Vlastimil Rampula: Dokázal bych být řadovým státním zástupcem

Vlivný muž tuzemské justice ovšem varuje: S návrhem na své odvolání z postu vrchního žalobce se neztotožňuji, budu se proti němu bránit.

Práce vrchního státního zástupce se nedá dělat věčně, tvrdí Vlastmil Rampula. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Práce vrchního státního zástupce se nedá dělat věčně, tvrdí Vlastmil Rampula. | foto: ČESKÁ POZICEČeská pozice
Práce vrchního státního zástupce se nedá dělat věčně, tvrdí Vlastmil Rampula.

Nevím, kdo mi dal pověst člověka, který „zametá“ trestní kauzy s politickým podtextem. Média? Nevím, z čeho vycházejí. Vlastimil Rampula je zkušený právník a řečník a odpovědi na zdánlivě „výbušné“ otázky sype z rukávu. To, že má ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil co nevidět rozhodnout o jeho odvolání, ale vrchnímu státnímu zástupci z Prahy samozřejmě jedno není.

Návrh na Rampulovo odvolání podal v březnu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, mimo jiné kvůli liknavosti a nejasnému postupu vrchního státního zastupitelství údajně v kauzách gripenů, privatizace Mostecké uhelné společnosti či České pivo. Podle dnešních informací deníku Právo rozšířil Zeman svůj návrh i o zjištění týdeníku Respekt, podle něhož Rampula zasáhl do trestní kauzy IPB.

Personální výměna je jednou z nejcitlivějších věcí, které vláda v současné době řeší. Vlastimil Rampula má ale jasno: To, co se kolem jeho úřadu nyní děje, je snaha o destabilizaci celé soustavu státních zastupitelství. A to prospívá „zločinu“. Komu přesně? To Rampula upřesnit nechce. Důvody k jeho odvolání, které má nyní na stole ministr Pospíšil, jsou podle něj „nepravdivé“ a „zavádějící“.

ČESKÁ POZICE: Počítáte přesto s tím, že vás může odvolat?

RAMPULA: Ano, počítám. Ministr spravedlnosti návrhu buď vyhoví a odvolá mě z funkce, nebo návrhu nevyhoví. Ta možnost tady je, a už dlouhou dobu.

ČESKÁ POZICE: Jste připraven se v takovém případě obrátit na soud?

RAMPULA: Ta možnost tady je, ale vzhledem k tomu, že se vede správní řízení, jsou i jiné právní kroky, jak brojit proti rozhodnutí. V souladu se správním řádem samozřejmě hodlám postupovat.

ČESKÁ POZICE: Jaké jsou nyní vaše vztahy s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem?

RAMPULA: Komunikuji s ním do té míry, na co jsem dotázán a jak mám plnit své zákonné povinnosti.

ČESKÁ POZICE: Čili neexistuje mezi vámi žádná hradba mlčení?

Komunikace vedoucích státních zástupců je omezena na míru nezbytně nutnou

RAMPULA: Ne. Jenom pro informaci: Samozřejmě komunikace vrchního státního zástupce s nejvyšším státním zástupcem není a nikdy nebyla permanentní nebo natolik frekventovaná. Komunikují jednotliví státní zástupci s jednotlivými státními zástupci na nejvyšším státním zastupitelství. To je běžná činnost. Komunikace vedoucích státních zástupců je omezena na míru nezbytně nutnou. Protože tyto úřady fungují samy o sobě.

ČESKÁ POZICE: Jak je to s ministrem Pospíšilem?

RAMPULA: S panem ministrem spravedlnosti nejsem v kontaktu, pokud myslíte v kontaktu vizuálním. Neviděl jsem se s ním od ledna letošního roku, kdy jsme byli společně na poradě pana ministra.

ČESKÁ POZICE: A jak je to? Vy se snažíte s ním mluvit a ministr odmítá?

RAMPULA: Nikdy jsem neřekl, že pan ministr se mnou odmítá komunikovat. Ale zase: pokud jsou s nejvyšším státním zástupcem kontakty a shledání nikoli na denním pořádku, tak s ministrem spravedlnosti jsou ještě méně frekventované. Důvod společně se scházet a eventuálně řešit problémy je ze zákona velmi omezený.

ČESKÁ POZICE: Aktuální vydání týdeníku Respekt přineslo informace, podle kterých jste v kauze IPB vydal pokyn státní zástupkyni Darje Dunajové, jak má postupovat po vynesení rozsudku. Je pravda, že jste jí řekl, aby se neodvolávala?

RAMPULA: Já jsem vydal pokyn, že si má ponechat lhůtu pro podání odvolání. Jsou tři možné způsoby, jak se zachovat po vynesení rozsudku: Buď se vzdám přímo na místě práva odvolání, nebo si ponechám lhůtu, nebo se na místě přímo odvolám. Vzhledem k tomu, že jsem měl informace o změně důkazní situace a bylo nanejvýš vhodné, aby si státní zástupkyně rozmyslela svůj krok až na základě detailního prostudování písemného vyhotovení rozsudku, považoval jsem za vhodné a víceméně nutné, aby si ponechala lhůtu. A nikoli činila rozhodnutí přímo na místě. To není nic nestandardního.

ČESKÁ POZICE: Jde tedy o běžný postup?

RAMPULA: V těchto složitých věcech se ponechá lhůta pro podání odvolání až po doručení písemného rozsudku. Ten měl asi sto stránek, jde o velmi složitou matérii. Nakonec se ukázalo, že moje rozhodnutí bylo správné. Sama státní zástupkyně, bez jakékoli mé intervence, usoudila, že nebude podávat odvolání. Její rozhodnutí jsem já pouze vzal na vědomí. Je zcela v kompetenci zdejších státních zástupců, jak s konkrétní věcí naloží. Je to jejich svobodné rozhodnutí.

ČESKÁ POZICE: Jinými slovy: to, co přinesl Respekt – že jste vydal pokyn, aby se Darja Dunajová neodvolala, a to ještě předtím, než rozsudek existoval – je lež?

RAMPULA: Ne „než existoval“. Já jsem řekl, aby si ponechala lhůtu k podání odvolání.

ČESKÁ POZICE: Ale neřekl jste, že se nemá odvolávat?

RAMPULA: To je ta dezinterpretace. Když řeknete „neodvolat se“, co to znamená? Já jsem řekl, ponechej si lhůtu k podání odvolání. Ze zákona podle trestního řádu máš osmidenní lhůtu na odvolání. Poté, co přezkoumáš písemné vyhotovení rozsudku, rozmysli se, jestli podáš, či nepodáš odvolání. Ona se rozhodla po doručení rozsudku, že odvolání nepodá. Na tom nic nezměnil fakt, že si odvolání nepodala přímo u hlavního líčení.

ČESKÁ POZICE: Naznačil jste, že dokumenty, s nimiž nyní operuje týdeník Respekt, nepocházejí od vás, ale z Nejvyššího státního zastupitelství. To je poměrně závažné tvrzení…

RAMPULA: Ještě dříve, než jsem obdržel písemné vyrozumění o podání návrhu na mé odvolání a písemné vyhotovení kopie tohoto dokumentu z ministerstva spravedlnosti, už o návrhu jako o perfektním a bezpochybném psal pan Uhl ve svém komentáři v deníku Právo. To znamená pět dní před tím, než já jsem obdržel tento návrh, a rovněž krátce poté, co tiskoví mluvčí nebyli schopni potvrdit jeho existenci na ministerstvu spravedlnosti, pan Uhl píše o návrhu na mé odvolání jako o konečně věcně správném. Je to první taková indicie, jak se pan Uhl mohl k těmto informacím dostat.

ČESKÁ POZICE: Máte ještě nějaké další indicie?

RAMPULA: Například protokol o výslechu utajovaného svědka v kauze pandury je zde na vrchním státním zastupitelství evidován 14 dní a je bezproblémově součástí spisu. Poté, co urgentně žádá ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Nejvyššího státního zastupitelství v Brně o doručení kopie tohoto protokolu, pár dní na to disponuje tímto protokolem redaktor Mladé fronty Dnes.

Další, co máme, je už zmiňovaný údajný pokyn státní zástupkyni Dunajové. Když jsem od pana Kundry (redaktor týdeníku Respekt – pozn. red.) obdržel dotaz, jestli jsem dal, nebo nedal tento pokyn, tak jsem si samozřejmě vyžádal spisový materiál. Protože on mi tvrdil, že státní zástupkyně o tom napsala záznam, který má k dispozici. Šel jsem proto do spisu a zjistil jsem, že od 30. března leží na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně. Vyžádal jsem si tento spis před 14 dny a v pondělí 30. května došla odpověď, že mi tento spis nemohou poskytnout, neboť provádějí kontrolní činnost (což je zřejmě v rozporu s oficiálním tvrzením NSZ). Jak je možné, že redaktor týdeníku Respekt má k dispozici písemný záznam státní zástupkyně, když ta jej sama nikomu nedala a ani neměla důvod?

A další věc: Pan redaktor Kundra a jeho paní kolegyně Svobodová (redaktoři Respektu – pozn. red.) mě oslovili, že mají k dispozici návrh na mé odvolání, že má 18 stránek a že tam je mnoho věcí a oni se v něm nevyznají. Ať jim k tomu dám nějaké vysvětlení a veřejně se obhájím. Jak je možné, že týdeník Respekt disponuje návrhem na mé odvolání?

ČESKÁ POZICE: Kladete tyto otázky taky nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi?

RAMPULA: Dávám si dohromady střípky. A ty mě jednoznačně vedou k tomu, že jediný, kdo může tyto informace poskytovat, je Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Já neříkám, že přímo pan Zeman. Nikdy jsem to neřekl.

ČESKÁ POZICE: Hodláte možné úniky informací z NSZ řešit se  Zemanem?

RAMPULA: Ale já jsem se v tiskové zprávě NSZ dočetl, že od nich žádné úniky nejsou. Já tvrdím, že nejsou od nás. Mám pouze indicie, které mi ze zkušenosti něco mohou naznačovat. A já jsem si ten závěr udělal. Myslím, že by bylo vhodné se o této problematice s panem nejvyšším státním zástupcem pobavit. Nejsem vám teď schopen říct kdy.

ČESKÁ POZICE: Podle toho, co říkáte, a podle toho, co tvrdí NSZ, nebudou vaše vzájemné vztahy optimální. Může se situace vyostřit tak, že vypukne „válka“ státních zástupců?

Když mi nejvyšší státní zástupce oznámil, že podal návrh na mé odvolání, tak po seznámení s důvody jsem konstatoval, že jsou nedůvodné

RAMPULA: Když mi nejvyšší státní zástupce oznámil, že podal návrh na mé odvolání – důvody mi samozřejmě nesdělil, ty jsem se až dočetl –, tak po seznámení s nimi jsem konstatoval, že jsou nedůvodné. Samozřejmě v situaci, kdy někdo navrhuje něčí odvolání, nejsou vztahy obecně dobré, nejenom v tomto případě. Teď je otázka, aby ta situace byla nějakým způsobem vyřešena.

ČESKÁ POZICE: Říkal jste, že dobrovolně rezignovat nechcete. Takže vás buď ministr Pospíšil odvolá, nebo budete instančně podřízený Pavla Zemana i nadále. Jak se vám spolu bude pracovat?

RAMPULA: To nejsem schopen v tuto chvíli říct. Jsme dospělí lidé, odborníci, a bude potřeba vyhodnotit situaci, která nastane.

ČESKÁ POZICE: Bavíte se o tom, zda byste měl, či neměl zůstat ve funkci, s politiky, například s panem premiérem, ale nejen s ním?

RAMPULA: Já s politiky nemluvím. Hovořím s ministry, ale nikoli o tom, jestli mám, nebo nemám zůstat ve funkci. Bavím se o odborných věcech, které přísluší do působnosti státního zastupitelství.

ČESKÁ POZICE: Čili z vaší strany žádné vysvětlování nebo „tlaky“ na to, abyste setrval ve funkci, vůči politikům nejsou?

RAMPULA: Nejsem ten, který by měl přesvědčovat politiky, abych zůstal ve funkci. Je to otázka ministra spravedlnosti a nejvyššího státního zástupce. To jsou ti, kteří by měli posoudit, jestli mám zůstat, či ne.

ČESKÁ POZICE: Vy sám v tom aktivně žádné kroky neděláte.

RAMPULA: Ne.

ČESKÁ POZICE: Z právního trhu zaznívají někdy informace, že se ve své funkci potkáváte i s lidmi, kteří bývají označováni jako lobbisté či možná „kmotři“. Je to pravda?

RAMPULA: A kdo to je?

ČESKÁ POZICE: Dejme tomu Roman Janoušek, bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec a další. Potkáváte se s nimi?

(Do rozhovoru vstupuje mluvčí Vrchního státního zastupitelství v Praze Irena Válová): To jsem ani já ještě neslyšela, a to slýchávám různé hovadiny.

RAMPULA (ironicky): Máte zajímavé informace.

ČESKÁ POZICE: Prostě se ptám. A není to pravda? Nestýkáte se s nimi?

RAMPULA: Ne.

VÁLOVÁ: Na pana Janouška dostávám opakované dotazy, zda je s ním vedeno nějaké řízení, ale tohle jsem ještě ani já neslyšela. To snad někdo vymýšlí a sepisuje.

RAMPULA: Je taková situace. Tak jak bylo „jednoznačně“ řečeno, že úniky informací jsou z vrchního státního zastupitelství, tak můžou být „zaručené“ informace i ty, které mi teď předkládáte…

ČESKÁ POZICE: Ještě se vrátím k procesu vašeho odvolávání. Pokud vás ministr skutečně odvolá a vy se budete bránit, jaký krok uděláte?

RAMPULA: Podle toho, co správní řád umožňuje. Pokud bude proti rozhodnutí možné podat rozklad, tak toho samozřejmě využiji. Ale nejdřív se musím vypořádat se samotným písemným rozhodnutím pana ministra. Až si ho přečtu a konstatuji, že s tím, co tam je napsáno, se nemohu ztotožnit, tak asi podám rozklad. Pokud usoudím, že jsem skutečně pochybil, tak se s tím vypořádám jiným způsobem.

ČESKÁ POZICE: Vzhledem k tomu, že považujete návrh sám o sobě za nerelevantní, předpokládám, že…

RAMPULA: Neztotožňuji se s ním.

ČESKÁ POZICE: Asi by vás informace v něm musely překvapit, abyste nějaký krok proti němu nepodnikl.

Já jsem státní zástupce vrchního státního zastupitelství a na tom se vůbec nic nemění, ani kdybych byl pravomocně odvolán

RAMPULA: Asi tak. Ale já nejsem ten, kdo by se držel židle. V žádném případě. Dělat vrchního státního zástupce není žádný med. Kdo si to myslí, neví, o čem je řeč. Nejenže je zde na vrchním státním zastupitelství 120 lidí, ale je pod námi šest krajů, ty mají další okresy. Metodicky je třeba celek zaštítit. To je práce minimálně na 12 hodin denně. Dělám to čtyři roky, teď už pátým rokem. A nedá se to dělat věčně.

ČESKÁ POZICE: Kdyby vás ministr Pospíšil odvolal, jaká by byla vaše další kariéra?

RAMPULA: Kdyby mě pravomocně odvolal? Já jsem státní zástupce vrchního státního zastupitelství a na tom se vůbec nic nemění. Tady je práce dost a myslím, že bych byl schopen vykonávat práci řadového státního zástupce bez problémů. Nikdy jsem netvrdil opak.