Zdrcující kritika z Bruselu: Ministerstvo financí selhalo v dohledu nad eurodotacemi

Aktualizováno. Evropský účetní dvůr vzkazuje Miroslavu Kalouskovi: V auditech eurodotací je Česko nejhorší z „problémových“ zemí EU.

Martin Shabu 15.11.2012
 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČTK, ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

Na nejlepšího ministra financí ve střední a východní Evropě Miroslava Kalouska (TOP 09) se řítí pořádná pumelenice. Jeden z 27 nejvyšších představitelů Evropského účetního dvora (EÚD) Jan Kinšt totiž veze do Prahy zdrcující zprávu o selhávání kontrol čerpání evropských dotací ze strany českého státu. A největší kritika se v ní koncentruje na pochybení právě ministerstva financí, jež prostřednictvím svého auditního orgánu metodicky řídí a koordinuje výkon celého systému finanční kontroly eurodotací.

Výtky, které ve čtvrtek dopoledne zazní před členy kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, si Kalousek za rámeček věru nedá. ČESKÁ POZICE získala materiál (viz přiložené PDF), z nějž bude Kinšt (který toho o evropských fondech a české byrokracii coby bývalý zaměstnanec ministerstva financí a člen kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu hodně ví) při svém slyšení ve sněmovně vycházet. Jak zdůraznil důvěryhodný zdroj ČESKÉ POZICE, jde o jednu z nejostřeji formulovaných kritik národního dohledu na čerpání eurodotací, které prý kdy Brusel připravil.

Nejhorší mezi potížisty

Ochutnávka na úvod: Co se týče auditní činnosti, skončilo za loňský rok Česko dle EÚD na nejhorším místě. Navíc ve vzorku zemí, které tradičně patří spíše do skupiny problémových (Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Portugalsko, Lotyšsko, Itálie). Resumé evropských účetních zní jednoznačně: audit čerpání evropských dotací v Česku je neúčinný.

Závěry, které bude Kinšt prezentovat, vyplývají z výroční zprávy Evropského účetního dvora a jeho auditu kontroly čerpání eurodotací v Česku za rok 2011. Výtky se koncentrují do devíti oblastí – od obecných aspektů přes špatné metodiky až po chybné vyhodnocení kontrolovaných projektů. Co všechno se Bruselu nelíbí?

Děravé zákony a nezájem o BIS

Chybí soulad evropských pravidel s národními zákony. V tomto ohledu bruselští auditoři kritizují nejasnou formulaci zákona o finanční kontrole, odklad účinnosti služebního zákona či zastavení zákona o řídícím a kontrolním systému veřejné správy. Kritika rovněž cílí na nedostatečné znalosti a kvalifikace českých úředníků-auditorů a jejich chybějící nezávislost.

Materiál zmiňuje především problémy s pravidly pro jmenování a odvolávání šéfů interního auditu, hrazení provozních nákladů takzvaných pověřených auditních subjektů (tedy auditorů na ministerstvech a úřadech rozdělujících eurodotace), na které má ministerstvo financí dohlížet, a odměňování řadových auditorů. Do obecných aspektů patří rovněž výtka, že čeští auditoři neprověřují informace ve výročních zprávách Bezpečnostní a informační služby.

Česká faleš aneb Jak ošálit euroaudit

Evropští auditoři si dále stěžují na neúčinnost a nesoulad českých auditních metodik s požadavky Evropské komise. Rovněž se podivují nad tím, že jejich čeští kolegové neodhalili závažné nedostatky při auditu kvality práce pověřených auditních subjektů. A nelíbí se jim, že výběr vzorků projektů pro kontrolu nepokrýval nejvýznamnější transakce.

Evropským auditorům se nelíbí, že výběr vzorků projektů pro kontrolu nepokrýval nejvýznamnější transakceKinštova kritika dále graduje. „Ve čtyřech z pěti zkoumaných případů EÚD zjistil nedostatky, které nebyly zjištěny auditním orgánem (myšleno ministerstvo financí – pozn. red.) ani pověřeným auditním subjektem. Tím došlo k vykázání nižší chybovosti,“ uvádí se ve zprávě. Nejde přitom o ledajaké nedostatky – patří sem závažná pochybení u veřejných zakázek a nedostatky v hodnocení projektových žádostí.

