Základem práce soudce je dělat věci poctivě, aby tomu lidé věřili

„Pokud justice nefunguje a je pomalá, její důvěryhodnost u veřejnosti klesá a má někdy tendenci brát spravedlnost do svých rukou,“ říká v rozhovoru Vojtěch Cepl mladší.

Soudce Vojtěch Cepl ml. foto:  Tomáš Krist, Lidové noviny

Soudce Vojtěch Cepl ml.

Ústecký soudce Vojtěch Cepl mladší v rozhovoru mimo jiné říká: „Nemyslím si, že by u nás bylo třeba zavádět porotní soudy, ale určitě bychom měli maximálně udržovat transparentnost, veřejnost a informovanost. To je ale úkol i novinářů, kteří by o justici měli psát a nebát se třeba uvést jméno soudce, který konkrétní případ soudí. Když se píše o nějakém rozsudku, je dobré vědět, kdo a proč tak rozhodl. To se ale nedělá.“

LIDOVÉ NOVINY: Proč jste se rozhodl stát se soudcem?

CEPL MLADŠÍ: V roce 1986 jsem šel se svojí budoucí ženou po ulici U Studánky v pražských Holešovicích. Do té doby jsem plánoval, že budu působit na Akademii věd, ale přišlo mi to trochu k ničemu. Tehdy moje žena řekla, že půjde k soudu. Chvíli jsme šli ulicí dál. Pak jsem řekl, že i já půjdu k soudu. Nastoupil jsem tak jako justiční čekatel v Praze 4, kde nyní shodou okolností působí moje dcera.

LIDOVÉ NOVINY: Chápete profesi soudce jako celoživotní poslání?

Po roce 1992 jsem deset let působil také jako advokát. Nikdy jsem toho kroku nelitoval, protože je velmi důležité vidět to z obou stran. Doporučoval bych to každému soudci.

CEPL MLADŠÍ: Vždy jsem ji tak chápal. Myslím si, že člověk za sebou v životě musí něco zanechat. Nechtěl jsem dělat kariéru ani něčemu velet. Přesto jsem stále podezírán z opaku. Po roce 1992 jsem však deset let působil také jako advokát. Nikdy jsem toho kroku nelitoval, protože je velmi důležité vidět to z obou stran. Doporučoval bych to každému soudci.

LIDOVÉ NOVINY: Co bylo důvodem, že jste se rozhodl si z justice takto odskočit?

CEPL MLADŠÍ: Justice tehdy velmi nefungovala. Sváděl se boj o diktafony, baterky či šňůry k nim. Socialismus byl stále ještě v chodu a nefungovalo nic. Vedly mě k tomu ale i finanční důvody. Tehdy jsem jako soudce bral asi dva tisíce hrubého. Pak přišlo zvýšení platu zhruba o sto korun. Později drastický nárůst asi na pět tisíc korun. Když jsem ale odešel do advokacie, vydělal jsem si tolik peněz za den. Pak se však objevila příležitost věnovat se jako soudce autorskému právu. Na to jsem slyšel a v roce 2002 jsem se vrátil.

LIDOVÉ NOVINY: V jaké kondici je česká justice dnes?

CEPL MLADŠÍ: Vzhledem k jejímu věku, opotřebení a geografické poloze v docela dobré. Myslím tím časovou vzdálenost od sametové revoluce a geografickou polohu, tedy že jsme na východ od Německa a na západ od Ukrajiny a Ruska. Česká justice je v kondici, kterou od ní lze rozumně očekávat. Jakým směrem ale půjde její další vývoj, si netroufám odhadnout.

LIDOVÉ NOVINY: Myslíte, že i geografická poloha Polska předurčila nynější krizi tamní justice? Co nás od podobné situace chrání?

Česká justice je v kondici, kterou od ní lze rozumně očekávat. Jakým směrem ale půjde její další vývoj, si netroufám odhadnout.

