Zakázaný bisfenol z obchodů nezmizel

Obchodníci se snažili doprodat zakázané kojenecké lahve i po 1. červnu. Hlavní hygienik Vít na ně poslal mimořádnou kontrolu.

foto: © ČESKÁPOZICE, Jan KunderaČeská pozice

Od 1. června měly z českého trhu, stejně jako z celé Evropské unie, zmizet kojenecké lahve s bisfenolem A. Týž den byly navzdory dubnové vyhlášce tyto lahve v prodeji v řetězcích, jako jsou Albert, Tesco, Kaufland, Globus, Interspar či Teta, v Praze, Plzni či Ostravě, jak zjistili kontrolními nákupy aktivisté Greenpeace. Desítky nabídek lahví s bisfenolem se objevovaly i v internetových obchodech.

Hlavního hygienika Michaela Víta ignorování zákazu ze strany obchodníků rozzuřilo a poslal na ně mimořádnou kontrolu. Jako by to nebyl právě Vít, kdo nese hlavní tíhu odpovědnosti za to, že zakazující vyhláška byla u nás přijata až měsíc po termínu evropského zákazu výroby těchto lahví. Vítova podřízená, ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Anežka Sixtová, brání čest resortu poukazem na pozdní zveřejnění směrnice v evropském žurnálu. Dříve prý česká vyhláška podle pravidel legislativního procesu nešla připravit a schválit.

V EU pozapomněli, že členem je i Česká republika

Obstrukce obchodníků jen navazují na liknavost českého státu postavit bisfenol A mimo zákon. Tisková mluvčí Greenpeace Lucie Jakešová k tomu výstižně poznamenala: „Když v prosinci 2010 prohlásil komisař pro zdraví a spotřebitelské záležitosti John Dali, že v polovině roku 2011 nebudou žádné kojenecké lahve v EU obsahovat bisfenol A, asi pozapomněl, že členem unie je i Česká republika.“

Českým Greenpeace nelze upřít největší tlak na úřady, aby se stavěly za zákaz bisfenolu. A byli to oni, kdo první upozornil i na neochotu prodejců stáhnout škodlivé kojenecké lahve z oběhu. Jestliže nyní hlavní hygienik zuří, že se zákaz bisfenolu neplní, je to i jejich vítězství. Z liknavce se nyní stal spojenec.

Zákeřnost až do další generace

Prodat nic netušící matce v těchto dnech kojeneckou lahev s bisfenolem, je obzvlášť opovrženíhodné. Škodlivost bisfenolu byla zákazem oficiálně uznána a vystavovat dítě riziku zcela zbytečně, když se dnes nebo zítra obchody zaplní pouze neškodnými lahvemi, je lidsky neúnosné.

v prvním článku ČESKÉ POZICE na toto téma lékař Miroslav Šuta upozornil, že bisfenol může u generace dnešních kojenců ohrozit budoucí rozplozovací schopnost. U mužů se může podepsat na nedostatečném množství a kvalitě spermií, u žen sníženou plodností. Člověk odkojený bisfenolem A může trpět sníženou reaktivitou na inzulin. Profesor toxikologie z Jihočeské univerzity Jiří Patočka soudí, že tento nedostatek může v pozdějším věku vyvolat cukrovku II. typu a vést ke vzniku rakoviny prsu u žen a prostaty u mužů. Zkrátka závadná kojenecká láhev může u dnešních kojenců vytvořit celoživotní zdravotní riziko.

S bisfenolem A to není jako s nákazou bakterií E.coli, kdy se po pěti dnech nemoc buď dostaví, nebo ne. Přes bisfenol A se může ohrožení zdraví projevit až po letech.

