Westinghouse: Domníváme se, že by český regulátor mohl být našemu projektu nakloněn

Vrcholný manažer Westinghousu Mike Kirst tvrdí, že nabídka na dostavbu Temelína představuje část širší evropské perspektivy firmy.

Chris Johnstone 23.11.2011

Plans are to at least double the size of the Temelín complex with the current two reactors increased to four foto: © ILUSTRAČeská pozice

Plans are to at least double the size of the Temelín complex with the current two reactors increased to four

Mike Kirst, viceprezident firmy Westinghouse pro Evropu, Blízký východ a Afriku, je jednou z klíčových osob ve snaze americké firmy specializující se na výstavbu jaderných elektráren získat zásadní kontrakt (odhadovaný až na 200 miliard korun) na dostavbu dalších dvou bloků v Jaderné elektrárně Temelín.

Westinghouse musí do 2. července 2012 podat svou nabídku. V tomto snažení však musí počítat s dalšími dvěma soupeři – konsorciem vedeným ruským Atomstrojexportem, který se spojil s českým subdodavatelem Škoda JS Atomstrojexport, a francouzskou Arevou.

Všechny naše projekty budou dodány včas a rozpočet dodržíme

Kirst pro ČESKOU POZICI uvedl, že nabídka, kterou připravují pro ČEZ, jenž je zadavatelem projektu, tvoří součást širšího úsilí společnosti získat další kontrakty na jaderné bloky v elektrárnách v Polsku a Velké Británii. Na základě této širší perspektivy by české firmy mohly získat významnější podíl na budoucích subdodávkách pro jaderný sektor v Evropě – nebo jej naopak ztratit ve prospěch konkurence za situace, kdy Westinghouse hledá evropskou centrálu pro prvotní předvýrobní fázi jaderných bloků. Zásadní roli sehraje především úspěch při získávání zmíněných tří jaderných projektů.

ČESKÁ POZICE: Jakou zásadní výhodu můžete ČEZ nabídnout za situace, kdy jsou bezpečnostní parametry vaší firmy dobře známy?

KIRST: Hlavní hodnotu naší nabídky představuje jistota, a to jistota definovaná různými parametry. Myslíme si, že naše technologie překračuje současné nejpřísnější celosvětové standardy, a dokonce bere v potaz i budoucí požadavky. Reaktor třetí generace AP1000 je neobyčejně pokročilý a neměl by vyžadovat další dodatečná vylepšení. To je důležitý faktor. Další jistotou je licencování – licenci nám bude v USA vydána během příštích dvou týdnů. V České republice je používán velmi podobný postup licencování. Domníváme se, že by český regulátor mohl být našemu projektu nakloněn. Ostatní budou muset projít celým systémem povolování.

Zároveň garantujeme, že všechny naše projekty budou dodány včas a rozpočet bude dodržen. To je důležité zvláště v tom ohledu, že u takovýchto projektů hraje financování velice významnou roli v celkových nákladech – potřebujete, aby reaktory byly dokončené a v provozu, aby si na sebe vydělávaly. Proto je nutné dodržet termíny. Využíváme blokový výrobní proces, který umožňuje souběžně výstavbu přímo na hlavním staveništi i mimo něj.

ČESKÁ POZICE: Je vzhledem k modulárnímu neboli blokovému procesu výroby možné, že velké části těchto reaktorů mohou být vyrobeny například v Indii nebo Číně?

KIRST: V tomto případě mluvíme o rozsáhlých dílech. Bylo by nákladné a velmi riskantní je přesouvat. Hledáme regionální závod pro výrobu modulů pro Evropu a ten bude postaven s ohledem na probíhající výběrová řízení na jaderné elektrárny v Polsku a Velké Británii. Česká republika má také možnost zajišťovat tuto výrobu, pokud bude schopna konkurovat kvalitou a cenou. Takovou nabídku srovnáme s našimi požadavky a představami, a samozřejmě i s nabídkami dalších evropských společností. V tomto případě je důležitá kvalita, nikoli nejnižší cena.