CEPL MLADŠÍ: Situace v Polsku je úměrná tomu, že je na východ od nás. Nás nechrání vůbec nic, jen to, že se musíme snažit dělat justici co nejlépe. Pokud se o to snažit nebudeme, zákonitě se stav justice zhorší i u nás. To je úkol pro soudce, ale i pro veřejnost. Základem práce soudce je dělat věci poctivě, aby tomu lidé věřili. V tom je celá věda.

LIDOVÉ NOVINY: Liší se v něčem práce soudce v Praze od práce soudce v Ústí nad Labem?

CEPL MLADŠÍ: Charakter případů, které k místnímu soudu napadají, je jiný. Když jsem v Praze soudil autorské právo, řešil jsem víc komplikovanějších případů. Takových tady není mnoho, ale vyskytují se také. Je to však dáno i tím, že v Praze sídlí více institucí. Rozdíl tedy není nijak absolutní.

LIDOVÉ NOVINY: Je v něčem ústecký region specifický?

CEPL MLADŠÍ: Má některá sociální specifika, jež jsou daná zejména tím, že zde hodně působil průmysl. Ale myslím si, že velká část toho je především v hlavách lidí, a to i těch, kteří tady nežijí.

LIDOVÉ NOVINY: A co se týče justice?

Situace v Polsku je úměrná tomu, že je na východ od nás. Nás nechrání vůbec nic, jen to, že se musíme snažit dělat justici co nejlépe. Pokud se o to snažit nebudeme, zákonitě se stav justice zhorší i u nás. To je úkol pro soudce, ale i pro veřejnost.

CEPL MLADŠÍ: Když se ústecká justice rozbíhala, měl zdejší soud několik let velké problémy. Byl tady obrovský nával věcí, které soudci nestíhali řešit. Nedodělky byly opravdu velké. Nyní už se tu vše dobře zabíhá a řekl bych, že má soud dobře nakročeno. Hovořím o vedení soudu, protože to je vždy naprosto stěžejní. Vedení má totiž obrovský vliv na organizaci práce soudců a v závislosti na tom i na fungování celé instituce.

LIDOVÉ NOVINY: Řekl byste, že i dlouhé čekání na rozsudek snížilo dobrou pověst justice u veřejnosti?

CEPL MLADŠÍ: Pokud justice nefunguje a je pomalá, pochopitelně její důvěryhodnost u veřejnosti klesá. Veřejnost má pak někdy tendenci brát spravedlnost do svých rukou, což není ideální.

LIDOVÉ NOVINY: Myslíte, že je důležité, aby veřejnost soudním rozhodnutím rozuměla?

CEPL MLADŠÍ: Veřejnost nikdy právu nebude úplně rozumět. Je to velmi odborná disciplína. Stejně jako u lékařů, kterým člověk musí věřit, že vše dělají, jak nejlépe umí a jak umožňují současné poznatky vědy. Stejné je to u právníků. Lidé doufají, že jim advokát poradí a povede spor co nejlépe. Následně musejí věřit tomu, že soudce rozhodne jejich spor co nejlépe. Musí tak věřit v právo a systém v celé justici. Pokud lidé takovou víru ztrácejí nebo ji mají narušenou, má to špatné důsledky na celou společnost.

LIDOVÉ NOVINY: Získávají soudci u veřejnosti důvěru také tím, že veřejně komentují své kauzy?

Veřejnost nikdy právu nebude úplně rozumět. Je to velmi odborná disciplína. Stejně jako u lékařů, kterým člověk musí věřit, že vše dělají, jak nejlépe umí a jak umožňují současné poznatky vědy.

CEPL MLADŠÍ: Transparentnost justice je velice důležitá. Velký smysl má i veřejnost v jednací síni, protože pak dokáže justici srozumitelně vnímat. Když veřejnost vidí, jak soud reaguje, dokáže předpokládat, jaké chování je dovoleno – a co už je nežádoucí. To je vzájemný vztah justice a práva. Jakékoliv utajování soudních rozhodnutí nebo průběhu soudního jednání jde proti tomuto trendu. To by byl systém rakouský, úřednický a takový, kde se soudce schovává za systém, aby na něj nebylo vidět. Pak je justice anonymní, neprůhledná, odlidštěná – a lidé jí v důsledku moc nevěří.

