Vladimír Špidla: Odolávat lobbistům patřilo k mému dennímu chlebu

Pokud bývalý eurokomisař a premiér převezme po volbách ministerstvo životního prostředí, čeká resort zřejmě zásadní obrat.

„Je třeba se ptát, co je životní prostředí. Já ho chápu v širších souvislostech.“ foto: © isifa/MAFRA/PETR TOPIČČeská pozice

„Je třeba se ptát, co je životní prostředí. Já ho chápu v širších souvislostech.“

Všemi dostupnými možnostmi by podporoval recyklaci a předcházení vzniku odpadu, v silně znečištěných oblastech by rozdával nové ekologičtější kotle třeba i zdarma a myslí si, že by Česká republika měla v maximální možné míře vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. To nejsou názory nějakého ekologického aktivisty, ale bývalého socialistického premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly (62) a pravděpodobně i ministra životního prostředí v budoucí vládě ČSSD. Není náhoda, že ekologické organizace jeho nominaci přijaly pozitivně, zatímco se současným ministrem Tomášem Chalupou od začátku bojují.

Odpůrci Špidlovi vyčítají nedostatečné zkušenosti v dané problematice, on je však přesvědčen, že ministr nemusí být vystudovaný ekolog, ale stačí, aby byl absolventem humanitně-vědního oboru. Životní prostředí totiž chápe spíše jako oblast interakce člověka a přírody. Hodlá se zároveň obklopit týmem odborníků a vědců, kteří mu mají pomoci nastínit možné důsledky jeho politických rozhodnutí. „To, že naše země tak strádá a je v úpadku, je dáno tím, že nepoužíváme správnou výrobní praxi. Rozhodujeme povrchně, prázdně a nepoučeně, a pak se divíme,“ říká Špidla v rozhovoru pro ČESKOU POZICI.

ČESKÁ POZICE: Proč jste byl ČSSD nominován právě na post stínového ministra životního prostředí? Logičtější by se zdála být spíše sociální oblast, které jste se věnoval například jako eurokomisař.

ŠPIDLA: Když se podíváte na sociální politiku ČSSD, tak v zásadě vidíte, že máme dobrý tým a dostatek odborníků. Z toho důvodu jsem o sociální politice neuvažoval.

ČESKÁ POZICE: Jakou máte tedy odbornou průpravu na výkon funkce ministra životního prostředí?

ŠPIDLA: Životní prostředí je velmi komplexní záležitost sahající od ochrany vod a velkoplošných území až po odpady. Ministr musí být především šéfem dobrého týmu, který se umí pohybovat v takto komplexní problematice a řekl bych, že má zkušenost z pozice předsedy vlády a eurokomisaře tento požadavek splňuje.„Můj koncept je, že bychom ochranou člověka měli zachránit přírodu“

ČESKÁ POZICE: Chápu, že jeden člověk není schopen postihnout problematiku svého resortu jako celku, ale přesto, neměl by šéf tohoto týmu ovládat alespoň některý z oborů, kterému bude šéfovat, třeba ten nejvýznamnější?

ŠPIDLA: Je třeba se ptát, co je životní prostředí. Já ho chápu v širších souvislostech. Nyní se ocitáme v takzvaném antropocénu, to znamená, že rozhodující vliv na životní prostředí má lidská společnost. To znamená, že kvalifikace věd o společnosti, jež jsem absolvoval, má být v politice ochrany životního prostředí přítomna, není to pouze přírodovědná disciplína. Existují v zásadě dva koncepty. Jeden říká, že je třeba ochranou přírody zachránit člověka a můj koncept je, že bychom ochranou člověka měli zachránit přírodu. Protože dle mého názoru, co nezvládne ochránit člověk, to mu příroda oplatí.

ČESKÁ POZICE: A pokud jde o tým, už máte vybraná některá jména?

ŠPIDLA: Už mám nabídky od předních českých odborníků na daná témata, ale je předčasné o nich mluvit, na jisto nemám domluvené nic. Také je zde důležité odlišit tým náměstků, což je politické těleso, a tým ředitelů odborů, kde musí být rozhodující odborná kvalifikace a politická orientace nesmí hrát roli.

Nekompetentnost je horší než korupce

ČESKÁ POZICE: To zní trochu nereálně. Úředníci často vykonávají právě politická rozhodnutí šéfů toho daného úřadu, bez ohledu na to, co je dobré pro společnost. Prostě proto, že se bojí o práci. Jak to chcete změnit?

