Zářijové otevření Blanky? Posudek vznáší otazníky

Nový znalecký posudek, který poukazuje na tragický stav kabelů v pražském tunelu Blanka, vzbuzuje řadu pochybností ohledně jeho otevření. Pražští radní se k němu ale vyjadřují velice obezřetně a nadále se upínají k vyhlášenému a dosud platnému dni 20. září.

Tunelový komplex Blanka po dokončení stavební části v září 2014. foto: MAFRA - Michal Šula

Tunelový komplex Blanka po dokončení stavební části v září 2014.

Do magického 20. září zbývá měsíc a kus. Toto datum pražští politici určili jako den, kdy se po deseti letech otevře tunelový komplex Blanka za 37 miliard korun. Jenže optimismus je třeba krotit.

V následujících týdnech totiž stavbu čekají komplexní zkoušky. Vzhledem k problémům je možné, že pražská radnice bude muset termín otevření opět posunout. Podle zjištění LN nejistota plyne především z nového znaleckého posudku, který před několika týdny přistál radním na stole. Dokument poukazuje na dezolátní stav kabelů. Politici se děsí jeho zveřejnění, neboť odložení termínu otevření by mohlo mít politické důsledky.

Dokument poukazuje na dezolátní stav kabelů. Politici se děsí jeho zveřejnění, neboť odložení termínu otevření by mohlo mít politické důsledky.

Současná radnice pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) sice nynější komplikace nezpůsobila, byla to však právě tato koalice, která několikrát slíbila, že od září bude tunel v provozu.

Není divu, že politiky dokončení tunelu znervózňuje. LN do výbušného materiálu, jehož autory jsou znalec Pavel Mužík a firma Abegu, měly možnost nahlédnout.

Dokument obsahuje řadu fotografií, na kterých jsou zachyceny poškozené kabely a další elektroinstalace. Na jednom z obrázků jsou kabely přiražené poklopem od kanálu, jinde leží ve vodě a pojistky vypadají vyhořele. Na zhruba dvou desítkách snímků tunel skutečně nepůsobí, že je ve stavu dokonalé technické připravenosti.

Gentlemanská dohoda

Mezi firmami, které se na stavbě podílejí, navíc v posledních měsících vypukla bitva. Metrostavu, který je stavebním zhotovitelem, současné průtahy vadí a má obavu, že mu ve stavebním světě pokazí reputaci. Společnost nabízela, že stavbu převezme plně pod sebe a dokončí. Z plánu ale sešlo.

V zákulisí se jako o hlavním „potížistovi“ hovoří o firmě ČKD Praha DIZ, která je zodpovědná za technologie.

V zákulisí se jako o hlavním „potížistovi“ hovoří o firmě ČKD Praha DIZ, která je zodpovědná za technologie. Na její vrub padají poničené kabely, které ČKD musí opravit. Hlavní město za to již nehodlá platit a podle zpráv LN z magistrátu město firmě odmítlo uhradit 600 milionů korun, čímž hrozí nejen další arbitráž, ale klidně i bojkot zářijového otevření tunelu ze strany ČKD.

„Mezi zhotoviteli a městem existuje gentlemanská dohoda, že do zahájení zkušebního provozu nebudeme přes média řešit odpovědnost jednotlivých stran za poškození kabelů a jiné škody. Takovéto spory řešené přes média zesilují rozpory mezi zúčastněnými stranami a neprospívají včasnému dokončení díla,“ řekl LN Pavel Kočiš, který je společným mluvčím firem Metrostav, Inženýring dopravních staveb, ČKD Praha DIZ a Satra. „Po zahájení zkušebního provozu bude dost času na to, aby byla odpovědnost nalezena a případně určena v rámci soudního sporu. Do té doby žádáme média o dobu hájení,“ dodal.

Nicméně v oficiální rovině radní neztrácejí naději, že Blanka srpnovými testy projde a v září se otevře motoristům.

„Termín je reálný“

„Plánovaný termín otevření je reálný. Predikovat výsledky všech zkoušek samozřejmě nelze, ale v tento okamžik nic nenasvědčuje tomu, že by výsledky měly být negativní,“ řekl LN radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), do jehož gesce stavba spadá.

Závazný harmonogram schválený a podepsaný všemi stranami platí, ujišťují zhotovitelé.

„Závazný harmonogram schválený a podepsaný všemi stranami platí,“ ujišťují i zhotovitelé Blanky ústy mluvčího Kočiše.

