Zdeněk Bakala o roli Václava Klause při vzniku korupčního systému

Bakala v Mf DNES říká, že už privatizace, transformace byla záměrně špatně připravená, aby z toho benefitovali někteří jedinci.

Sobotní Mf DNES otiskla rozsáhlý rozhovor s miliardářem Zdeňkem Bakalou, v němž se významný investor a podnikatel tvrdě obul do prezidenta Václava Klause a do jisté míry též do vlády Petra Nečase. Kromě toho prohlásil, že Českou republiku považuje za méně atraktivní investiční teritorium, přičemž jedním ze zásadních důvodů je velká míra korupce.

Z rozhovoru publikovaného pod titulkem V Česku už kvůli korupci neinvestuji, který vedl Jiří Kubík, vybíráme několik zajímavých pasáží.

O Václavu Klausovi a o počátcích klientelismu v Česku

Bakala: „Václava Klause nepovažuji za pravicového politika. To je karikatura pravicové politiky.“

Klientelistický a korupční systém začal podle Bakaly už způsobem, kterým byla koncipována privatizace v první polovině 90. let. Česká republika se díky Klausovi vrhla „do privatizačních a transformačních dobrodružství“, podle Bakaly „záměrně špatně připravených, aby z toho benefitovali někteří jedinci.“ Na repliku, že to je velmi vážné obvinění Václava Klause, Bakala reaguje: „Myslím, že se na začátku nechal zneužít hochštaplery, kteří kolem něho pobíhali. Je to člověk, který není příliš intelektuálně ani věcně poctivý, takže postupem času se ta tolerance musela asi změnit v postoj člověka, který to podporuje a bude to hájit do roztrhání těla. Je příliš ješitný na to, aby přiznal chybu a dokázal se od těchto věcí, které v minulosti probíhaly, odříznout.“ Kromě toho Bakala říká: „Václava Klause nepovažuji za pravicového politika. To je karikatura pravicové politiky.“

Od devadesátých let, míní Bakala, se trochu změnilo dvojí: „Jedná se o větší a větší částky peněz, které jsou takzvaně ve hře. A zadruhé: zvětšuje se drzost těchto lidí a jejich pocit, že se jim nikdy nemůže nic stát. Oboje to rostlo ve vzájemné úměře: čím větší částky, tím větší drzost.“  

O specifikách české korupce:

„Korupce je bohužel všude na světě, někde méně patrná, někde více. Tím Česká republika výjimečná není. Výjimečná je mírou té korupce a hlavně tím, že bohužel státní politika je mnohdy diktována korupčními zájmy. To se například ve Spojených státech, kde také existuje korupce, nikdy nemůže stát.“ Politika státu, strategie jednotlivých resortů, „ta už je formulována s přihlédnutím k tomu, jaké mají zájmy lidé, kteří korupci provozují.“

Bakala také připomíná, že Česká republika je jedinou zemí EU, která nemá zákon o státní službě, „a proto je tady ta správa tak zpolitizovaná a náchylná k tomu, aby ji různé mafiánské struktury zneužívaly.“

O „protikorupční“ koalici:

O vládě Petra Nečase, jejíž koaliční členy před volbami finančně podpořil, Bakala soudí, že je spokojen s její prací, co se týká reforem, jež prosadila a které byly nutné. Na druhou stranu si nemyslí, že by pohnula s problémem korupce. „Zdá se mi, že je to, s výjimkami, parta lidí, kteří jsou buď přímo, nebo nepřímo na korupci závislí. I předsedové stran jsou pod vlivem straníků a například v ODS je zcela zřejmé, že existují proudy, které si nepřejí, aby tato vláda byla silně zapojena do boje proti korupci.“

O osobě Petra Nečase pak v tomto kontextu Bakala říká: „Nejsem si jistý, že má sílu na to, aby ten boj úspěšně vedl. A zdá se mi, že ho zatím nevede. Myslím, že jeho pozice v ODS není dost silná, aby to mohl vybojovat.“

Obecnější pohled na českou politiku:

„Zaprvé: Česká republika potřebuje pravicovou politiku, zadruhé: je třeba ji vyčistit od mafiánů, vyděračů a populistů typu těch, kteří byli donedávna v ČSSD. A to není nezbytně o nových subjektech, ale o dlouhodobé výměně lidí, kteří dnes zavedené politické strany naplňují.“

Proč si Bakala myslí, že důležité bylo zabránit vzniku další vlády Jiřího Paroubka? Koho bude podporovat v souboji o Hrad, jaký je jeho vztah s Karlem Schwarzenbergem a jaký byl jeho vztah s Václavem Havlem? Jak hovoří o svém majetku a investicích a další Bakalovy názory si můžete přečíst v sobotní Mf DNES.