Začíná přestavba vládní Rady pro vědu: Po dvou dekádách mění sekretáře

Nepostradatelného vědního úředníka Marka Blažku by měl dle informací ČESKÉ POZICE vystřídat Jan Marek. Po devatenácti letech!

Česká věda bude mít nového sekretáře. Na první pohled nudná personálie ze státní správy má daleko hlubší význam; začala tím totiž očekávaná rekonstrukce vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), kterou před časem rozpustil premiér Petr Nečas. Podle informací ČESKÉ POZICE se šéfem sekretariátu Rady při Úřadu vlády ČR stane Jan Marek, dosavadní ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu na ministerstvu školství. Redakcí oslovený Marek se k novince nevyjádřil; nereagoval ani na zaslanou SMS zprávu.

„Je to dobrá volba. Při výběru se projevil jako jednoznačně nejschopnější adept – jak odborně díky svým zkušenostem, tak i lidsky,“ sdělil ČESKÉ POZICI zdroj obeznámený s výběrem. I podle dalších referencí jde o člověka oddaného oboru, s moderními názory, ale prý s pomalejšími výstupy práce. O místo byl značný zájem; do výběrového řízení se přihlásily čtyři desítky lidí, reálných kandidátů však bylo asi jen kolem desíti. Marek byl od počátku považován za favorita.

Inženýr Jan Marek po dlouhých letech střídá Marka Blažku, jenž na tomto strategickém postu nedávno skončil. Blažka již 30. září zaslal premiérovi dopis, v němž uvádí: „Rozhodl jsem se nezúčastnit výběrového řízení a v době co nejkratší i ukončit svůj pracovní poměr. Tím po devatenácti letech přestanu být sekretářem Rady,“ píše v listu, který má ČESKÁ POZICE k dispozici.

Blažka v dopise píše, že odchází v historicky nejbohatší době české vědyBlažka upozorňuje, že odchází ve chvíli, kdy vláda schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2012, v němž oblast výzkumu dostává 38,7 miliardy korun – historicky nejvíce –, což byl prý dlouhou dobu „nedostižný sen celého českého výzkumu i Rady“.

Námitky letitého sekretáře

Podle Blažky byla RVVI dříve schopna formulovat často revoluční vize, jež měnily celý výzkum; a současná situace je prý zcela jiná. „Rada často místo přípravy zadání strategického charakteru řeší detaily a zabývá se procedurálními otázkami. Hlavním problémem ale zůstává, že i pokusy věnovat se diskusi k náročnějším problémům od reformy v roce 2008 nevyústily do konkrétních materiálů, návrhů dalších kroků a opatření,“ míní Blažka, donedávna nepostradatelný úředník české vědy.

Sekretariát RVVI zejména:
  1. shromažďuje a zpracovává materiály a informace potřebné pro činnost Rady, jejích odborných a poradních orgánů,
  2. zajišťuje přípravu materiálů pro zasedání Rady a jednání předsednictva Rady,
  3. organizuje zasedání Rady a jednání předsednictva Rady a další jednání spojená s plněním úkolů Rady,
  4. zajišťuje provoz a rozvoj informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, dalšími zvláštními právními předpisy a vládou schvá-lenou koncepcí,
  5. zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností Rady a jejich zpracování a vyřízení,
  6. pravidelně aktualizuje informace o činnosti Rady a jejích členech zveřejněné na internetové stránce Úřadu vlády a na internetové stránce státní správy výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky.

Ředitel sekretariátu pak přímo odpovídá za plnění těchto úkolů, účastní se jednání předsednictva Rady a také odpovídá za využití finančních prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Úřadu vlády pro Radu. O tom, jak je tato funkce v české vědě mocná, komunitu již dříve přesvědčoval končící Blažka.

Jak se povede Janu Markovi? A hlavně s jakou šestnáckou radních bude úzce spolupracovat? Výsledky těchto debat, k nimž se vyjadřují nejen politické strany, ale i zástupci Akademie věd ČR, průmyslu a vysokých škol, představí Vláda ČR. Mělo by se tak stát v nejbližších týdnech.