Výpis zvoleného vlákna.
Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
Č. Berka 11.4.2021 12:10

Jako důvod vypuknutí samotného sporu polsko-ruského vidí Ferdinand Peroutka v tom, ţe „na rozdíl od Československa, které pokládalo tvoření státu za skončeno a hranice za definitivní od podepsání mírových smluv, Polsko se nezdálo nasyceno a ohlíţelo se na všechny strany, kde by ještě mohlo urvat kus území a zvětšit se.“141Důvody této nenasytnosti spatřuje F. Peroutka v imperialismu Poláků, který oni samotní chápali spíše z vlastního, romanticko-rytířského pohledu národa, který byl dlouhou dobunesvobodný a zlomený a nyní mu mělyvojenské úspěchy dodat nový lesk a slávu. Tato mocenská politika, od níţ ji odrazovala především Anglie, měla odvést pozornost od tíţivých vnitřních problémů země, k nimţ F. Peroutka dodává, „ţe pro zbědovaný stav své země právě oni se mají co nejvíce vyhýbat konfliktu se sověty, neboť Polsko bylo nejvíce připraveno svými sociálními poměry pro bolševismus, a pustilo-li se do války s Ruskem, bylo to, jako kdyby zápasilo s malomocným: i kdyţ jej přitlačí k zemi, na