Ceska Pozice

Zákon o úřednících – „vzorový“ příklad, jak se plní protikorupční strategie

Legislativní rada vlády má řadu výhrad k návrhu zákona o úřednících. Přesto vládě doporučila, aby ho přijala.

Hlavně ať máme „odfajfkováno“. Tímto heslem se zřejmě řídí vláda v přístupu k protikorupční strategii na roky 2013 a 2014, kterou kabinet Petra Nečase přijal letos v lednu. Na jednání vlády, které se konalo 22. května, předložila vicepremiérka a koordinátorka boje proti korupci Karolína Peake materiál pojednávající o plnění úkolů, jež jsou v protikorupční strategii obsaženy. Statistika nevyznívá na první pohled vůbec špatně. Ze 74 úkolů bylo již zcela nebo částečně splněno 12, v řádných termínech se plní 57 úkolů a pouhých pět úkolů zůstalo nesplněno.

Jenže je tu „malý“ zádrhel, který ukazuje, jak svědomitě asi kabinet k plnění protikorupční strategie přistupuje. Mezi splněné úkoly, což u návrhů zákonů znamená, že byly předloženy vládě k projednávání, zařadila Peake i zákon o úřednících. Kdo ale pozorně sleduje peripetie spojené s přípravou této normy, musí považovat její umístění do kolonky splněno za špatný vtip.

Předkladatelem návrhu je ministerstvo vnitra, jež protlačilo připomínkovým řízením až třetí variantu návrhu. Z 858 doručených připomínek se jich resortu nepodařilo vypořádat 58, a na vládu tedy dorazí materiál s rozpory.

Již v polovině května se předlohou zabývala Legislativní rada vlády a vrátila ji vnitru, aby provedlo několik technických úprav. Znovu se členové rady zabývali materiálem již pouze per rollam, tedy písemně. ČESKÁ POZICE získala konečné stanovisko Legislativní rady vlády k předloženému návrhu zákona o úřednících. Mimo jiné se v něm konstatuje:

Po výše zmíněných obecných připomínkách je ve stanovisku Legislativní rady vlády zmíněno ještě šest konkrétních paragrafů, ke kterým mají členové rady výhrady.

Pointu příběhu o přípravě zákona o úřednících nalezneme v závěru stanoviska: „Legislativní rada vlády doporučuje vládě schválit návrh zákona o státních úřednících.“ Je tedy všem jasné, jak se hodnotí úkoly v protikorupční strategii vlády a proč v kolonce nesplněno je jen pět úkolů?

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.