LIDOVÉ NOVINY: Je proto systematika porotních soudů lepší?

CEPL MLADŠÍ: Určitě má oproti našemu systému tu výhodu, že jí lidé víc důvěřují, protože do ní vidí. Justici si v těchto západních systémech dělají lidé sami. Nejde ani tak o to, že by rozhodovali pronikavě lépe, ale o případech hovoří a znají je – a to má na důvěru v justici velký vliv. Nemyslím si, že by u nás bylo třeba zavádět porotní soudy, ale určitě bychom měli maximálně udržovat transparentnost, veřejnost a informovanost. To je ale úkol i novinářů, kteří by o justici měli psát a nebát se třeba uvést jméno soudce, který konkrétní případ soudí. Když se píše o nějakém rozsudku, je dobré vědět, kdo a proč tak rozhodl. To se ale nedělá.

LIDOVÉ NOVINY: Moc soudců se s novináři bavit nechce. Málokterému nevadí, pokud je zmíněn jménem. Většina se schovává za systém.

CEPL MLADŠÍ: Soudce musí být schopen si rozsudek veřejně obhájit. Naopak si myslím, že veřejnost může soudce v některých případech ochránit. Třeba pokud je dodatečně jednou ze stran nařčen, že nerozhoduje poctivě, je výhodou, když veřejnost viděla, jak k rozhodnutí došlo. To ale nejde, pokud se rozhoduje za zavřenými dveřmi. Když si soudce zvykne jednat, jako by v soudní síni měl veřejnost vždy, vede to k všeobecné kultivovanosti toho, co u soudu probíhá.

LIDOVÉ NOVINY: Jak v tomto kontextu vnímáte komentování živých kauz politiky?

Transparentnost justice je velice důležitá. Velký smysl má i veřejnost v jednací síni, protože pak dokáže justici srozumitelně vnímat. Když veřejnost vidí, jak soud reaguje, dokáže předpokládat, jaké chování je dovoleno – a co už je nežádoucí. To je vzájemný vztah justice a práva.

CEPL MLADŠÍ: Vnímám to spíš špatně, protože člověk má komentovat případy, jež dobře zná. Do cizích kauz by se nikdo neměl pouštět. Je to jednak nekolegiální, jednak to zákon výslovně zakazuje. Nezúčastněná strana nezná detaily případu stejně jako soudce. Nelze proto očekávat, že řekne něco chytřejšího než příslušný soudce.

LIDOVÉ NOVINY: Do povědomí veřejnosti jste se dostal před deseti lety, když jste rozhodoval v kauze takzvané justiční mafie. Existuje dnes nějaká skupina, již by šlo takto označit?

CEPL MLADŠÍ: K tomuto případu jsem už dříve řekl úplně všechno. Nevím, co přesně má být termínem justiční mafie míněno. Tehdy to byla kontextuální nadávka, jež byla použita na určitou konkrétní skupinu lidí v určité situaci. Nakonec byla žaloba vzata zpět, takže jsme se pointu ani nikdy oficiálně nedozvěděli.

LIDOVÉ NOVINY: Ve vašich rozhodnutích však zaznělo, že označení má určitý reálný základ v nestandardních postupech několika osob a jejich schůzkách. Máte pořád stejný názor?

CEPL MLADŠÍ: Nevidím důvod měnit názor. Jak jsem řekl, můj názor ani v tuto chvíli nikoho nezajímá, protože žaloba byla vzata zpět. To znamená, že tázající se na tuto otázku přestal ptát a předmět sporu odpadl. Pokud se v civilním řízení někdo na něco neptá, mají soudy omezenou pravomoc, protože nemají co soudit. Zbavit se soudu lze nejjednodušším způsobem tak, že se jej na nic nezeptáte. To je velmi důležité.

