Zaplatí solárníci dvakrát za recyklaci fotovoltaických panelů?

Neopraví-li se hrubá chyba v zákoně o podporovaných zdrojích energie, který už dorazil do Senátu, může po schválení vyvolat vlnu arbitráží.

Provozovatelé solárních elektráren by měli platit dvakrát za totéž – za recyklaci fotovoltaických panelů. To se nesmí stát ani nejméně milovaným podnikatelům na území Česka, přestože těží z nepřiměřených výhod, které jim v nedávné minulosti nadělili příliš váhající nebo neschopní státní úředníci.

Jako první se proti připravovanému chybnému vybírání peněz prostřednictvím společnosti Donath Business and Media ohradilo Sdružení mezinárodních investorů v oblasti fotovoltaické energetiky (International PhotoVoltaic Investors Club, IPVIC). Vzápětí se k němu připojilo i nevládní neziskové profesní sdružení s více než 160 společnostmi – CZEPHO.

Dobře ukrytý bič

Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie má provozovatelům solárních elektráren uložit povinnost přispívat na zpětný odběr, zpracování a recyklaci vysloužilých fotovoltaických panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013. Stát opakovaně chystá retroaktivní zásah do podnikatelského prostředí v oblasti solární energetiky.

Kdyby však byl návrh zákona přijat v předkládané podobě, znamenalo by to dvojnásobné zatížení výrobců i provozovatelů solárních elektráren za tytéž panely. Chystaná novela zcela opomíjí, že 90 procent evropských výrobců a importérů fotovoltaických panelů již od roku 2007 na jejich zpětný odběr a recyklaci přispívá v rámci evropské asociace PV CYCLE.

„Proč by za recyklaci fotovoltaických panelů měli provozovatelé solárních elektráren platit dvakrát?“ ptá se Frank Schulte, generální sekretář sdružení IPVIC. Podle něho už většina dodavatelů panelů zahrnula recyklační poplatek do svých cen. „Na zpětný odběr panelů by tak měli přispívat jen provozovatelé panelů od výrobců, kteří do PV CYCLE ještě nepřispívají,“ vysvětlil Schulte. K tomuto názoru se z pozice generálního sekretáře CZEPHO připojila i Zuzana Musilová.

IPVIC

Sdružení mezinárodních investorů v oblasti fotovoltaické energetiky. Mezi firmy sdružené v IPVIC patří například německá společnost Voltaic Network GmbH, lucemburská Radiance Energy Holding, švýcarská Antara Solar nebo německý soukromý investor Milos Schubert. Aktuálně má celkem 16 členů.

CZEPHO

Nevládní, neziskové profesní sdružení, jehož cílem je prosadit férové a transparentní podmínky pro rozvoj fotovoltaického odvětví v České republice. Asociace sdružuje přes 160 společností s více než 30procentním podílem na trhu, například SCHOTT Solar, Decci, Energy 21, Conergy, FitCraft Production, Fronius, Satcon, Czech RE Agency, Solar Global či Solartec. Propojuje subjekty v celém odvětví – od univerzit přes výrobce až po investory a instalační firmy. Je členem Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA) a sdružení asociací OZE (obnovitelné zdroje energie) v ČR.

PV CYCLE

Nezisková asociace evropských výrobců a importérů fotovoltaických panelů založená v roce 2007 v Bruselu. Jejím cílem je zabezpečovat zpětný odběr a recyklaci vysloužilých panelů ve všech členských zemích Evropské unie. Je plně financována výrobci a dovozci, kteří v roce 2010 představovali 90 procent tržního podílu v Evropě.

Nejlepší sběrači v EU

Opotřebované fotovoltaické panely jsou v evropské legislativě řazené k elektroodpadu. Autorům novely na ministerstvu průmyslu a obchodu nejspíš uniklo, že česká legislativa ukládá povinnost přispívat na recyklaci elektroodpadu výrobcům. To spadá do gesce ministerstva životního prostředí, kde si v připomínkovém řízení také nejspíš schrupli.

Nově schvalovaný návrh zákona by měl zacházení s elektroodpadem regulovat systémově bez dvojího postihu provozovatelů. Jan Clyncke, výkonný ředitel asociace PV CYCLE dodává: „Není nutné znovu objevovat něco, co již několik let v Evropě funguje.“

Autorům novely na ministerstvu průmyslu a obchodu nejspíš uniklo, že česká legislativa ukládá povinnost přispívat na recyklaci elektroodpadu výrobcům

Většina fotovoltaických panelů na českém trhu pochází od výrobců nebo importérů ze západní Evropy a Číny. Z nich je 90 procent součástí sdružení PV CYCLE. Jeho členové přispívají na recyklaci podle výše svého obratu a hmotnosti fotovoltaických panelů prodaných v EU za uplynulý rok. Už v roce 2012 budou všichni členové poskytovat záruku formou vázaného bankovního účtu na odstranění elektroodpadu z fotovoltaických panelů.

Na první odpad si ještě pěkně dlouho počkáme. První panely dožijí nejdříve za 20 let. Přesto má PV CYCLE v Evropě již nyní 185 certifikovaných sběrných míst, z toho dvě v České republice. Cílem asociace je sesbírat 85 procent vysloužilých panelů, jakož i panelů od výrobců, kteří zbankrotovali před 1. lednem 2011, s průměrnou mírou recyklace 80 procent hmotnosti do roku 2015. Do roku 2020 má průměrná míra recyklované hmotnosti vzrůst na 85 procent. V tom budou solární články před ostatními elektrospotřebiči. Evropská komise totiž v návrhu revidované směrnice o elektroodpadu stanovuje cíl sběru do roku 2016 v rozmezí 45 až 65 procent.

Takto se to jeví jako nirvána. S dvojím finančním zatížením za odběr vyřazených panelů by začal nový boj. Zastaví to někdo?