Nad zjištěními znalců se vznáší mlha. Kočiš uvedl, že nemá informace o žádném novém posudku. Pravděpodobně vychází z informace, že materiál od znalce Mužíka doputoval na radnici již na jaře. V nynější, aktualizované verzi jsou však nové poznatky, fotografie a informace od společnosti Abegu, která se zaměřuje na technickou konzultační činnost a specializuje se na diagnostiku kabelů.

Radní existenci posudku nechtěli komentovat a trvají na tom, že vadné kabely byly vyměněny. „K dnešnímu dni je vyměněno sto procent vadné kabeláže, v dalších dnech bude probíhat její připojení ke koncovým zařízením, proměření, individuální prozkoušení a revize,“ řekl LN Dolínek.

Přívalový déšť? Kdeže

Důvody, jež komplikují otevření tunelového veledíla, jsou v zásadě dvojí povahy. Zaprvé hlavní město řeší, jakým způsobem proplácet faktury za práce, které nebyly vysoutěženy, a nemají tudíž oporu ve smlouvě. Politici se logicky bojí, že zaplacení takových prací by jim přivodilo trestní stíhání. Proto se radnice obrátila na rozhodčí soud, který má určit, kolik peněz a jaké firmě má Praha zaplatit.

Firmy a politici tvrdili, že kabely poškodily přívalové deště. LN však mají k dispozici posudek společnosti ALS Czech Republic, která provedla laboratorní zkoušky vzorků, jejíž výsledky to popírají.

Druhým problémem, tentokrát technického rázu, jsou potíže s kabely, které poničila voda. Právě kvůli tomu padnul dubnový termín otevření Blanky.

Firmy a politici tvrdili, že kabely poškodily přívalové deště. Lidové noviny však mají k dispozici posudek společnosti ALS Czech Republic, která provedla laboratorní zkoušky vzorků, jejíž výsledky popírají, že by šlo o dešťovou vodu. Dle laboratorních zjištění byla kontaminovaná přísadami do betonu. Znamená to, že problém způsobily firmy, které tunel stavěly – a nikoliv déšť.

Mezi dodavatelskými firmami letos na jaře probíhala řež o to, jakým způsobem dojde k nápravě problému. Společnosti se přely, zda se kabely mají vést „po zemi“ skrze takzvané kabelové chráničky, nebo po stěně na kabelových roštech. Nakonec byla dle původních plánů vybrána první varianta.

Nesplněné sliby

 • 26. září 2006: Tendr na výstavbu Blanky vyhrál Metrostav. Práce začaly na jaře 2007, hotové měly být do října 2011.
 • Listopad 2009: Společnost IDS, jež řídí pro město výstavbu Blanky, přiznala, že se stavba zpozdí o 13 měsíců.
 • 9. srpna 2011: Náměstek primátora Karel Březina (ČSSD) řekl, že tunel by měl kvůli finančním potížím začít fungovat až v první polovině roku 2014.
 • Duben 2014: Během arbitráže mezi Prahou a Metrostavem o placení za komplex se objevil jako možný termín dokončení konec léta 2014.
 • Červen 2014: Dodavatel technologické části tunelu firma ČKD Praha DIZ sdělila, že podzimní termín nestihne.
 • 30. září 2014: Náměstek primátora Jiří Nouza (TOP 09) oznámil, že tunel se otevře 2. prosince (na svátek Blanky).
 • 6. října 2014: Byl otevřen Trojský most, který je součástí komplexu Blanka.
 • 17. října 2014: V tunelu se uskutečnil kontrolní den, z něhož vyplynulo, že se Blanka 2. prosince nejspíš neotevře.
 • 14. listopadu 2014: Tehdejší kandidátka na primátorku Adriana Krnáčová (ANO) řekla, že prosincový termín se nestihne a ona by ráda tunel otevřela v březnu 2015. Metrostav oznámil, že počítá s termínem otevření v dubnu 2015.
 • 21. listopadu 2014: Firmy podílející se na výstavbě dohodly zkušební provoz tunelů na přelom března a dubna 2015.
 • 23. února 2015: Náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD) oznámil, že termín se musí posunout kvůli výměně kabelů poškozených vodou.
 • 8. dubna 2015: Firma IDS spolu s pražskými radními vyhlašuje termín otevření 15. září.
 • 30. července 2015: Náměstek Dolínek řekl serveru iDNES, že kabely byly vyměněny a že tunel se otevře 20. září.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.