Z kauzy Key Investments zmizel velmi důležitý svědek

Jan Vanke, právník ze staré školy, jenž patrně spáchal sebevraždu, mohl být pro policii podstatným zdrojem informací.

foto: © ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

KOMENTÁŘ Istvána Léka / Advokát Jan Vanke je mrtev. Sedmdesátiletý šéf právní kanceláře Vanke & Dvořáková & Bitterová se zastřelil ve své kanceláři v Teplicích, zanechal na místě dopis na rozloučenou. Případ policie šetří jako sebevraždu. Zatím vůbec není jisté, co bylo důvodem této tragické události. Jisté naopak je, že z rozsáhlé kauzy Key Investments zmizel velmi důležitý svědek.

Motivem pravděpodobné sebevraždy mohlo být cokoliv. Jenže časová souslednost vývoje kauzy Key Investments, a zejména její probíhající policejní vyšetřování, dává prostor spekulaci, k níž netřeba být disponován nějakou zvláštní zálibou v dobrodružných teoriích.

Vanke byl s Key Investments úzce spojen na více úrovních.

  • Jako správce konkurzní podstaty Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny svěřil před několika lety z vymožených dluhů zhruba 250 milionů korun Key Investments a peníze, které náleží ministerstvu financí, tedy státu, nedostal zpět. Podle zdroje ČESKÉ POZICE konkurzní správce Vanke v polovině roku 2008 opakovaně žádal Key Investments, aby peníze vrátila. Nepatrnou část svěřené sumy sice zpět obdržel, avšak zbytek údajně nebyl vyplacen dodnes.

Podrobnosti o této epizodě naleznete v článku: Čím dál hůř. Další, kdo marně čeká na peníze od Key Investments, je stát.

Konkurzní správce se tak pravděpodobně jako první klient Key Investments dostal do situace, v jaké se nyní nacházejí městské části Praha 6, Praha 10 a další města jako například Sokolov.

  • Vankeho advokátní kancelář, jak ČESKÁ POZICE dříve uvedla, v letech 2006 až 2008 poskytovala právní služby společnosti E Side Property (majiteli stadionu v Praze v Edenu), a to v době, kdy ji vlastnila firma Key Investments.
  • Teplický advokát se navíc přátelil se někdejším šéfem Key Investments a akcionářem E Side Property Vladimírem Kroužeckým.

Když ČESKÁ POZICE před časem poslala Vankemu několik otázek, advokát na ně neodpověděl. Uvedl pouze: „Nemohu k tomu říct nic, protože případ vyšetřuje policie.“ Je však pravděpodobné, že Vanke byl při komunikaci s policií sdílnější, teplický advokát mohl být pro vyšetřovatele protikorupčního útvaru přinejmenším velice užitečným zdrojem informací.

Pokud dopis obsahuje narážku na Key Investments či na osoby s ní spojené, mohlo by to mít výrazný vliv na vyšetřování celé kauzy

Advokát Vanke měl pověst velice erudovaného a odolného právníka staré školy. Hodně bude záležet na tom, co Vanke napsal do dopisu na rozloučenou. To zatím nevíme, ale jedno je jasné: Pokud dopis obsahuje narážku na Key Investments či na osoby s ní spojené, mohlo by to mít výrazný vliv na vyšetřování celé kauzy.

Jako motiv advokátova činu si lze hypoteticky představit i to, že si jako zkušený právník plně uvědomoval, že jeho jednání by mohlo být postiženo nejen vězením, ale i náhradou škody v rozsahu nad jeho pojištěním, což by zasáhlo celou jeho rodinu. V takovém případě nelze opominout variantu, že řízení proti své osobě nechal odložit na věčné časy.

Pokud by na smrti advokáta Vankeho měla nějaký podíl kauza Key Investments, začíná být po legraci. Tato tragická událost by měla být varováním pro všechny aktéry kauzy, včetně vysoce postavených politiků, kteří jsou do případu zapleteni.

Detailní vývoj kauzy Key Investments sledujeme v rubrice HOT TOP.

selinux drsné čtení smutných událostí 20:45 2.8.2012

Počet příspěvků: 1, poslední 2.8.2012 08:45 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.