LIDOVÉ NOVINY: Jak se v návaznosti na tuto kauzu díváte na úvahy o zřízení Nejvyšší rady soudnictví?

Soudce musí být schopen si rozsudek veřejně obhájit. Naopak si myslím, že veřejnost může soudce v některých případech ochránit. Třeba pokud je dodatečně jednou ze stran nařčen, že nerozhoduje poctivě, je výhodou, když veřejnost viděla, jak k rozhodnutí došlo. To ale nejde, pokud se rozhoduje za zavřenými dveřmi.

CEPL MLADŠÍ: Poměrně opatrně, protože zkušenosti ze Slovenska jsou nešťastné, tamní justice se z toho vzpamatovávala dost dlouho. Ukázalo se, že to nemusí být natolik geniální řešení, jak to zdálky vypadá. Zásadní otázka by byla, jak transparentně by se nejvyšší představitelé vybírali. Často jsem sice ministerský systém kritizoval, ale po letech zkušeností musím říci, že jiné systémy o tolik lepší nejsou. Správa justice je velmi složitá, zejména musí být dokonale nezávislá na čemkoliv – a to je skoro nemožný úkol.

LIDOVÉ NOVINY: Je soudní moc dnes hodně závislá na moci výkonné?

CEPL MLADŠÍ: To bych netvrdil, není to tak jednoduché. Ministr spravedlnosti má poměrně omezené možnosti, jak do justice zasahovat.

LIDOVÉ NOVINY: Například má v rukou výběr předsedů soudů, což jste sám zmínil jako naprosto klíčové.

CEPL MLADŠÍ: Předsednické posty se už vybírají prostřednictvím komisí. Myslím si, že i tady je zárodek systému, který je trochu složitější než dříve, kdy mohl jmenovat předsedu soudu a s nikým se o tom nebavit. Jak tento systém funguje, by měli novináři bedlivě zkoumat. Když vybírají soudce Nejvyššího soudu v USA, je okolo toho pravidelně zemětřesení. U nás si toho často nikdo ani nevšimne.

LIDOVÉ NOVINY: Co říkáte na systém, kdy se předsedou soudu stane místopředseda a místopředsedou předseda?

Pokud se v civilním řízení někdo na něco neptá, mají soudy omezenou pravomoc, protože nemají co soudit. Zbavit se soudu lze nejjednodušším způsobem tak, že se jej na nic nezeptáte. To je velmi důležité.

CEPL MLADŠÍ: To je zcela jistě špatně. K tomu už se ale vyjádřil i Ústavní soud, který řekl, že střídání tímto způsobem není možné, takže si to myslí mnohem zodpovědnější lidé než já. To je také velice důležitá otázka, které by si měli novináři i veřejnost všímat, protože dodatečné rozčílení pak není namístě.

LIDOVÉ NOVINY: Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek proti zřízení Nejvyšší rady soudnictví argumentoval tím, že by mohlo nastat zakonzervování justice. Myslíte si, že jsou tyto obavy namístě?

CEPL MLADŠÍ: To je přesně to, co se stalo na Slovensku. Nemám jednoznačný názor, jak by se měla justice spravovat, žádné geniální řešení neznám. Nemohu s naprostou jistotou říci, že bychom si tím polepšili.

LIDOVÉ NOVINY: Myslíte, že byste se jako soudce cítil nezávislý, kdyby byl tento orgán zřízen?

CEPL MLADŠÍ: Netuším, co by se stalo. Může vzniknout uzavřená skupina lidí, kteří rozhodují o všem a jsou, na rozdíl od ministra spravedlnosti, nesesaditelní. Rotace totiž není vůbec špatná věc, což ukázala reforma předsedů krajských soudů spočívající v tom, že se jednou za čas vymění. Pro celý systém justice je to naprosto zásadní.

LIDOVÉ NOVINY: Cítíte v nynějším systému jistotu, jak se bude vaše kariéra vyvíjet? Původně jste soudil v Praze ochranu osobnosti, pak insolvence, poté jste odešel do Ústí nad Labem. Tam jste nejprve soudil civilní věci, nyní obchodní.

Často jsem sice ministerský systém kritizoval, ale po letech zkušeností musím říci, že jiné systémy o tolik lepší nejsou. Správa justice je velmi složitá, zejména musí být dokonale nezávislá na čemkoliv – a to je skoro nemožný úkol.

CEPL MLADŠÍ: Udržuji se tím stále v pozornosti, protože pokaždé dělám něco nového.

LIDOVÉ NOVINY: Není to spíš tak, že současné nastavení justiční mašinerie má možnosti, jak soudce donutit odejít z nějakého soudu či ho přemístit na jinou agendu?

CEPL MLADŠÍ: To asi má. Také má možnost soudce kárně stíhat. Těch možností je víc. Řekl bych, že je systém maximálně transparentní – tak, jak to v současné chvíli jde. Nelze totiž na druhou stranu vytvořit systém, ve kterém by byl soudce úplně nedotknutelný. Soudce se může třeba zbláznit. A co s tím pak? Systém to nějak řešit prostě musí.

LIDOVÉ NOVINY: Vaše přeložení na insolvenční agendu ale nebylo ojedinělé, a to ani u pražských soudců. Není to legální způsob, jak soudce odříznout od agendy, kde není pohodlný?

CEPL MLADŠÍ: To je otázka, která se v mém případě týká Krajského soudu v Praze, už se k tomu nechci vyjadřovat. Navíc i tam už je nové vedení, takže nechci pronášet moudra, co tam je či není možné.

LIDOVÉ NOVINY: Co si myslíte o zavedení advokátského procesu – povinného zastoupení advokátem, o němž se hovoří v souvislosti s novelou občanského soudního řádu?

Myslím, že je správné současné nastavení, kdy je zastoupení účastníka advokátem nutné jen u Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Tam jde totiž o vážně míněné spory – člověk se na tyto instituce neobrací s kdejakým nesmyslem. Advokátský proces mi přijde jako nápad nějakého lobbistického hnutí, které potřebuje obchody. Racionální smysl v tom nevidím.

CEPL MLADŠÍ: Myslím, že je to nesmysl. Lidé mají mít právo hájit se bez advokáta – pokud jde o nějaký jednoduchý spor. Právo na advokáta je jedno z nejurputněji hájených práv u Evropského soudu pro lidská práva. Zároveň ale vidím, že by mělo být hájeno i právo nemít advokáta, pokud k tomu člověk nevidí důvod.

Myslím, že je správné současné nastavení, kdy je zastoupení účastníka advokátem nutné jen u Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Tam jde totiž o vážně míněné spory – člověk se na tyto instituce neobrací s kdejakým nesmyslem. Advokátský proces mi přijde jako nápad nějakého lobbistického hnutí, které potřebuje obchody. Racionální smysl v tom nevidím.

Vojtěch Cepl ml. (53)

  • Studoval Právnickou fakultu UK.
  • Nastoupil na Obvodní soud pro Prahu 4.
  • Následně byl deset let advokátem a za Unii svobody neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny.
  • Vrátil se na Krajský soud v Praze, kde soudil ochranu osobnosti a kauzu tzv. justiční mafie. Byl přeložen na úsek insolvencí. Poté odešel ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem.
  • Jeho otec byl soudce Ústavního soudu Vojtěch Cepl starší.

Kauza takzvané justiční mafie

Výrok, jejž Marie Benešová (ČSSD) v roce 2007 pronesla na adresu bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké, exministra Pavla Němce a místopředsedy Nejvyššího soudu Pavla Kučery. Dle jejího názoru ovlivňovali některé případy. Cepl dvakrát rozhodl, že se Benešová za výrok omlouvat nemusí. Vrchní soud rozhodl o opaku. Nejvyšší soud jeho rozhodnutí zrušil. Strany se nakonec dohodly na smíru.

Počet příspěvků: 3, poslední 28.12.2018 03:34 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.