Vrcholem, který dostane i absolutního laika, jenž o eurodotacích neví nic kromě toho, že existují, přichází v momentě, kdy Kinštova prezentace popisuje rozdíly mezi prací českých a bruselských auditorů. Evropští kontroloři „projížděli“ osm vybraných projektů v Operačním programu Doprava a další čtyři v Regionálním operačním programu Jihovýchod. Opět citujeme: „Auditní orgán ve svých auditech nebral na zřetel některé chyby zjištěné v předchozích auditech EÚD v oblasti výběru projektů a veřejných zakázek. V jednom případě byla chybně vypočtena míra chybovosti projektu. Auditní orgán vyčíslil 4% chybovost namísto 71%.“

Akční plán nás neukolébá

Zdrcující kritika ústí v jediné: Češi nejsou schopní identifikovat chyby v podpořených projektech a ve svých závěrech výrazně podhodnotili jejich chybovost, což vedlo k nespolehlivosti informací, které obsahují výroční kontrolní zprávy českých auditorů posílané do Bruselu.

Nedostatky v auditech evropských dotací, které v Česku zastřešuje ministerstvo financí, kritizoval Evropský účetní dvůr již v minulostiNedostatky v auditech evropských dotací, které v Česku zastřešuje ministerstvo financí, kritizoval EÚD již v minulosti. Kalouskův resort proto už na jaře oznámil akční plán náprav. Jeho součástí je centralizace auditů pod jednu střechu, aby byla jasně definovaná zodpovědnost za případné nedostatky. Ministerstvo dále navrhlo zlepšení metodického řízení a profesního vzdělávání našich auditorů. Navzdory tomu Kinšt ve zprávě upozorňuje na některá rizika, jichž se Evropský účetní dvůr v souvislosti s realizací našeho akčního plánu obává. Patří mezi ně obava, aby při centralizaci neodešli kvalifikovaní auditoři, aby se zvládl nábor nových lidí a aby se nezpozdilo provádění plánovaných auditů.

Evropský účetní dvůr je externím auditorem evropského rozpočtu a kontroluje finanční transakce Evropské komise. Takže zatímco komise bývá ve své kritice členských států zpravidla shovívavější, nedůvěra vůči českým úřadům a způsobu kontrol ze strany EÚD se odráží i v mnohem otevřenějším konstatování nepěkných nálezů. Nikoli náhodou je v závěru Kinštova materiálu věta: „Akční plány jsou hezké, ale jen skutečná čísla jsou pravdivá.“

Zda se pomocí akčního plánu skutečně podaří odstranit dosavadní selhání v dohledu na čerpání eurodotací, bude bedlivě sledovat Evropská komise. A ta může v případě, že by problémy s audity pokračovaly, Česku zavřít eurodotační penězovod. I proto Kinšt svou zprávu uzavírá výzvou: „Dostali jsme druhou šanci, nepromarněme ji!“

Aktualizace: Po slyšení Jana Kinšta před kontrolním výborem Poslanecké sněmovny jsme od ministerstva financí obdrželi vyjádření k článku ČESKÉ POZICE. V plném znění ho přikládáme ve formátu PDF.

Urvisu … (rewrite not) 16:41 20.11.2012
Urvisu … Podpis. 14:40 16.11.2012
Bohumil dalsi Vidíme to stejně. Vidíme to stejně. 21:39 15.11.2012
knight Diky moc za clanek. Diky moc za clanek. 11:35 15.11.2012
Always Look on the Bright Side of the Life Jestli se bude natáčet pokračování Chobotnice navrhuji přesunout děj do Prahy.... 8:27 15.11.2012
Hassen Blasques souhlas asi tak :) 14:24 15.11.2012

Počet příspěvků: 51, poslední 20.11.2012 04:41 Zobrazuji posledních 51 příspěvků.