Zákon o finanční kontrole: Přijme Kalousek pomoc Senátu?

Po zamítnutí novely horní komorou by dle její místopředsedkyně Miluše Horské měl ministr financí využít návrhu think tanku Good Governance.

To si ministr financí Miroslav Kalousek za rámeček nedá! Senát ve čtvrtek 31. ledna po kritice zamítl novelu zákona o finanční kontrole, kterou Kalousek předložil. A poté mu místopředsedkyně horní komory Miluše Horská (nestraník) ohledně odborně náročné novely nabídla pomoc. Dle ní by měl využít návrhu nového zákona připraveného think tankem Good Governace. Budeme nakonec toho Kalouska vůbec potřebovat?

Zákon o finanční kontrole je jednou z klíčových norem. Definuje především schvalování veřejných příjmů a výdajů, kontrolu, interní audit a zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Ministerstvo financí zdůvodňovalo předložení novely zákona snahou sjednotit kontrolu využívání národních a zahraničních financí rozdělovaných českými úřady. Přijetí novely si vláda uložila ve své protikorupční strategii.

Mnohem důležitější než zahrnutí novely do protikorupční strategie vlády však je, že do konce letošního roku musíme splnit směrnici Rady Evropské unie o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

Samé zápory

Miroslav Kalousek včera v Senátu návrh novely zákona osobně uvedl. A mimo jiné prohlásil: „Tady konkrétně směrnice (Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států EU – pozn. red.) stanoví, že systémy veřejných účtů podléhají vnitřní kontrole a nezávislému auditu, a to jsou obě dvě oblasti, které tato novela upravuje.“

Dle ministra financí Kalouska novela rozděluje odpovědnosti správců veřejných rozpočtů na systémy řízení a kontroly financování jednotlivých činností těchto správců. A dodal: „A odděluje odpovědnost za audit v působnosti těchto správců tím, že jasně stanoví odpovědnost managementu za systém řízení a kontroly a zavádí auditní službu správce veřejných rozpočtů, která by mohla podat ujištění, že systém předběžných, průběžných a následných administrativních a finančních kontrol zajišťovaných v odpovědnosti managementu funguje efektivně a účinně.“

Ministr financí Kalousek sice vyjmenoval přednosti předkládané novely zákona o finanční kontrole, ale určitě o ní pochybuje

Ministr financí sice vyjmenoval přednosti předkládané novely zákona o finanční kontrole, ale určitě o ní pochybuje. Do konce května totiž přislíbil předložit do vlády zcela nový zákon. Přijetím novely chce pouze splnit termín stanovený Radou EU.

V Poslanecké sněmovně Kalousek uspěl. Začátkem prosince loňského roku hlasovalo pro návrh 86 poslanců, 56 jich bylo proti. Včera se s Kalouskovým návrhem ztotožnilo pouze jedenáct senátorů, 34 jich bylo proti. To, že ministr financí zřejmě neuspěje, bylo možné usuzovat již z projednávání novely v senátních výborech. Tři ze čtyř, které ji projednávaly, totiž doporučily zákon zamítnout.

Senátu zejména vadilo, že zákon opomíjí doporučení Světové banky, zvětšuje zapojení územních finančních orgánů do procesů vnitřního řídícího a kontrolního systému, neposiluje manažerskou odpovědnost za hospodaření s veřejnými prostředky a nezajišťuje nezávislost interního auditu, která je dlouhodobě kritizovaná a ohrožuje jednu ze základních funkcí vnitřního kontrolního systému státu.

Pojďme do toho, pane ministře!

Nejostřeji novelu zákona o finanční kontrole kritizovala místopředsedkyně Senátu Miluše Horská. Ta doporučuje předložit návrh nového zákona z dílny think tanku Good Governance, který komplexně řeší problematiku vnitřního kontrolního systému a vychází z dobré mezinárodní praxe.

„Jménem Senátu bych ráda pomohla celou situaci řešit, protože jsme zase, jak to tak bývá dobrým zvykem, poněkud v časové tísni. Předkládám nové řešení pro kvalitní kontrolní systém veřejné správy, který v této zemi připravilo patnáct odborníků, jež vedl zkušený specialista na tuto problematiku – doktor Josef Včelák, tvůrce původního zákona o finanční kontrole. Máme k dispozici i pozitivní stanovisko ředitelství pro rozpočet Evropské komise,“uvedla na plénu Horská.

Návrh nového zákona od think tanku Good Governance řeší problematiku vnitřního kontrolního systému a vychází z dobré mezinárodní praxe

Lukáš Wagenknecht z think tanku Good Governance prohlásil: „Současná podoba zákona, která byla přijata jako podmínka vstupu České republiky do Evropské unie, neodpovídá moderním trendům v nastavení procesů finančního managementu, interního auditu a centrální harmonizace veřejných institucí. Česká republika potřebuje nezbytně nový kvalitní zákon, který by podrobněji vymezil a upravoval vymahatelnost manažerské odpovědnosti, funkčně nezávislý interní audit, účinnou aplikaci zásad řádného finančního řízení a efektivní systém harmonizace vnitřního řídícího a kontrolního systému všech subjektů veřejné správy. Náš návrh všechny tyto prvky obsahuje.“

Místopředsedkyně Senátu Horská je přesvědčena, že souhlas ministra Kalouska s návrhem zákona od think tanku Good Governance by bylo gestem, že „politici v naší zemi se jenom nehádají, ale podporují dobrou věc“ A vyzvala ministra Kalouska: „Takže nabízím ruku ke spolupráci, aby to nebyla jenom stále avizovaná kritika Senátem směrem do druhé části Parlamentu a směrem k ministerstvu. Takže pojďme do toho, pane ministře!“ Zatím nevíme, co na to pan ministr.