Vydrží policejní prezident Lessy budoucí kolize a tlaky?

Nový policejní prezident Petr Lessy si musí zpočátku zachovat trochu brutality, neboť budou pokusy ho „zapouzdřit“ a oddělit od reality.

Dobrým znamením je, že nový policejní prezident Petr Lessy není mediálně známý. foto: Česká pozice

Dobrým znamením je, že nový policejní prezident Petr Lessy není mediálně známý.

Ministr vnitra Radek John jmenoval Petra Lessyho policejním prezidentem. V podivném kontextu změny na tomto místě však lze najít kupodivu dost pozitivních stránek. Především se ministr John pochlapil a začal se chovat podle zákona, a nikoli dle nějakých kdovíkde a kdovíjak (a kdoví jestli) dojednaných pravidel. Ta jsou totiž z hlediska zákona irelevantní.

Odpovědnost ministra vnitra

V zákoně je stanovena politická odpovědnost ministra vnitra za činnost policie. Jakoukoli právně a manažersky správně stanovenou odpovědnost musejí doprovázet adekvátní pravomoci. Ministr vnitra proto nemůže nést odpovědnost za činnost policie, kterou by řídil člověk, jehož výběr by neměl zcela pod kontrolou. Nemůže mu do toho mluvit ani premiér, protože pak by měl odpovědnost za policii on, a nikoli ministr vnitra.

Ministr vnitra John nemusel dělat žádnou výběrovou komisi. Byla zřejmě svého druhu vůbec první. Učinil však nebývalý krok k depolitizaci výběru vhodného kandidáta na tento vrcholný post ve státní správě. Bylo zoufalé poslouchat blábolení některých politiků, že by ve výběrové komisi neměli být politici, protože by pak její práce byla zpolitizovaná. Práce komise mohla být depolitizovaná jen účastí všech parlamentních stran. Všech, tedy i komunistů.

Ti všichni by si to pak na komisi rozdali, všechno vyříkali a nikoho by tím venku neotravovali. Ono by je to brzy bez publika a médií přestalo bavit. Navíc by se dozvěděli, že nepůjdou domů, dokud se nedohodnou. Aby konečně odvedli aspoň trochu slušnou práci, za níž jsou slušně placení.

Vstřícný krok

Proč by mělo být politiky učiněné rozhodnutí „nepolitické“? Ať je politické, nikoli však zpolitizované! To je zásadní rozdíl. Ale jde to.

Jednou v jedné nejmenované, politicky tradičně turbulentní zemi zavolal premiér šéfovi opozice a sešli se v kavárně v Tel Avivu. „Heleď, Bibi,“ řekl premiér šéfovi opozice, „chci teď vyměnit šéfa tajné služby a dát tam tohoto člověka. Co ty na to?“ Bibi se zamyslel, co by to dělalo, kdyby se stal premiérem, zda by tam onoho kandidáta snesl. Zdálo se mu, že snesl. Kývl tedy na to a výměna byla provedena. Bibi se stal premiérem, nového šéfa tajné služby na jeho místě ponechal, a ono to pak zase chvíli v nejmenované zemi fungovalo.

Ministr vnitra Radek John udělal vstřícný krok, který však ostatní strany neakceptovaly

Takto se personálně stabilizují zpravodajské a bezpečnostní síly v inteligentním státě. Ale aby na nás zbytečně nepadala chandra, i v této republice se to nejméně jednou pozitivně stalo. I u nás by to šlo. Jenže tenkrát šlo o inteligentní politiky.

Co se procesu výběru týče, můžeme jen smutně konstatovat, že ministr vnitra John udělal překvapivě vstřícný krok, který ostatní partaje z přízemních důvodů neakceptovaly. Nechávají si otevřená zadní vrátka k budoucí kritice policejního prezidenta, „na jehož výběru se nepodíleli“. Tím však situaci politizují. Ke škodě všech.

Velký respekt

Pokud jde o nového policejního prezidenta Petra Lessyho, není mediálně známý, což je dobré znamení. V policejních kruzích se těší velkému respektu jako šéf uniformované části, především pořádkové policie. Zaznělo, že patří mezi pět nejlepších „pořádkářů“ v České republice. Názory má jasné a nijak se s nimi neskrývá. Spíš naopak. Je tvrdý a cílevědomý, věcný a přesný, ale umí poslouchat i odlišné názory. Bystře se orientuje v právu, hledá a nachází řešení s využitím, nikoli s překročením zákona.

Jeho kariéra byla snad v některých bodech trochu skoková. S odstupem času však samotní policisté konstatovali, že to bylo policii ku prospěchu. Lessy není přehnaně loajální k nadřízeným. To může být dobře, když se nemýlí. Může se však mýlit. A v tom je trochu riziko, umenšované však věkem a přibývajícími zkušenostmi.

Potenciální obavy vzbuzuje „pořádková“ orientace nového policejního prezidenta Lessyho doprovázená poněkud skeptickými výroky vůči kriminální policii. Pokud přistoupí ke kriminální policii (SKPV) kriticky, ale vážně a nápaditě, provede nutné změny, které nemusejí být rozsáhlé. Tím by ji mohl odblokovat, stabilizovat a motivovat, aby se dořešily „pomníčky“ z minulosti. Případy, které se policisté třeba ani neodvážili zahájit, protože tušili, jak by to dopadlo. A jak by dopadli oni.

Finanční policie

V policii koluje informace, že novým náměstkem policejního prezidenta pro neuniformovanou (kriminální) policii by mohl být Tomáš Martinec, současný zástupce krajského ředitele na Vysočině. Ten má pověst manažera, nikoli ranaře. V policii prošel leccos, ale zřejmě nejlépe se našel ve funkci zástupce ředitele Finanční policie.

Policejní prezident Petr Lessy si musí s sebou přivést své lidi, aby mohl převzít za výkon funkce odpovědnost

Martincovo jmenování by mohlo být dobrým signálem, že policie bude akcentovat zajišťování výnosů z trestné činnosti. To je nesmírně obtížné a komplikované, ale vůči zločincům má naprosto paralyzující účinky. Ostatně, lidi postižené finanční kriminalitou vysoké tresty zločincům ani zdaleka neuspokojí tolik, jako když jim jsou aspoň zčásti vráceny ukradené peníze.

Návrat Finanční policie, kterou bývalý ministr vnitra Ivan Langer nenáviděl natolik, že ji v kalupu a chybně zrušil, by nemusel být problematický ani formálně. Vznikla totiž rozhodnutím vlády, a proto ji ministr vnitra navzdory všem zbytkům povinné úcty ani zrušit nemohl. De iure tedy zrušená není. Pouze není de facto.

Vyhlídky

Jaké vyhlídky má nový policejní prezident Lessy? Především je nutné, aby si alespoň zpočátku zachoval trochu brutality, protože budou pokusy ho „zapouzdřit“ a oddělit od reality. Proto mu doporučujeme, pokud to nezná, okamžitě pilně dohánět vzdělání sledováním všech dílů geniálně pravdivého seriálu Jistě, pane ministře/premiére. Život ho z té znalosti prozkouší!

Policejní prezident Lessy si musí s sebou přivést své lidi, aby mohl převzít za výkon funkce odpovědnost. Měl by se proto snažit trochu modifikovat služební zákon, který má zabránit protekci a nepotismu. To je pochopitelné a chvályhodné. Tomuto cíli zákon sice slouží, ale žádnou velkou kreativitu neumožňuje. Je to klasický byrokratický výpotek. Platí-li, těžko spáchat nějakou ničemnost, ale skoro stejně těžko udělat něco pozitivního!

Osobnost nového policejního prezidenta nemusí „sednout“ každému. To dá rozum, že tomu tak bude. Zejména u vyhraněných osobností, jichž je na takových místech třeba víc než „šedých kancelářských myší“. Jak velké má Lessy rezervy, aby přestál všechny budoucí kolize a tlaky, ukáže budoucnost. Expremiér Miloš Zeman kdysi nezapomenutelně vyřkl, že případný kaz materiálu se pozná až při zatížení.

Kromě vyladění vztahu ke kriminálce čekají Lessyho zkoušky v oblasti udržení pořádku při různých výročích. V Brně budou například na prvního máje pochodovat extremisté, jejichž manifestaci „romskými“ částmi města soud z obavy před „krácením Listinou zaručených svobod“ nezakázal. Proto budeme Lessymu i sobě přát, aby obstál. Pak by se s jeho jmenováním mohly smířit všechny strany. A mohlo by to konečně znamenat počátek všeobecné politické shody, že oblast bezpečnosti není vhodná pro pubertální politické půtky.