Zeman versus Schwarzenberg: Temná triáda aneb Jak se stát šéfem

Kombinace tří osobnostních vlastností – narcismu, machiavelismu a psychopatie – je označovaná za temnou triádu. Pro jedince s těmito vlastnostmi představují peníze a moc hlavní životní cíle. Proto bývají ve vedoucích postech. Temná triáda ovlivnila a bude ovlivňovat české prezidentské volby.

Petr Pietraš 10.1.2016

Ve čtvrtek 25. září se koná internetová aukce exkluzivních fotografií MF DNES. foto: MAFRA - Dan Materna

Ve čtvrtek 25. září se koná internetová aukce exkluzivních fotografií MF DNES.

Na přelomu roku většina lidí bilancuje ten minulý, přičemž se občas objeví dosud nezodpovězené otázky: Proč se v pračce ztrácejí ponožky? Proč spadne chleba nebo mobilní telefon vždy na namazanou stranu nebo na displej? Proč se do vedoucích postů dostávají nejméně vhodní kandidáti?

V prvním případě existuje teorie, že během praní vznikají mikroskopické černé díry, kterými se ponožky dostávají do paralelních světů. Ve druhém se někteří domnívají, že jde o nepřímý důkaz boží existence. Ve třetím mnoho odborných studií dokazuje, že dojem, že se nejdravější egoista opět stal šéfem, není subjektivní, ale nadprůměrně častou skutečností. Důvodem je kombinace tří osobnostních vlastností – narcismu, machiavelismu a psychopatie –, kterou psychologové označují temná triáda.

Nejtemnější sociální porucha

K průkopníkům výzkumu temné triády patří psychologové Delroy Paulhus a Kevin Williams z University of British Columbia ve Vancouveru, podle nich jde o tři nezávislé vlastnosti, které se ale často vyskytují společně. Narcismus se vyznačuje přehnaným sebeobdivem, arogantním vystupováním a minimální empatií pro lidi v okolí, kteří jsou považovaní jen za nástroje k vlastním cílům. Pro narcismus je rovněž typická přecitlivělost na kritiku vlastní osoby.

Psychopatie je nejtemnější sociální poruchou osobnosti z temné triády. Její nositelé se nebojí rizika, jsou impulzivní a neznají strach z následků nebo lítost. Takové chování není žádnou zvláštností ve vrcholných politických postech.

Osobnosti s rysem machiavelismu jsou především skvělými manipulátory, kteří se prosazují na úkor ostatních, přičemž na ně neberou žádné ohledy. Na základě účel světí prostředky, si vytvářejí vlastní pravidla, která nectí morálku ani zákony.

Psychopatie je nejtemnější sociální poruchou osobnosti z temné triády. Její nositelé se nebojí rizika, jsou impulzivní a neznají strach z následků nebo lítost. Takové chování není žádnou zvláštností ve vrcholných politických postech. Společným jmenovatelem je arogance, schopnost se prosadit a žádné pochybnosti o vlastním jednání, které vylučují jakoukoliv omluvu.

Příkladem takového chování v českém prostředí je třeba Zemanova viróza u korunovačních klenotů nebo Klausova chilská propisovačka. Na mezinárodní scéně pak Trumpovo urážení kohokoliv nebo Putinova anexe Krymu. Ani jeden z nich neprojevil ani náznak lítosti ohledně svého jednání, popřípadě ochotu se za ně omluvit.

Suveréni mají přednost

Kolik procent obyvatel má sklon k machiavelismu, se neví, odhady ohledně silné psychopatie se pohybují mezi jedním až dvěma procenty a mezi šesti až deseti procenty, pokud jde o vysoce vyvinutý narcismus. Pro jedince s těmito vlastnostmi představují peníze a moc cíle, kterých chtějí v životě dosáhnout. Proto jsou často ve vedoucích postech a cítí se v nich nejen dobře, ale jsou i v jejich dobývání velmi úspěšní.

Personalisté často dávají přednost kandidátovi, který se chová přehnaně dominantně a suverénně, než tomu, jenž bere v úvahu široké spektrum názorů a vše do důsledku promýšlí

Předurčuje je k tomu inteligence, odvaha riskovat a mentální odolnost. Dobrý odhad silných a slabých stránek lidí a schopnost manipulace pak představují správnou kombinaci k rychlému a úspěšnému kariérnímu nebo společenskému postupu. Již během přijímacího pohovoru do zaměstnání dokážou manipulovat, přičemž jejich sebevědomí zastřešuje celkový dojem sebejistého profesionála.

Personalisté často dávají přednost kandidátovi, který se chová přehnaně dominantně a suverénně, než tomu, jenž bere v úvahu široké spektrum názorů a vše do důsledku promýšlí. To je ale přirozený lidský reflex, protože podobně jako v případě nebezpečí každý dá přednost vůdčím osobnostem, které bez dlouhých diskusí rozhodnou, jak postupovat, před milými a hloubavými typy, ale bez schopnosti rychlého rozhodování.

Pokud se lidé s vlastnostmi temné triády dostanou do vedoucího postu, pak si jej nejen udrží, ale i, pokud je to možné, postupují. To je dáno tím, že v nejvyšších manažerských postech se vedoucí vyjadřují k obsazování svého okolí – jejich úspěch je přesvědčuje, že dělají správná rozhodnutí. A když vidí nového kandidáta, který je jejich obrazem, rozhodnou se pro něho na základě podobnosti. V důsledku toho se tito lidé nadprůměrně koncentrují ve vedoucích a rozhodujících postech.

Vstřícnost k úspěšným

Cenou za vysokou koncentraci dravých typů ale může být výkonnost. V bazénu plném žraloků se totiž každý soustřeďuje především na vlastní přežití a udržení postu než na pracovní výsledky, což má kompenzovat vláda tvrdé ruky, nelitování špatných rozhodnutí, přesun chyb na podřízené a přivlastňování si všech úspěchů, tedy takzvané efektivní řízení, v jehož důsledku jsou podřízení často přesvědčeni, že ti nahoře nic nedělají, ale berou nejvíc a marně si lámou hlavu, proč to šéfovi vždy projde.

Běžný člověk je vstřícnější k úspěšným lidem než k takovým, jako je on – například k finančním a společenským skandálům sportovců nebo umělců, které by ve svém okolí netoleroval

Vysvětlením je zmíněná schopnost manipulace a také to, že běžný člověk je vstřícnější k úspěšným lidem než k takovým, jako je on – například k finančním a společenským skandálům sportovců nebo umělců, které by ve svém okolí netoleroval. Navíc si dobře rozmyslí, než někoho obviní z podvodu nebo lži, protože si chce být stoprocentně jistý. To však nějakou dobu trvá a mezi tím člověk s vlastnostmi temné triády odejde nebo se posune na ještě vyšší post.

Roli také hraje, že řadový zaměstnanec není sám, kdo tuto situaci vidí a vyčkává, jak se zachovají ostatní. Neexistence odporu však posiluje šéfovo přesvědčení, že se chová správně, což se neomezuje jen na pracovní prostředí, ale i mimo ně – například obrovský terénní vůz se na silnici přilepí na obstarožní škodovku, což starším manželům jasně sděluje: uhněte mi z cesty!

Člověk s vlastnostmi temné triády se chová podobně jako na pracovišti – jako by jeho auto mělo přednostní právo a parkuje i na místech pro invalidy, což například rád dělal legendární zakladatel firmy Apple Steve Jobs. Lidé s vlastnostmi temné triády však potřebují k prostředí, které jim úplné rozvinutí jejich potenciálu umožní.

Obyčejný prezidentský kandidát

Poslední české prezidentské volby byly spojené s diskusí o vhodných a nevhodných kandidátech, přičemž závěrečný duel se odehrál mezi Karlem Schwarzenbergem oslovujícím spíše intelektuální a městskou část společnosti a Milošem Zemanem bodujícím především mimo města. Polarizace společnosti byla obrovská, přičemž si nejeden volič posteskl, že ani jeden z obou kandidátů není volbou jeho srdce, ale menšího zla.

Kvůli své bezbarvosti neměli obyčejní prezidentští kandidáti od počátku žádnou šanci. Pozornost především upoutávalo barevné opeření závěrečných uchazečů na prezidentský post – u Schwarzenberga šlechtická aura, u Zemana zemitá bodrost.

Česká literární tradice přitom zná optimálního prezidentského kandidáta – hloupého Honzu, v realitě pana Nováka nebo paní Novákovou. Honza je obyčejný člověk, který selským rozumem řeší komplikované problémy, je tedy zcela obyčejný a postupně splácí hypotéku. Na začátku prezidentského klání mezi kandidáty několik obyčejných panů Nováků a paní Novákových bylo.

Jejich obyčejnost ale voliče neoslovila, naopak se ukázala jejich největším handicapem – kvůli své bezbarvosti neměli od počátku žádnou šanci. Pozornost především upoutávalo barevné opeření závěrečných uchazečů na prezidentský post – u Schwarzenberga šlechtická aura, u Zemana zemitá bodrost.

Pokud tedy v příštích volbách volič vznese požadavek obyčejného kandidáta, měl by si uvědomit, že nese část odpovědnosti. Takovému kandidátovi bude muset být věrný, přestože nebude ve volebním boji vynikat silnými výroky a skandály, ale nevýrazně opakovat svůj program. A určitě bude hned po ukončení případného prezidentského období zapomenut. To je ale cena za obyčejnost, jinak to zase bude prezidentský kandidát s vlastnostmi temné triády.

Počet příspěvků: 15, poslední 1.2.2016 05:27 Zobrazuji posledních 15 příspěvků.