Ceska Pozice

Začíná výměna šéfů v pražských divadlech

Začíná výměna šéfů v pražských divadlech. Nejdřív čekají konkurzy Divadlo Na zábradlí a Divadlo pod Palmovkou. A přijdou i další změny.

foto: © Wikipedie, ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Pražský magistrát se konečně odhodlal pohnout se zamrzlým stavem svých divadel – příspěvkových organizací. Šanci ovlivnit podobu divadelního života metropole by měla dostat nová generace divadelníků, která už dlouho čeká na příležitost ucházet se o vedení některé ze stabilně dotovaných pražských scén. Pražský radní pro kulturu Václav Novotný (TOP 09) ČESKÉ POZICI řekl, že jako první budou do konce roku vypsána výběrová řízení na šéfy Divadla Na zábradlí a Divadla pod Palmovkou.

Stávající ředitelé těchto scén Doubravka Svobodová a Petr Kracik jsou ve funkci ze všech šéfů divadel přímo financovaných magistrátem nejdéle: dvacet let. Novotný zdůrazňuje, že si jejich práce velmi váží a pro vyhlášení konkurzů nemá jiný důvod než ten, že pokládá za slušné, aby se příležitost vést tato divadla otevřela i pro další zájemce. Odvolává se přitom na praxi běžnou například v Německu, kde je zvykem, že vždy po pěti či šesti letech se vedení dotovaných městských scén obměňuje konkurzem. Radní uvedl, že by pokládal za dobré, kdyby se podobné pravidlo podařilo zavést i v Praze.

Výběrové řízení na šéfy Zábradlí a Palmovky má proběhnout hned po novém roce, aby bylo co nejdříve jasné, kdo scény povede od září 2013 do nové sezony.

Spejbla a Hurvínka čeká transformace

V Německu je zvykem, že vždy po pěti či šesti letech se vedení dotovaných městských scén obměňuje konkurzem

Novotný uvedl, že se přiblížilo i řešení takzvané „transformace“ divadel zřizovaných magistrátem, tedy proměna jejich právní subjektivity z příspěvkové organizace na neziskovou společnost. Tento proces, jenž se odkládá už deset let, by vyvázal desítku městských scén z přímého vlivu politické reprezentace, například při jmenování ředitele, ale zároveň by magistrát neměl povinnost divadla nadále financovat. Peníze na provoz by získávala prostřednictvím grantového systému magistrátu, v němž má silný poradní hlas odborná veřejnost.

Transformační změny čekají nejdříve Ypsilonku a Divadlo Spejbla a Hurvínka. V obou případech považuje radní právní formu příspěvkové organizace za neodůvodnitelnou a neudržitelnou. Jedná se totiž o takzvaná autorská divadla, vlastně jakési „rodinné podniky“, jejichž značka je svázána s osobností stojící v jejich čele, ať už se jedná o Jana Schmida v případě Ypsilonky nebo Helenu Štáchovou v Divadle Spejbla a Hurvínka. Tato skutečnost zřizovateli prakticky znemožňuje výměnu ředitele. Ke všemu hospodaření Ypsilonky není zrovna v ideální kondici a magistrát bude muset jako zřizovatel na konci roku dorovnat její dvoumilionový dluh.

Zapojí se Černý

Radní Novotný chce ve věci transformace postupovat v souladu s názorem odborné veřejnosti, a proto požádal Divadelní ústav o vypracování studie, která by popsala a případně doporučila konkrétní transformační kroky tak, aby respektovaly specifické podmínky v každé z městských scén. Změnu právní subjektivity divadel komplikuje také skutečnost, že od roku 2014 má platit nový občanský zákoník, v němž jsou jinak než dosud definovány neziskové organizace a nově přibude institut veřejné prospěšnosti.

V Praze se podle radního Novotného zřejmě podaří na příští rok zachovat rozpočet na financování kultury v letošní výši

Ředitelka Divadelního ústavu Pavla Petrová pro ČESKOU POZICI uvedla, že zadání studie se ve spolupráci s magistrátem teprve upřesňuje. Na řešení by měl pracovat tým odborníků nejen z oblasti divadla, ale i právník nebo specialista na daňové poradenství. Součástí by měly být i veřejné semináře a workshopy. Je pravděpodobné, že tým povede bývalý ředitel Národního divadla Ondřej Černý. Ten před deseti lety, ještě jako ředitel Divadelního ústavu, řešil podobné zadání pro „první vlnu“ divadelní transformace, jíž tehdy prošla divadla Činoherní klub, Archa nebo Semafor.

V Praze se podle radního Novotného zřejmě podaří na příští rok zachovat rozpočet na financování kultury v letošní výši. Všude jinde ale peněz na kulturu ubývá. Začíná být o to důležitější, kdo na ně dosáhne a dostane příležitost pracovat v profesionálních podmínkách. Zda to budou výjimečně talentovaní divadelní tvůrci nebo setrvační výrobci standardních divadelních inscenací. Kroky, k nimž se magistrát odhodlal, by měly přispět k tomu, aby umění dostalo přednost před provozem.

zpět na článek


© 2021 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.