ŠPIDLA: Odborné těleso zkrátka musí být sestaveno na základě odborných kritérií. Já sem se jako předseda vlády nikdy neptal členů svého týmu, v jaké jsou straně nebo v jakého věří boha. Proto jsem také kdysi navrhoval zákon o státní službě, který měl toto odborné těleso striktně odlišit od politického. Absence zákona o státní službě je důvodem, proč většina našich rozhodnutí je zoufale nekompetentních. Tato nekompetentnost způsobuje horší škody než korupce.

ČESKÁ POZICE: Máte zkušenost z rozhodovacího procesu na evropské úrovni, který je podle vás daleko propracovanější a kompetentnější než ten náš. Z čeho tak usuzujete a aplikoval byste ho i jako ministr?

ŠPIDLA: Ten proces určitě kompetentnější je. Při mé práci v Evropské komisi například nepřicházelo v úvahu, abych učinil nějaké rozhodnutí jen tak, bez důkladných analýz. Když jsem připravoval nějakou směrnici, konzultoval jsem ji s mezinárodními i mezikontinentálními vědeckými týmy a špičkovými pracovišti. Tyto rozbory jsou integrální součástí každého rozhodnutí, do kterého se promítnou zkušenosti a vědomosti odlišných kultur, a především je to rozhodování systémové.

ČESKÁ POZICE: Nemůžu si pomoci, ale opět mi to připadá v českém prostředí trochu jako utopie. Umíte si představit, že jako ministr řeknete předsedovi vlády, že nyní mu nemůžete na jeho otázku, například o kůrovci na Šumavě, kompetentně odpovědět, ale když počká pár měsíců, zadáte úkol ke zpracování předním vědeckým pracovištím a na základě toho se rozhodnete?

ŠPIDLA: Je to na zdejší prostředí nezvyklé, ale to je metoda, která může vést k nějakému výsledku. To, že naše země tak strádá a je v jistém úpadku, je dáno tím, že nepoužíváme správnou výrobní praxi. Rozhodujeme povrchně, prázdně a nepoučeně, a pak se divíme.

ČESKÁ POZICE: Současná vláda se příliš netají tím, že některé směrnice účelově obchází, pokud je považuje za zbytečné. Za všechny můžu zmínit snahu ministra Martina Kuby o nahrazení energetických štítků budov fakturami za energie. Byl byste v transpozici směrnic přísnější?

ŠPIDLA: My máme poměrně široké vyjednávací možnosti o podobě konkrétní směrnice. Měli bychom tak do těchto jednání přes naše zástupce v evropských orgánech mnohem více zasahovat a snažit se je změnit. Když už je směrnice hotová, považuji za trapné ji jakkoliv obcházet a jako ministr bych nic takového nedělal.

Čistý vzduch je jednou z priorit

ČESKÁ POZICE: Životní prostředí je evropskou legislativou do značné míry regulováno. Unie například stanovila imisní limity pro nebezpečné látky v ovzduší. Ty jsou však rok co rok na mnoha místech republiky porušovány. Nejvíce znečištěné oblasti republiky se dusí ve smogu i dvojnásobně větší počet dnů, než povoluje zákon. Jak chcete lidem zajistit čistý vzduch vy?

ŠPIDLA: Ovzduší je problém, který považuji za prioritu. Je třeba se jím zabývat odborně a mezinárodně-politicky, protože je třeba intenzivně zapojit i Poláky, a pak udělat všechny kroky, které jsou v daném okamžiku možné.

ČESKÁ POZICE: Můžete být konkrétnější?

ŠPIDLA: Tak ministerstvo disponuje mnoha možnostmi od vhodné dotační politiky na náhradu lokálních topenišť…

ČESKÁ POZICE: …ta už přece existuje, v podobě takzvané kotlíkové dotace

ŠPIDLA: Existuje, ale ovzduší se pořád nijak zásadně nezměnilo, to znamená, že tento krok není dostatečný. Já bych chtěl docílit toho, aby si starý kotel za nový mohl vyměnit každý.

ČESKÁ POZICE: Máte na mysli, že byste kotle distribuoval zdarma?

„Přece není možné, když je v nějaké obci na Ostravsku 30procentní nezaměstnanost, tak aby si zde 30 procent lidí nemohlo vyměnit starý kotel“ŠPIDLA: V extrémním případě asi i tak, jako 100procentní dotaci. Přece není možné, když je v nějaké obci na Ostravsku 30procentní nezaměstnanost, tak aby si zde 30 procent lidí nemohlo vyměnit starý kotel. V určitém okamžiku, pokud jste neuplatnil všechny dostupné prostředky, tak jste je vyhodil.

