Ceska Pozice

Záhada kufříku Jana Vankeho, advokáta, který se zastřelil

Sebevražda teplického právníka souvisí s aférou Key Investments.

foto: © ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

Když se na počátku srpna objevila zpráva, že teplický advokát Jan Vanke spáchal ve své kanceláři sebevraždu, dovozovali jsme, že tragédie může být spjatá s kauzou Key Investments. Nyní můžeme napsat, že to víme s jistotou. Sedmdesátiletý právník zanechal dopis na rozloučenou, o jehož obsahu byla ČESKÁ POZICE zpravena. Doslova v něm zmiňuje Key Investments.

Vanke však také zanechal kufřík s dokumenty, které by mohly objasnit nejen jeho osobní příběh, ale též díl šarády jménem Key Investments.

Utopené peníze

Vanke se zapletl do maléru s Key Investments v roli správce konkurzní podstaty Hornické zdravotní zaměstnanecké pojišťovny (HZZP) v likvidaci. Svěřil totiž této firmě z peněz, které vymohl od dlužníků pojišťovny, zhruba 250 milionů korun.

Jako správce konkurzní podstaty HZZP v likvidaci se již od poloviny roku 2008 marně snažil o vrácení peněz. V roce 2009 se mu sice podařilo získat zpět něco přes 90 milionů korun, asi 160 milionů však Key Investments navzdory písemnému ujištění nevrátila dodnes. Navíc chybějící stamiliony náleží ministerstvu financí. V této souvislosti je důležité připomenout, že peníze zdravotní pojišťovny Vanke poslal Key Investments s předchozím souhlasem věřitelského výboru, v němž seděl i zástupce ministerstva financí! Peníze jsou stále utopené v nelikvidních cenných papírech firem propojených s Key Investments a případ již několik měsíců vyšetřuje protikorupční policie.

O tom, proč náleží stamiliony korun ministerstvu financí, jsme psali v článku Čím dál hůř. Další, kdo marně čeká na peníze od Key Investments, je stát.

Od 1. srpna probíhá i vyšetřování Vankeho tragické smrti. Hlavní verze je dle informací ČESKÉ POZICE taková, že motivem sebevraždy byl právě tlak na jeho osobu ve spojitosti s kauzou Key Investments. Jan Vanke totiž tuto kauzu ve dvoustránkovém dopise na rozloučenou, který napsal vlastní rukou, podle našich důvěryhodných zdrojů doslova jmenuje.

Úkol pro policii: Předejte dokumenty

Podle dopisu na rozloučenou lze soudit, že kufřík obsahoval klíčové dokumenty ke kauze Key Investments

V dopise na rozloučenou advokát Vanke odkazuje i na kufřík, který měl ve své kanceláři, kde sebevraždu spáchal. Kufřík zajistila policie; podle dopisu na rozloučenou lze soudit, že obsahoval klíčové dokumenty ke kauze Key Investments. Jenže kromě vyšetřovatelů má obsah kufříku nyní už  k dispozici i nový správce konkurzní podstaty HZZP v likvidaci Pavel Ubr.

Mladého právníka z pražské advokátní kanceláře Law Partners jmenoval novým konkurzním správcem Krajský soud v Ústí nad Labem dva týdny po Vankeho sebevraždě. ČESKÁ POZICE se Pavla Ubra snažila kontaktovat, ale nový správce nezvedal telefon a nereagoval ani na e-mailovou žádost o schůzku.

Víme však tolik, že soudkyně ústeckého krajského soudu Jiřina Skalská učinila dvě podstatná rozhodnutí. Advokát Vanke v dopise na rozloučenou posílal urgentní vzkaz i Skalské v tom smyslu, aby se nepromlčela pohledávka HZZP vůči Key Investments. Proto soudkyně Skalská na základě usnesení soudu novému správci konkurzní podstaty Ubrovi uložila, aby nejpozději do 30 dnů podal přihlášku pohledávek do insolvenčního řízení na majetek společnosti Key Investments.

A dále 13. srpna 2012 uložila Krajskému policejnímu ředitelství Ústeckého kraje, službě kriminální policie a vyšetřování, aby do pěti dnů předala správci konkurzní podstaty společnosti HZZP, advokátovi Pavlu Ubrovi, „originály veškerých dokladů, které převzala do svého držení v rámci vyšetřování úmrtí Jana Vankeho, eventuálně v rámci vyšetřování možného vzniku škody způsobené porušením povinnosti správce konkurzní podstaty“.

„Policie ČR postupovala v souladu s usnesením soudu a dokumenty předala oprávněné osobě,“ sdělila ČESKÉ POZICE mluvčí krajské policie Šárka Poláčková.

Toto nařízení soudu lze považovat za neobvyklé. Bezpečnostní expert ČESKÉ POZICE a bývalý vysoce postavený důstojník protikorupční policie Zdeněk Ondráček si něco podobného nepamatuje. „Za své více než 20leté policejní praxe jsem se nesetkal s takovým rozhodnutím soudu, který by ukládal policii, co má udělat, a to ještě v takové krátké lhůtě. Pokud se na toto nařízení podívám obecně, domnívám se však, že je to možné. Soud, který nařízení vydal, tak činí z důvodu, aby odvrátil případný následek, údajnou škodu v řádech miliard korun, který by mohl nastat v případě, že by nově ustanovený správce konkurzní podstaty nepodal včas přihlášku do insolvenčního řízení,“ míní Ondráček. „Kdyby tento následek nastal vinou toho, že potřebné podklady zadržovala policie, lze předpokládat, že by bylo možno uplatňovat svůj nárok na náhradu škody, která by tak zřejmě vznikla, po policii, tedy České republice, a zřejmě úspěšně,“ dodal bývalý vyšetřovatel.

Ukryto v kufříku?

Ředitel Key Investments tvrdí, že pojišťovna vůči společnosti žádnou pohledávku nemá. Vanke si myslel něco jiného.

S pohledávkami HZZP v likvidaci vůči Key Investments to však nemusí být jednoduché. Ředitel zkrachovalé Key Investments Daniel Brzkovský totiž tvrdí, že firma zdravotní pojišťovně v likvidaci nic nedluží. „Správce konkurzní podstaty HZZP žádnou pohledávku vůči Key Investments nemá. On (Jan Vanke – pozn. red.) naším prostřednictvím investoval peníze a jejich vložení stvrdil smlouvou. Pokud má nějaké pohledávky, pak je to vůči emitentům cenných papírů,“ řekl krátce po Vankeho sebevraždě Lidovým novinám Brzkovský. Je to ale pravda?

Na základě dokumentů z roku 2009, které se nyní objevily a ČESKÁ POZICE je má k dispozici, by se dalo tvrdit, že konkurzní správce Ubr může přání advokáta Vankeho a žádosti soudkyně Skalské rychle vyhovět a pohledávku přihlásit.

Původně byly peníze HZZP vložené do dluhopisů společnosti Sincom (později přejmenovaná na Borsay) a E Side Property, která vlastní stadion v Praze v Edenu. Později je však Key Investments prodala a výnos ve výši 254 milionů korun uložila na svém účtu v ČSOB. Jednoznačně to vyplývá z korespondence mezi advokátem Vankem a ředitelem Brzkovským z července 2009.

Vanke ve svém dopise adresovaném Brzkovskému 21. července 2009 píše: „Sdělili jste mi, že po prodeji portfolia, které sestává z dluhopisů a ostatních cenných papírů, je výnosem na vašem účtu částka 254 milionů.“ Dále Vanke uvádí: „Uvedená částka je v současné době nárokovaná věřitelem Ministerstvem financí ČR. Přílohou zasílám dopis ministerstvu financí s tím, že žádám, aby výše uvedená částka byla k 31. 7. 2009 převedena na účet MF ČR.“

O týden později obdržel Vanke od Key Investments dopis, kde Brzkovský rozepisuje harmonogram plateb. Podle něho měla poslední splátka z Key Investments přijít začátkem října 2009. Vše tedy vypadalo slibně, jelikož advokát Vanke vzápětí skutečně obdržel první platbu ve výši zhruba 70 miliónů korun. O pár měsíců později dorazila i další ve výši 23 milionů korun, ale ze strany Key Investments to bylo vše.

Vanke už v květnu 2008 písemně zakázal Key Investments disponovat příslušnými finančními prostředky

Nyní však Brzkovský tvrdí (viz Lidové noviny), že peníze jsou investované v cenných papírech společnosti Via Chem Group a s ní obchodně propojené leasingové firmy Borsay, která je v hluboké ztrátě, má závazky za téměř 400 milionů korun a snaží se odvrátit bankrot. Není jasné, zda je Key Investments vzala z účtu u ČSOB a znovu investovala, či co jiného se stalo. Mohl by to být pro Brzkovského velký problém, Vanke totiž už v květnu 2008 písemně zakázal Key Investments disponovat těmito finančními prostředky.

Pakliže jsou však peníze skutečně investované, HZZP v likvidaci by se ocitla ve stejné situaci jako městské části Praha 6 a Praha 10, které také nemohou svoje stomilionové pohledávky od již zkrachovalé Key Investments vymáhat. V překladu to znamená, že správce Ubr stejně jako politici zmíněných městských částí by musel začít vyjednávat například s majiteli firem Via Chem Group a Borsay, pakliže akcionáře těchto společností dohledá…

Na základě čeho však Vanke v dopise na rozloučenou upozorňoval, aby se nepromlčela pohledávka HZZP, je prozatím trochu záhada. V každém případě v dopise adresovaném ústeckému soudu 19. července (tedy asi 14 dní před smrtí) uvádí: „Eviduji podání Key Investments na insolvenci a mám připravenou přihlášku k insolvenčnímu řízení“. Odpovědi mohou ležet ve Vankeho kufříku.

Bohužel jasné je, že advokát Vanke nadále trval na vrácení zbylých 160 milionů korun, ale bez výsledku. Začátkem roku 2010 Vankemu konečně došlo, že je zle, a dostával se do stále většího stresu. Navzdory tomu se stále snažil o vrácení peněz. Letos na jaře začala tuto kauzu šetřit policie, jak sám potvrdil ČESKÉ POZICI.

Poslední ránu dostal poté, co Key Investments začátkem letošního července podala sama na sebe insolvenční návrh. Narůstající tlak advokát Vanke nakonec neunesl a spáchal sebevraždu.

Kauzu Key Investments podrobně sledujeme v rubrice HOT TOP.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.