ČESKÁ POZICE: Zmínil jste další jaderné elektrárny v Polsku a Velké Británii. O které jde a je možné, že by modulární výroba byla umístěna tam?

Polsko by mělo rozhodnout o své první jaderné elektrárně koncem letošního roku

KIRST: Existují plány na výstavbu nových jaderných elektráren v Polsku v roce 2020. ČEZ naznačuje data dokončení někde mezi roky 2020 až 2023. Možnost, že by výroba mohla být umístěna do Polska, existuje. V Polsku jsou místa, která by se této výroby s potěšením ujala. Vhodné jsou například polské přístavy. Polsko by mělo hmatatelnou výhodu vzhledem ke svým dopravním možnostem, obslužnosti a přístupnosti. Z tohoto hlediska budeme srovnávat všechny země. Česká republika má mnoho cenného průmyslového know-how a mohla by být hlavním zdrojem dodávek pro Evropu. Usilujeme o regionalizaci a ČR jistě může být skvělým centrálním místem.   

Podepsali jsme smlouvu o exkluzivitě s českou společností I&C Energo (na dodávku systémů kontroly a řízení pro nové reaktory). Bude naším hlavním dodavatelem, a to nejen pro projekt v České republice. Jedná se o vysoce hodnotnou a velmi významnou subdodávku v projektu dostavby Temelína. To je jeden z příkladů, jak může vypadat náš potenciální přínos. Firmu I&C Energo jsme původně sami založili (v souvislosti s výstavbou prvních dvou bloků Temelína firmou Westinghouse), a poté jsme ji prodali.

ČESKÁ POZICE: O jaké konkrétní projekty jaderných elektráren se v Polsku a Velké Británii jedná?

KIRST: Nový společný podnik Horizon firem E.ON a RWE plánuje ve Velké Británii výstavbu tří reaktorů na dvou lokalitách. Nakonec by mohlo jít minimálně o šest, nebo i devět reaktorů. Polsko by mělo rozhodnout o své první jaderné elektrárně koncem letošního roku. Mohlo by se jednat o tři až dvanáct reaktorů. Oba tyto plány mohou přijít na řadu dříve a mohou být větší než projekt v České republice.

Měl bych na tomto místě dodat, že v Polsku ani ve Velké Británii se ruské společnosti do výběrových řízení na dodavatele nezapojí. Nebyly totiž osloveny. Měli bychom si položit otázku, jaký objem práce mohou v budoucnu nabídnout, když se neangažují v hlavních projektech v Evropě.

ČESKÁ POZICE: Vrátíme-li se k nabídkové dokumentaci, kterou ČEZ zveřejnil na konci října. Překvapilo vás něco na těchto 6000 stranách?

KIRST: Všech 6000 stran jsem nečetl, ale prošel jsem si je. Na první pohled se zdá, že obsahují to, co jsme očekávali. Je to velmi důkladný a detailní dokument. Autoři na něm strávili mnoho času, což je znát. Není v něm nic, co by pro nás mohlo představovat vážný problém.

ČESKÁ POZICE: Pokud jde o objem zakázek, který můžete nabídnout v České republice, objevovala se čísla okolo 70 až 80 procent? Platí ještě?

Na staveništi by mohlo být vytvořeno asi 3000 nových pracovních míst

KIRST: Modulární část stavby je důležitá, ale přibližně 45 procent činí přímo výstavba na místě. Je to sice stavba modulová, ale velká část prací bude probíhat bezprostředně na staveništi. Tam by mohlo být vytvořeno asi 3000 nových pracovních míst. Potom zde jsou všechny automatické a bezpečnostní prvky, které tvoří podstatnou část stavby. Některé z dalších hlavních součástí jako třeba chladicí nádrže a železné konstrukce by možná mohly být také vyrobeny v České republice. Stále vycházíme ze zmíněných 70 procent – tedy procent z investice. Musíme ještě zjistit, co přesně můžeme poptat. Procento se může poněkud zvýšit, či snížit, ale naším záměrem je dosáhnout uvedeného podílu.