Proč netolerovat bisfenol

Oprávněné jsou jistě i postoje optimističtější, než dokládají dva námi oslovení specialisté. Nepochybně zasvěcený čtenář ČESKÉ POZICE s pseudonymem Altair v diskusi pod článkem Bisfenol zmizí z dětských lahví napsal: „ Ono to s tím ,agresivním bisfenolem‘ není zase tak horké, rozhodně to není tak, že by ,zákeřná materie‘ byla šmahem zakázána po celém světě. Spíš je to tak, že o reálné nebezpečnosti bisfenolu A se vedou spory a nic není jisté.“

Kojenec sotva uplatní svůj názor na závažnost sporu, zda bisfenol A méně či více škodíV Evropě to jisté je. Bisfenol A je v kojeneckých lahvích zakázán v celé EU a zákaz nelze ničím obcházet. Evropa si zdraví své budoucí generace hlídá. Ale i to Altair zpochybňuje: „Direktivní zákaz mi přijde jako méně vhodné řešení, než ponechat na spotřebitelích, aby se s problémem vypořádali dle svého vlastního názoru na jeho závažnost.“

Kojenec ovšem sotva uplatní svůj názor na závažnost sporu, zda bisfenol A méně či více škodí. Přitom jde o něj a jeho budoucnost. Ani do potomka zahleděný rodič však o tomto problému nemusí nic vědět. Má na to právo. A taky má právo, aby pro své dítě zakoupil zaručeně bezpečný výrobek.

Už už to vypadalo, že se rodiče nemluvňat budou muset vrátit ke skleněným kojeneckým lahvím. Výrobci plastových lahví však již opět plní regály kojeneckých oddělení obchodních řetězců. Lahvemi, které nesou označení NON BFA nebo 0% BFA. A pak že to bez bisfenolu po celé roky nešlo.

Podezřelých lahví se vyvarujte

Výsledky velké hygienické kontroly mají být známy do čtrnácti dnů. Jestliže si krajské hygienické stanice pospíšily, nepochybně našly stejný obrázek jako Greenpeace – lahve s bisfenolem, jako by se nechumelilo. Na dotaz ČESKÉ POZICE, jaké sankce obchodníkům hrozí, jsme se na oddělení výživy ministerstva zdravotnictví dozvěděli, že „mohou být přijata opatření za nedodržení termínu určeného vyhláškou na základě zákona o ochraně veřejného zdraví“...

Průzkum má ovšem mít ještě druhou část, a tou je posouzení skutečného chemického obsahu. Ředitelka Sixtová předpokládá, že bude nízký. Že by odtud pramenila zmíněná liknavost ministerských při přípravě legislativy a neochota vyhlásit zákaz bisfenolu i v nádobí a v dalších výrobcích pro malé děti?

S tím si laik těžko poradí. Stálo to úsilí proti bisfenolu vůbec za to? Profesor Patočka zahání pochybnosti: „Rozhodně bych doporučil maminkám, aby se podezřelých lahví vyvarovaly. Ve většině těch lahví se opravdu bisfenol našel. To znamená, že dítě, které z takové lahve pije, ten bisfenol pochopitelně vypije taky.“

Pozor: bisfenol může způsobit obezitu

Většinu studií, které nebezpečnost bisfenolu A prokazují a které jinde berou se vší vážností, tým hlavního hygienika Víta zpochybňuje. Jedna studie však k dalším diskusím doslova vybízí: americký biolog Frederik vom Saal ve svých výzkumech potvrdil ještě jeden překvapivý vliv bisfenolu A na člověka – vznik obezity. Bisfenol může dle Saala rozhodit aktivitu genů v buňkách lidského plodu a následně měnit metabolismus dětí a vyvolávat u nich sklon k obezitě. Ta je sama o sobě problém, protože zvyšuje riziko dalších chorob – rakoviny, cukrovky či vysokého tlaku.

Kardiovaskulárními chorobami výčet Saalova výzkumu nekončí. Nejhorší je, že změněnou funkci genů můžou podědit potomci, kteří začnou tloustnout, i když budou stravováni ve sterilním prostředí. Závěr Saalovy studie je drsný: bisfenolem rozhozené geny mohou být dědičné.