Zbytečné referendum o jaderném úložišti?

V Bukově na Žďársku proběhlo referendum o jaderném úložišti. Občany potěšené zájmem státu o jejich názor čeká sprška.

Občané si představují, že výsledek referenda uspořádaného v Bukově na Žďársku bude vodítkem pro postoj dalších šesti obcí v lokalitě Kraví hora, která byla vybrána jako jedna z eventualit pro zbudování hlubinného jaderného úložiště. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) totiž slíbila, že pokud nezíská souhlas všech dotčených obcí, průzkumy na dané lokalitě nezahájí.

Ještě na konci listopadu 2012 se SÚRAO pokoušelo se starosty lokality Kraví hora uzavřít smlouvy o spolupráci, na jejichž základě by pak průzkumy mohly odstartovat. Otázka kladená v referendu pak měla zjistit, zda občané souhlasí, aby obec spolupracovala se SÚRAO na přípravě úložiště.

Jenže stát ve vší tichosti koncem roku změnil mandát k vyhledávání úložiště. Místo SÚRAO byl pověřen přípravou průzkumu státní podnik DIAMO, a ten se předchozími sliby nehodlá řídit. Na souhlas obyvatel se nemíní ohlížet, čímž byl smysl referenda dopředu zpochybněn.

Výrobní náměstek GEAM Dolní Rožínka (odštěpného závodu společnosti DIAMO) Josef Lazárek na jednání zastupitelstva obce Věžná uvedl, že GEAM během následujících dvou měsíců hodlá požádat ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumných území.

Souhlas občanů ani obce netřeba

„Hodné“ SÚRAO se touto nekompromisní změnou přístupu k občanům překvapivě necítí zaskočeno. „To my jsme požádali státní podnik DIAMO, který má o této oblasti téměř veškeré geologické informace, o přípravu průzkumných prací a tak dále,“ sdělil ČESKÉ POZICI zástupce ředitele SÚRAO Jiří Slovák, který vede oddělení přípravy jaderného úložiště. „Náměstek Lazárek měl na mysli, že atomový zákon nepožaduje ke stanovení průzkumného území souhlas občanů ani obce.“

Bude se zkoumat z moci úřední bez ohledu na postoj místních lidí a zastupitelstev

A tak se bude zkoumat z moci úřední bez ohledu na postoj místních lidí a zastupitelstev. Kraví hora má vůči ostatním vybraným lokalitám tu zvláštnost, že jsou tu lidé na hornické aktivity na blízké úpravně rud v Dolní Rožínce a na dole Rožná do jisté míry zvyklí. Někteří občané dokonce v důlních provozech pracují. A tak se s nimi společnosti spadající do gesce ministerstva průmyslu a obchodu nehodlají nadále párat a schvalování chtějí urychlit.

Podle mluvčí SÚRAO Terezy Bečvaříkové je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) přesvědčen, že se při takovémto postupu DIAMA zúročí detailní znalost prostředí i specifik soužití obyvatel s provozem operujícím s radioaktivním materiálem a hledání vhodné lokality úložiště se urychlí.

SÚRAO s palmovou větví

SÚRAO se musí o přízeň obcí ucházet, neboť má úkol předložit vládě do roku 2018 návrh dvou kandidátních lokalit se stanoviskem dotčených obcí

DIAMO tedy souhlas obce nezajímá. Jenže SÚRAO se musí o přízeň obcí ucházet, neboť má úkol předložit vládě do roku 2018 návrh dvou kandidátních lokalit se stanoviskem dotčených obcí. „Přirozeně je snahou, byť to nikde není napsáno, ale z logiky věcí to vyplývá, aby to bylo pozitivní stanovisko,“ zdůrazňuje zástupce ředitele SÚRAO Slovák. „Pevně věříme, že jednou takové stanovisko dostaneme a my budeme v každém případě chtít, aby taková dohoda byla podepsána. Je jedno, zda s jednotlivými obcemi nebo dohromady. Je to pro nás garance, že budeme schopni v roce 2018 splnit usnesní vlády,“ vykresluje si Slovák.

Jenže co se současným referendem? Přišlo do doby, kdy iniciativu na Kraví hoře přebírá GEAM, jehož spolupráce s obcemi nezajímá, přitom lidé se rozhodují o spolupráci se SÚRAO, které je momentálně mimo hru…

Po předchozím úsilí přípravách SÚRAO je překvapivá Slovákova argumentace: „Je třeba vzít v úvahu, že SÚRAO je v  spíš inženýrská nebo koordinační organizace a nemá dostatek kapacit, aby do potřebného detailu zpracovala žádost o stanovení průzkumného území. Obecně se dá říct, že se i na jiných lokalitách budeme obdobným způsobem obracet na nějakou specializovanou geologickou firmu. Jestli to bude DIAMO, je velmi předčasné říkat,“ uvádí Slovák.

Počet příspěvků: 1, poslední 13.1.2013 09:42 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.