ČESKÁ POZICE: Jak můžete zvýšit své šance před tím, než vyprší lhůta pro podání vaší nabídky a než se ČEZ definitivně rozhodne?

KIRST: Měli bychom nadále ukazovat, že jsme schopni pokračovat v dodávání projektů včas a za dohodnutou cenu. To je pro nás ta největší reklama. Právě teď se soustředíme na dodržení všech termínů v případě čtyř bloků, které stavíme v Číně. Také eventuální kladné rozhodnutí Velké Británii by mohlo vyslat silný signál. Totéž platí pro Polsko, i když nikoli kvůli exkluzivitě jako v případě Velké Británie. V případě vítězství v polské soutěži bychom všechny přesvědčili o tom, že dodáváme hodnotné projekty.

ČESKÁ POZICE: Máte jakožto americká firma vlastněná japonskou Toshibou pocit, že evropské bezpečnostní normy a zátěžové testy, kdy se požadavky stále zvyšují, mohou znevýhodnit mimoevropského uchazeče oproti evropskému?

KIRST: To je velmi zajímavá otázka. Mohu říci, že po havárii ve Fukušimě nás Evropská komise během několika hodin požádala o pomoc s objasněním situace. V případě Fukušimy jsme až tolik pomoci nemohli, protože reaktory pocházely od General Electric. Ale s ohledem na evropskou bezpečnost a úpravy jsme nápomocni být mohli. Komise si uvědomila, že všechny reaktory ve Francii, Španělsku, Belgii, Švédsku a Švýcarsku projektoval Westinghouse. Nové požadavky se diskutují na evropské úrovni a my jsme je konzultovali. Některé nové požadavky na budoucí projekty jsme viděli, ale neobáváme se jich.

ČESKÁ POZICE: Zmínil jste exkluzivní smlouvu podepsanou s I&C Energo. Další podobné smlouvy jste však s českými společnostmi nepodepsali. Nebude to problém?

KIRST: I&C Energo je výjimečná společnost. Založili jsme ji sami a pak ji prodali Čechům. Je to dobrý příklad, jakého druhu partnerství můžeme dosáhnout. Existuje tu celá řada potenciálních externích dodavatelských firem, které mohou poskytnout výrobky nebo služby, ale neradi bychom vybrali jen jednu nebo dvě, které by dostaly nejlepší podmínky a ceny. Tak jako tak jsou české a my jsme povinni snažit se získat nejlepší nabídky, k čemuž exkluzivita není nutně nejlepší soutěžní cestou.

ČESKÁ POZICE: Existuje šance, že by česká Škoda JS specializující se na jaderný průmysl, avšak vystupující jako jeden z dalších účastníků výběrového řízení na dostavbu Temelína (ve spojení s ruským Atomstrojexportem), mohla v případě vašeho vítězství v soutěži získat část případné zakázky?

KIRST: Při podání konečné nabídky v červenci budeme muset mít všechny důležité subdodavatele určeny i s jejich termíny, cenami a podmínkami. V současnosti nevidím pro spolupráci s Škoda JS prostor. 

ČESKÁ POZICE: Vaše nabídka reaktorů znamená – pokud se týká kapacity – mnohem nižší výrobu elektřiny než v případě francouzské Arevy a reaktoru EPR. Považujete to za výhodu či nevýhodu?

KIRST: Myslíme si, že je to podstatná výhoda. Rozvodná síť vysokého napětí v České republice a okolí má své limity, a když k ní připojíte reaktor EPR (který nabízí Areva), budete muset vynaložit mnohem více peněz na její modernizaci. V této souvislosti by významně vzrostly celkové náklady. Náš reaktor také zanechá menší stopu. Potřebuje méně místa, je méně náročný, což je důležité pro takové lokality jako jsou například Dukovany (nejstarší jaderný reaktor ČEZ na Moravě, kde se rovněž uvažuje o dostavbě elektrárny), kde jen velmi málo prostoru pro rozšiřování.

Související článek: