Vznikne v Německu „obřízkový“ zákon?

Praktikování obřízky u chlapců není s výjimkou Švédska nikde ve světě jednoznačně vyřešeno. Evropa teď vyhlíží, jak si poradí Německo.

Rabín Netaniel Wurmser naslouchá debatě o obřízce v německém Bundestagu. foto: © ReutersČeská pozice

Rabín Netaniel Wurmser naslouchá debatě o obřízce v německém Bundestagu.

Německá kancléřka Angela Merkelová si ani v době dovolených a prázdnin neužije klidu a odpočinku. Jako by neměla dost starostí s krizí v eurozóně či tahanic na domácí politické scéně – jednou s koaličním partnerem FDP, jindy se sesterskou stranou CSU –, objevil se nedávno další problém, který bude muset co nejrychleji vyřešit. Tentokrát na sebe narážejí svoboda náboženství, tradice, práva rodičů a dobro dětí. Jde o rituální obřízku u malých chlapců.

O tomto tématu již několik týdnů diskutuje celá země. Debatu vyvolal rozsudek zemského soudu v Kolíně nad Rýnem, který tento akt označil jako protiprávní a trestný. Verdiktu předcházel téměř dvouletý soudní proces s jedním lékařem, který obřízku – stejně jako řada jeho kolegů – rutinně provádí ve svojí ordinaci.

V očích židů je zákaz obřízky stejný případ, jako kdyby se křest svěcenou vodou u katolíků měl náhle stát trestným činemPo jednom takovém zákroku v listopadu 2010 u čtyřletého chlapce arabského původu došlo k pooperačnímu krvácení, které se podařilo zastavit až druhý den, kdy byl chlapec hospitalizován na univerzitní klinice v Kolíně. Matka chlapce, která se špatně dorozumí německy, při nastalé situaci propadla panice a po dopravení syna do nemocnice skočila z druhého patra, způsobila si tím několik zranění a musela být několik dnů ošetřována na psychiatrickém oddělení nemocnice.

Počátkem roku 2011 obžalovala kolínská státní prokuratura lékaře, který zákrok prováděl, z nebezpečného ublížení na zdraví a celý případ nabral na obrátkách. Při následném soudním procesu byl lékař zproštěn obžaloby, protože nebylo prokázáno, že by při odstranění předkožky nějak zanedbal své odborné povinnosti, naopak neustávající krvácení způsobila sama matka chlapce tím, že příliš brzy sejmula obvaz z pooperační rány.

Provokace, nebo jen ochrana práv dítěte?

Nicméně zemský soud v Kolíně vynesl již zmíněný rozsudek o protiprávnosti a trestnosti provádění obřízky, čímž nastartoval diskusi mezi jejími zastánci a protivníky. Mezi zastánce logicky patří komunita židů žijících v Německu, stejně jako více než čtyři miliony muslimů v zemi. U těchto národů je obřízka důležitou součástí víry a tisíciletých náboženských tradic a nikdo se nepozastavuje nad jejím prováděním, natož aby zkoumal právní aspekty tohoto zákroku.

Zástupci těchto komunit označují rozsudek jako provokaci proti muslimům i židům a prezident Centrální rady židů v Německu se dokonce vyjádřil ve smyslu, že zákazem obřízky „nebude nadále možný život židů“ v zemi, protože jedna jejich důležitá tradice bude postavena mimo zákon. V jejich očích je to stejný případ, jako kdyby se křest svěcenou vodou u katolíků měl náhle stát trestným činem.

Protivníci obřízky, zejména právníci a lékaři, zase poukazují na negativa zákroku. Lékaři upozorňují na rizika s ním spojená, jako je krvácení, možná infekce, rizika z narkózy, a označují odstranění předkožky za formu vážného ublížení na zdraví, při němž dochází – bez souhlasu dítěte – k trvalým a nenapravitelným škodám na jeho těle. Právníci zase argumentují základním právem každého člověka na tělesnou neporušenost a nedotknutelnost. Toto právo je podle jejich názoru ignorováno, protože o odstranění předkožky nerozhodují chlapci – většinou ve věku jednoho až dvou let –, ale třetí osoby, v tomto případě jejich rodiče.

Nalezne se řešení?

Situace, kterou kancléřka Merkelová zprvu na zasedání prezidia CDU zesměšňovala, když kritizovala horlivost soudců v Kolíně a vyjádřila se ve smyslu, že se Německo podobným rozsudkem stává „národem komiků“, tak přerostla v právně složitou a choulostivou záležitost, jejíž řešení nebude jednoduché. Poté, co kancléřka vážnost situace rozpoznala, pověřila ministryni spravedlnosti úkolem sestavit odbornou pracovní skupinu, která bude muset téma předkožky právně vyřešit.

Proti sobě stojí na jedné straně právo dítěte na ochranu před tělesnou újmou, na straně druhé právo rodičů na uctívání a dodržování dlouholetých náboženských tradicJe zřejmé, že bude poměrně komplikované vytvořit zákon, do něhož by bylo možné napasovat a včlenit všechny aspekty sporu. Stojí zde totiž proti sobě dvě fundamentální práva – na straně jedné právo dítěte na ochranu před tělesnou újmou (a podle lékařů odstranění předkožky není v žádném případě jednoduchý zákrok), na straně druhé právo rodičů na uctívání a dodržování dlouholetých náboženských tradic.

Pracovní skupina, v níž jsou proto zastoupeni vysoce postavení odborníci jak na právo civilní, tak trestní a ústavní, má za úkol během léta vymyslet a předložit návrh řešení, které by alespoň částečně neutralizovalo rozhodnutí kolínských soudců.

Praktikování obřízky u chlapců není nikde ve světě jednoznačně vyřešeno. Výjimkou je Švédsko, kde je tento proces právně přesně definován a regulován. Zákrok zde může být provádět pouze při dodržování přísných podmínek a pouze v nemocnici. V ostatních zemích se o tomto problému stejně jako v Německu dlouhodobě diskutuje, konkrétní zákony ale neexistují a obřízka se provádí s tichým souhlasem a tolerováním ze strany jednotlivých států.

I v tomto případě tedy Evropa s očekáváním pohlíží na Německo, které – nechtěně – do tohoto vosího hnízda píchlo a které bude muset celou záležitost nějakým pragmatickým a praktikovatelným způsobem vyřešit.