvků.