Ceska Pozice

Vzkaz z Hradu: Zákony nás nezajímají, hlavně neopisujte od pirátů!

Kontroverze kolem amnestie nebere konce. Z Lubomíra Zaorálka udělala piráta a kanceláři prezidenta hrozí pokuta.

České pirátské straně možná co nevidět přibude nový významný člen. Mohl by se jím stát místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek – sociální demokrat zřejmě zastává stejný slogan jako piráti: Kopírování není zločin! Zaorálek totiž poslal prezidentovi Václavu Klausovi žádost o informace k amnestii, kterou zkopíroval od pirátů.

Na celou záležitost jako první upozornil prezidentův tajemník Ladislav Jakl, když na svém osobním webu ve středu zveřejnil článek s titulkem Pan Zaorálek podveden. Jakl píše: „Dopis pana Zaorálka panu prezidentu republiky ve věci amnestie je pravděpodobně podvrhem. Je to beze změn a včetně chyb zkopírovaný hromadný e-mail, šířený už deset dnů před Zaorálkovým dopisem jakýmsi pirátem Jakubem Michálkem, ročník 1989.“

Záhy se ale ukázalo, že se o podvrh rozhodně nejedná, spíš o jakousi „prapodivnou“ náhodu. Zaorálek totiž serveru Novinky.cz, který na Jaklův článek ve čtvrtek upozornil, řekl, že totožnost nemůže vyloučit: „Protože jsem konzultoval tuto záležitost s některými právníky a je možné, že předchozí žádost vychází z podobných zdrojů,“ řekl místopředseda Sněmovny novinářům s tím, že s piráty žádost neprobíral.  

V čem je problém?

V rozhovoru s ČESKOU POZICÍ o několik hodin později byl už ale konkrétnější. „Ano, měl jsem ji (žádost pirátů) k dispozici. Pokládal jsem ji za dobře sepsanou a pokládal jsem za správné, abych o tuto informaci požádal také. V čem je problém?“ Svou žádost Zaorálek poslal 18. ledna, Jakub Michálek svůj dopis, který je totožného znění, poslal e-mailem o devět dní dříve.

Že si od nich Zaorálek žádost vypůjčil, piráti logicky unisono schvalují, problém vidí spíš v jednání prezidentova tajemníka. „Jakl na svém blogu zveřejnil obě žádosti včetně jmen, adres, dat narození a podobně. Tyto informace ale spadají pod zákon o ochraně osobních údajů. V podobných případech Úřad pro ochranu osobních údajů běžně rozdává pokuty,“ sdělil ČESKÉ POZICI místopředseda pirátské strany Michálek, který teď zvažuje podání stížnost s tím, že inkriminované dokumenty jsou součástí správního řízení a lze je zveřejnit výhradně se svolením toho, o jehož práva a povinnosti jde.

Ostatně správní řád mluví jasně: „Oprávněné úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s řízením a které v zájmu zajištění řádného výkonu veřejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny, nestanoví-li zákon jinak. Této povinnosti jsou oprávněné úřední osoby zproštěny jen z důvodů stanovených zvláštním zákonem nebo vysloví-li souhlas osoba, jíž se předmětná skutečnost dotýká. Ustanovení zvláštních zákonů o zproštění povinnosti mlčenlivosti tím nejsou dotčena.“

Zveřejnění obou infožádostí se z pochopitelných důvodů nelíbí ani Zaorálkovi. „Pokládám za skandální a nepřípustné, pokud se místo řádného postupu zkoumá žadatel a zveřejňují se o něm jakékoliv informace,“ míní politik a dodává, že především trvá na tom, aby Hrad splnil svou povinnost danou Ústavou a zákonem o svobodném přístupu k informacím a byly poskytnuty informace, o které prezidentskou kancelář žádal.

Čekání na Hrad

A v tom je další háček. Alespoň v případě Jakuba Michálka totiž prezidentská kancelář neposkytla požadované informace o přípravě novoroční amnestie v předem předepsané lhůtě, a porušila tak dle vedení pirátské strany zákon o svobodném přístupu k informacím.

Piráti žádali o seznam všech osob zapojených do přípravy amnestie. Žádost o informace na Pražský hrad došla ve středu 9. ledna a prezidentská kancelář měla podle zákona 15 dní na její vyřízení. Tato lhůta ke čtvrteční půlnoci vypršela, nicméně kancelář informace ani neposkytla, ani nevydala rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Jakýmsi pomyslným maskotem celé akce se stane – pravděpodobně nechtěně – právě Lubomír Zaorálek„Lze se těžko domnívat, že prezidentská kancelář o žádosti neví, když ji tajemník prezidenta zveřejnil na svém webu. Prezidentská kancelář zjevně porušuje zákon o svobodném přístupu k informacím, takže piráti se budou proti nečinnosti dále bránit právními prostředky,“ ohlašuje Michálek.

Tím to celé ale zdaleka nekončí. Piráty totiž skutečnost, že Jakl na svém blogu označil zkopírování žádosti za „podvod“ a místo požadovaných informací, které má podle zákona poskytovat, neoprávněně zveřejňuje osobní údaje žadatelů, pobouřilo natolik, že se rozhodli zmobilizovat veřejnost i média.

Jakýmsi pomyslným maskotem celé akce se stane – pravděpodobně nechtěně – právě Lubomír Zaorálek. Pirátská výzva totiž zní: Zkopírujte stejně jako Lubomír Zaorálek naši žádost o informace a zašlete ji na Pražský hrad.

Příjemce: posta@hrad.cz

Předmět: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,
rád(a) bych na základě zákona 106/1999 Sb. požádal(a) o poskytnutí následujících informací:

1.  Které všechny osoby a orgány se podílely na přípravě textu rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii ze dne 1. 1. 2013 (jde mi jak o osoby, které se podílely na určení rozsahu amnestie v jednotlivých článcích, tak o osoby, které tento pokyn provedly a text rozhodnutí sepsaly),

2.  které všechny osoby a orgány měly přístup k textu amnestie nebo k informaci o rozsahu amnestie před tím, než byla zaslána předsedovi vlády ke kontrasignaci, a to postupně podle času.

Informace mi prosím zašlete v elektronické podobě na tuto e-mailovou adresu.

S pozdravem

Jméno Příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště

Povinný subjekt: Prezident republiky (vyřizuje kancelář)

zpět na článek


© 2021 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.