Zákon o úřednících a pomotaný Kubice

Ministr vnitra se v nedělních Otázkách Václava Moravce vyjadřoval k přípravě návrhu zákona o úřednících. Proč pohořel?

Příprava zákona o úřednících připomíná nekonečnou telenovelu s prvky parodie (ČESKÁ POZICE se jí věnuje průběžně). Ministerstvu vnitra, které zákon předkládá, se podařilo minulý týden „vyexpedovat“ k projednání na vládě již třetí variantu návrhu a současně ji postoupilo i Legislativní radě vlády. S 58 nevypořádanými zásadními připomínkami.

Když byl v neděli 21. dubna pozván do pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM) ministr vnitra Jan Kubice, logicky padly dotazy i na toto téma. A ministrův výkon nepatřil zrovna k vydařeným. ČESKÁ POZICE ho nachytala hned třikrát „na švestkách“.

  • Jan Kubice: „Tak já doufám, že vlastně podmínka Evropské unie k tomu, aby Česká republika mohla čerpat evropské dotace, je, aby tento typ zákona byl schválen...“

Komentář ČESKÉ POZICE: Za to, že jako jediná země Evropské unie dosud nemáme zákon upravující postavení úředníků, nás Evropská komise skutečně kritizuje. V materiálu nazvaném Stanovisko útvarů Komise k přípravě dohody o partnerství a programů v České republice na období 2014 – 2020 doporučila „k zlepšení stability a účinnosti veřejné správy a zabránění nesrovnalostem rychle přijmout a zavést zákon o veřejné službě“. Fakt, že nějakou normu potřebujeme, je bez diskuse a pro vládu rozhodně nejde o žádnou novinku. Můžeme tak jen spekulovat, zda si vnitro a celý kabinet podobnými výroky pouze nepřipravuje argument, proč přijmout zákon o úřednících v jakémkoliv stavu, ale hlavně rychle. Vždyť by nám přeci jinak Evropská unie přestala od roku 2014 vyplácet dotace, že?

  • Jan Kubice: „Trochu odmítám to, že s tím (návrhem zákona o úřednících – pozn. red.) nesouhlasí Brusel. V únoru na pracovním jednání náměstek komisaře pan Michael, jsem zapomněl jeho jméno, souhlasil se směrem...“

Komentář ČESKÉ POZICE: S tím optimismem opatrně. V rámci neformálního jednání na počátku února přivítali zástupci Evropské komise, že se zákon připravuje, a vznesli několik dotazů zejména ohledně jeho působnosti, oddělení politických nominantů od nepolitických úředníků, povinností, odpovědnosti a motivace úředníků. A dospěli k závěru, že informace poskytnuté na jednání se jeví jako vývoj správným směrem. „Současně ale zástupci EK konstatovali, že návrh zákona bude muset být podrobněji prostudován, a teprve poté bude možné posoudit, zda jeho znění zajistí nezbytnou stabilitu a efektivitu státní správy,“ dodal tehdy tiskový mluvčí zastoupení komise v Česku Martin Stašek s tím, že oficiální stanovisko eurokomisařů k návrhu zákona bude zveřejněno v květnu, kdy komise v rámci evropského semestru vydá návrhy doporučení jednotlivým členským státům.

  • Jan Kubice: „V každém případě zákon z roku 2002 v tehdejších cenách měl stát asi 8 miliard 300 milionů...“

Komentář ČESKÉ POZICE: Ministr vnitra měl na mysli služební zákon, který byl přijat v roce 2002. Jeho účinnost však byla již několikrát odložena, naposledy na rok 2015. Protože je ale Kubicem zmíněná konkrétní částka za jeho zavedení jedním z hlavních argumentů, proč má být služební zákon nahrazen právě připravovaným zákonem o úřednících, otázka zní: Jak se k 8,3 miliardy korun vnitro dopracovalo? Jednoduše! Politolog Kamil Gregor se dotázal na ministerstvu vnitra, a jak píše na svém blogu, odpověď ho šokovala: Vnitro vzalo výpočet z roku 2002 a pouze ho zvýšilo o inflaci, aniž by znalo metodiku tehdejšího propočtu a zohlednilo změny v počtu a platech úředníků! Toto číslo je proto zcela imaginární.

Jak si jemně řečeno zmatené vystoupení ministra Kubiceho v nedělních Otázkách Václava Moravce vysvětlit? Variant se nabízí několik:

  1. měl prostě slabší den,
  2. špatně se připravil,
  3. problematice zákona o úřednících vůbec nerozumí,
  4. je mu to naprosto jedno.

Každý ať si odpoví sám, my se přikláníme k názoru, že pravda je namíchaná ze všech čtyř možností. Smutné je, že zákon o úřednících je jednou z nejdůležitějších norem, na které se v současnosti pracuje. A že odpolitizované, profesionální a efektivní státní správě si můžeme nechat jen zdát.