Diskuse k článku

Západní civilizace ničí sama sebe

Kampaň Me Too a hnutí Black Lives Matter upozorňují na vítězství ideologie rovnosti skupin nad hodnotami, jako je rovnost příležitostí či spravedlnost. Tento vývoj je možný, protože zanikla morálka a úcta k rodině, národu a státu.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
Z. Klouček 9.8.2020 23:18

K p. Podrackému mám respekt a s většinou jeho názorů souhlasím. Mám ale problém s opakovanou "přirozeností řádu", spíše ovšem v právní než morální rovině. Za jeden ze základních zdrojů současných nemocí světa totiž považuji zhoubným bujením postiženou teorii základních práv a svobod zcela odtrženou od (lidských) povinností, která je povýtce přirozenoprávní povahy, Práva člověka jistě mohou být přirozená (ale to třeba i zvířat či rostlin), ovšem mohou být reálně uskutečňována a chráněna pouze prostřednictvím státu či jiného organizovaného společenství lidí, což není myslitelné bez plnění povinností lidí (hlavně občanů) vůči státu. Zejména demokracie by neměla být jen platformou pro uplatňování práv a vznášení nároků, ale především pro udržování zdravé a akceschopné organizace zajišťující v maximální míře bezpečný a důstojný život svých členů, a to i budoucích. Odtržení práv od povinností a zbavení sounáležitosti jednotlivce se společností, která jediná mu může jeho práva a svobody, jakož i práva

Z. Klouček 9.8.2020 23:31

(...jakož i práva) dalších generací, zajistit, je hlavní příčinou současných problémů. Domnívám se, je třeba nyní panující teorii lidských práv "upgradovat" na teorii vyvážených lidských práv a povinností vůči společnosti a tu promítnout do smluv a zákonů. Je těžko představitelné, že se tak mohlo stát jinak než prostřednictvím tradičních států; velké nedemokraticky řízené svazky států se k tomu nehodí. K vytvoření takové teorie je ovšem potřebná společná tomu odpovídající etika; obávám se, že současné míšení kultur a civilizací bude pro přijetí potřebných etických principů dlouho nepřekročitelným limitem.

P. Čech 10.8.2020 7:20

Docela s Vámi i souhlasím. Je však nutno říci, že kromě lidských práv existují i práva občanská. Tato práva jsou zhusta zaměňována a to zejména proto, že neexistuje obecně platný taxativní výčet těchto práv v nějaké listině popsaný. I v Listině základních práv a svobod jsou uváděna i práva občanská. Ono těch práv lidských totiž moc není. Zcela se ovšem zapomíná na lidské a občanské povinnosti. Stavět totiž funkčnost dění jen na právech je hloupost, která nikdy nemůže efektivně fungovat. Je nutno prohlásit, že občané mají především své, vyjmenované povinnosti. Pokud si tyto povinnosti plní, jsou obdařeni rovněž vyjmenovanými občanskými právy. Pokud si občanské povinnosti neplní, prostě občanská práva nemají a ani nemohou vyžadovat. Pokud toto a nebo něco podobného nebude obecně řečeno a prohlášeno, nikdy politika lidských a občanských práv nebude fungovat . Ono je toho zapotřebí definovat více. Jde totiž i o lidské povinnosti, nejen o lidská práva.

V. Sobotka 11.8.2020 20:19

Jasně, práva vázaná na plnění povinností. Zejména u migrantů, kteří povinnost neplní, práva si vynucují a EU je v tom ještě podporuje. V takové EU být nejen nemusíme, ale ani nemůžeme.

P. Čech 12.8.2020 20:47

Mluvil jsem o občanských právech a povinnostech. Tato práva a tyto povinnosti se ovšem nelegálních migrantů netýkají. Nejsou to totiž naši občané.

I. Patta 9.8.2020 10:25

Pěkný rozbor myšlení vedoucího k chaosu a opětnému nastolení násilí ve společnosti. V materiální části problému ničení rodin a stabilních demokracií je určující silou v tzv. vyspělých sociálních státech ekonomie. S ekonomií je to jako s Nobelovými cenami za ekonomii. Ekonomie neexistuje, stejně jako neexistuje Nobelova cena za ekonomii (ekonomie není zmíněna v Nobelově závěti)! Ve skutečnosti nám vládnou pouzí finančníci, jejichž duševní obzor je omezen na machinace s penězi a na pracovní sílu. To druhé jen natolik, aby z pracovní síly dokázali vytřískat co nejvyšší zisk, ať už se jedná o zaměstnavatele, akcionáře, nebo o státní kasu. Ekonomové nesprávnými názvy zákonů (o sociálním, důchodovém a zdravotním pojištění) dezorientují pracující a převrací žebříček jejich životních priorit a cílových hodnot. Příklad: Ekonomové nás přesvědčují, že našim prvořadým životním cílem musí být spoření na důchod. Spatřujete Vy sami svůj životní cíl jen v naspoření kupy peněz? Nebo jsou Vaší prioritou

I. Patta 9.8.2020 10:27

Nebo jsou Vaší prioritou dobře vychované děti?

F. Kusák 14.8.2020 9:45

Je to takové vulgarizování problému. Samozřejmě, že ekonomie, jako určitý typ sociologie existuje. Její součástí je monetarizmus a význam peněz jako abstrakt kvantifikovaných sociologických vztahů. Víc se do toho pouštět nebudu, necítím se fundován pro tak náročnou diskuzi. Pokud pochopíme význam peněz a systém jejich správy (banky) je pro nás dost nebezpečné hromadit peníze, dokonce s nějakým odkladem na stáří. Peníze musíme v první řadě investovat, a pokud možno s co nejvyšším ziskem s minimem rizika. Jenže i ten zisk má i kvalitativní stránku, třeba dobré vzdělání nebo výhodný sňatek, či nákup nemovitostí nebo uměleckých děl. Já jsem vždy prosazoval myšlenku, že bychom měli investovat v oblasti, které co nejvíce rozumíme, např. mám-li firmu, pak do rozvoje této firmy. Dobrá investice je také do minimalizace osobních nákladů a snižováním vazeb na stát nebo třetí osobu (myšleno obecně). Jak to udělat, to si každý musí vyhodnotit sám.

P. Čech 10.8.2020 7:28

Není tomu tak zase až tak dávno, kdy žádné důchody neexistovaly. Lidský život bez důchodů trval desetitisíce let a nikomu nepřišlo na mysl, že zde něco chybí. Až pruský kancléř Bismarck důchodový systém vymyslel a zavedl. To ovšem bylo v době, kdy rodina měla cca 5-6 dětí a věk dožití činil 58 let. V té době důchodový systém mohl fungovat a také fungoval. V době dnešní, kdy rodina má cca 1,6 dítěte a věk dožití se blíří 80 letům takový systém prostě fungovat efektivně nemůže a také nefunguje. Přidáme-li k tomu rozkradení důchodového účtu, kterého se dopustil Václav Klaus, když jej přiřadil ke stáítnímu rozpočtu a de facto tak zničil, je oheň na střeše. Reformovat, tedy měnit tento systém k lepšímu, není z uvedených důvodů možné. Je nutno volit ze dvou zel. Buď vymyslet systém zcela jiný a nebo systém stávající postupně zrušit. Jinou cestu nevidím.

I. Patta 10.8.2020 9:44

Bismarckův sociálně pojistný systém nebyl průběžný, ale fondový. Peníze z odvodů sociálního pojištění nebyly ihned vypláceny důchodcům (jako dnes), ale shromažďovány ve fondu. V Německu, stejně jako v jiných zemích Evropy, však stát rezervní fond postupně prohospodařil. Nakonec byl roku 1957 systém změněn na čistě průběžný, nekrytý žádnou rezervou. Bezdětní byli zbaveni odpovědnosti za své budoucí důchodové zajištění a mohli "stavět na dětech cizích lidí" (von Nell-Breuning). Právě to je třeba důchodovou reformou změnit.

P. Čech 10.8.2020 11:14

Jakoukoliv změnou ničeho lepšího nedosáhnete. Kdyby to bylo možné, už dávno by to někdo navrhl. U nás si na této situaci jen politici, zejména ti opoziční přihřívají svou polívčičku - volnou soutěž. Podle mne je třeba náš důchodový systém postupně zrušit a souběžně s tím vypracovat systém nový, postavený na zcela jiných základech. Tedy, pokud to někdo dokáže, čemuž nevěřím. Zásadně jde o to, že politici jen žvaní, jak je jejich zvykem a skutek utek.

I. Patta 10.8.2020 13:48

Pokud pronášíte kategorické výroky (podle mne je třeba náš důchodový systém postupně zrušit a souběžně s tím vypracovat systém nový, postavený na zcela jiných základech), pak jistě znáte hlavní slabinu našeho důchodového systému. Můžete mi říci, která slabina to je?

P. Čech 10.8.2020 17:05

Už jsem to řekl. 1,6 dítěte na rodinu a věk dožití cca 80 let. Z toho plynoucí, neustále se zvyšující podíl důchodců na systému a snižující se počet těch, kdo do systému přispívají. Takto nemůže fungovat nejen průběžný, ale ani fondový systém.

I. Patta 10.8.2020 18:52

Nikdy jste si nepoložil otázku, kdo za to může? To co nejen pracovali ale také vychovali nejméně dvě děti, nebo ti co se jen bavili a utráceli za adrenalinové sporty, nová auta a domy? ... A v důchodovém věku dostávají starobní důchod z odvodů SP cizích dětí? Dětí, které nevychovali!

P. Čech 10.8.2020 20:31

Tak tady rozhodně vina není. Je otázkou zda nějaká vina vůbec existuje. Zda není pravdou to, že tento systém prostě dnešní době a tomu co nese sebou, nevyhovuje. Osobně mám za to, že pokud by lidé nebyli vychováváni k socanství, k tomu, že se o ně bude starat stát, není tím kamenem úrazu. Zkuste jen trochu počítat. Pokud by důchodový systém byl zrušen (ne okamžitě, ale postupně), lidé by neplatili do důchodového účtu, zaměstnavatelé by jim dávali to, co dnes odvádí na důchody zaměstnanců a lidé si tyto peníze měsíčně ukládali (nikoliv na běžné účty, ale investiční účty), za 42 let (do jejich 60 let) by měli k dispozici více než 4,5 milionů Kč. To je na dobu 20 let 18 000 měsíčně. nechce to nic jiného, než být zodpovědným sám k sobě a nespoléhat na socanské aktivity státu.

I. Patta 10.8.2020 23:22

Jak byste pak financoval důchody dnešních starobních důchodců?

P. Čech 11.8.2020 7:34

Neřekl jsem !zrušit okamžitě", ale "postupně". To znamená s plnou parádou až za 42 let.Lidé, kterým dnes je 18 let by přestali platit do systému a museli začít spořit, aby v době, kdy dovrší 60 let měli naspořeno. Těch 42 let by stát musel nějak překonat. Ona totiž každá stranda něco stojí. Lidé, jimž je dnes třeba 41 let, by pestali platit plnou sumu, ale také by měli v šedesáti méně naspořeno a brali by tudíž poloviční důchody.

I. Patta 11.8.2020 10:49

Jak si asi budou spořit na důchod ti, co nejen pracují, ale současně vychovávají děti? To mají investovat: 1/ Na důchody svých rodičů (odvodem sociálního pojištění). 2/ Do výchovy svých dětí (investice rodičů 1,6 - 2,6 milionu korun na jedno dítě). 3/ Ještě k tomu spořit na vlastní důchod?! Proč, když masivně investují výchovou svých dětí na svůj důchod ve státním důchodovém systému?

P. Čech 11.8.2020 16:15

Většina vašich otázek je "mimo mísu". Na vlastní "důchod" by si lidé spořili jen to, co v současnosti odvádějí státu na svůj důchodový účet a to, co by dostali od zaměstnavatele, to co ten dnes odvádí rovněž státu na důchodový účet za své zaměstnance. Nic více a nic méně. Investice rodičů do výchovy svých dětí sem nepleťte, s důchody totiž nesouvisí. Pokud lidé děti chtějí a mají, potom se o ně také musí starat a to bez socanské pomoci státu.

I. Patta 11.8.2020 19:03

Děkuji za "zajímavé" informace. Bohužel svědčí nejen o Neználkovi, svědčí o Ignorantovi. Doporučuji vstup do politiky, tam byste snadno našel dostatek spřízněných duší.

P. Čech 12.8.2020 20:44

Vážený pane, politika, zvláště ta u nás, je něco tak hnusného a lidsky odporného, že do ní mohou vstupovat jen lidé s velmi silnými žaludky. Takový však já nevlastním. Proto se klidně zřeknu nezasloužených peněz, které účast na politice přináší. Ono totiž našim politikům o nic jiného nejde. O výhody pro politické strany a hnutí a stím spojené peníze. O nějaké službě občanům či dokonce o vládnutí jejich jménem, což je základním kanenem zastupitelské demokracie, si můžeme, my, občané, nechat jen zdát.

P. Svoboda 18.8.2020 10:37

Levicovy ekonom Vaclav Klaus prirazenim duchodoveho systemu ke statnimu rozpoctu naopak duchodovy system neumerne posilil (nyni se financuje jak z rozpoctu, tak zaroven z pojisteni), coz nesmyslne prudce akcelerovalo rust duchodu. Ty jsou nyni extremne vysoke. Tak asi tak.;-O

P. Čech 9.8.2020 8:19

"Podpora přirozenosti by měla spočívat v úctě k rodině, národu, státu a jejich tradičnímu řádu. Nová pravidla musejí být demokratická. Vládnout musí lid, nikoliv kapitál nebo kamarila menšiny. Je třeba prosazovat zachování přírody i zdravého lidského druhu, což není ideologie, ale přirozený princip."

To je samozřejmě pravda, tedy, snad až na ten "lid". Ptám se, co je to ten "lid"? Podle mne jsou to všichni obyvatelé konkrétního státu, lidé. Všech těchto lidí se však skutečná demokracie konkrétního státu netýká zcela. Zcela se týká jen o b č a n ů toho státu. Např. volební právo nemají všichni lidé ve státě , např. cizinci. Občané je mají všichni. Stačí to pro osvětlení pojmů "lid" a "občané"?

U nás vládne však ona "kamarila menšiny", tvořená členy a příznivci jednotlivých politických stran a hnutí, byť sdružená ve vyhandlovaných koalicích, které se zákonitě během volebního období rozpadají. Nikoliv žádoucí většina občanů, jejichž vůle vzchází z přímých, většinových voleb a všeobčanské

M. Vlasák 9.8.2020 7:22

Lze jen souhlasit. Pokud se lidé se zdravým rozumem neozvou, bude zle. Velká karmaR^

P. Čech 8.8.2020 11:52

"Zakonzervoval se nefunkční kompromis". Toto, zdá se, platí obecně. Stavět fungování státu na tvorbě kompromisů je cesta do pekel. Jde zásadně o to, že mezi ano a ne je jen jediné. L e ž a s e b e k l a m . Tam, kde je řízení založeno na tvorbě a násilím vnucovaném kompromisu, nikdy nic pořádně fungovat nebude, protože to prostě nejde. Záleží jen na tom, aby to naši politici pochopili. Zdá se ovšem, že politici politických stran to prostě pochopit nemohou, protože nechtějí. Obecně jde o to, aby skutečná demokracie přestala být vydávána za svobodu a naopak, což je základním omylem našich politiků a zejména novinářů Jde o to, že skutečná demokracie bez vyšší míry svobody existovat nemůže, zatímco svoboda bez demokracie ano. Je to Anarchie. A ta ve spojení s reálným socialismem u nás vládne.