ČESKÁ POZICE: A pokud jde o průmysl jako zdroj znečištění ovzduší? Máte nějaké zlepšující návrhy?

ŠPIDLA: Do voleb je ještě hodně času, takže je ještě nemáme přesně formulovány. Určitě ale chceme zmobilizovat všechny dostupné síly, které mají centrální orgány, abychom to co nejrychleji byli schopni řešit. Jestliže existuje pro danou oblast zákon, tak bychom samozřejmě uplatnili všechny zákonné prostředky.

ČESKÁ POZICE: Nejde však jen o Ostravu. Se špinavým vzduchem se setkává i Praha, zejména vlivem nadměrné automobilové dopravy. Jaké řešení navrhujete zde?

ŠPIDLA: Opět je nutné důsledně použít zákony, je třeba přemýšlet o reorganizaci dopravy, je třeba vyřazovat dopravu v tom smyslu, že lépe propracujete systém městské i příměstské dopravy, je dobré uvážit i zařazení autobusů na vodík a zemní plyn.

Odpady podle evropských směrnic

ČESKÁ POZICE: Dalším velkým tématem, kterým byste se v čele resortu musel zabývat, je odpadová legislativa. Současný ministr na ní pracuje, je však nepravděpodobné, že by všechny zákony stihl do voleb předložit a schválit.

ŠPIDLA: Pokud jde o odpadovou legislativu, určitě bych se důsledně řídil směrnicí o nakládání s odpady, která představuje rozumně zformulovanou strategii, jež bych se snažil naplnit. Můj postup by tedy byl: předcházení vzniku odpadů, recyklace, znovupoužití, spalování a nakonec skládkování odpadu. Skládkovat by se mělo nepatrně až nulově a spalovat by se mělo relativně málo.

ČESKÁ POZICE: Považujete za reálné, že by se Česká republika přiblížila v objemu recyklovaného odpadu vyspělejším zemím, například Německu či Belgii, které recyklují přes 50 procent odpadu?

ŠPIDLA: A proč by to nebylo možné? Německo a Rakousko jsou české ekonomiky přes kopírák, pokud jde o složení průmyslu apod. Jsme i podobné kultury. Takže nastavení míry recyklace je otázka technicko-politická.„Nastavení míry recyklace je otázka technicko-politická“

ČESKÁ POZICE: Jaké nástroje byste tedy použil?

ŠPIDLA: Je třeba vytvořit rozumný, snadno obsluhovatelný systém, který poté budou občané obsluhovat v dobré vůli a velmi důsledně. Je třeba mít dobrou síť sběrných dvorů, mít podniky, které to budou schopny zpracovat, je třeba vytvořit vhodné dotační podmínky, které tyto způsoby zvýhodňují nebo alespoň odbourat nevýhody. Předně je však důležité otevřít demokratickou diskuzi nad možnými variantami a nevnucovat lidem svá politická řešení, protože to lidé nepřijmou.

ČESKÁ POZICE: Pokud však budete chtít prosazovat co nejnižší podíl skládkování a spalování, v demokratické diskuzi se jistě nevyhnete poměrně silné skládkařské a spalovací lobby. Jste na to připraven?

ŠPIDLA: Řadu let jsem se pohyboval v prostředí, kde jsem byl těmto tlakům vystaven. Patří to k dennímu chlebu. Zkuste mi najít jediný případ, kdy mi věrohodně prokážete, že jsem podlehl nějakým vlivům. Zatím jsem to podle mě dokázal. To však samozřejmě není žádná záruka, že mě nikdo nezmákne do budoucnosti.„Pro ministra Chalupu je  ochrana životního prostředí doplňková technická agenda a hlavním cílem je ekonomika.“

ČESKÁ POZICE: Podléhá podle vás současné MŽP nějakým tlakům?

ŠPIDLA: Podle mě podléhá především tlakům ministra. On má koncepci, ve které neakceptoval agendu ochrany životního prostředí jako strategickou agendu. Pro něj je to doplňková technická agenda a hlavním cílem je ekonomika. A on se snaží, aby jeho resort náhodou nepřehnul stéblo přes stéblo.

ČESKÁ POZICE: Jaké priority byste si tedy vytyčil vy?

ŠPIDLA: Primární je pro mě úspora energií. Nízkoenergetická opatření snižují závislost na fosilních palivech, ochraňují životní prostředí, zvyšují lokální zaměstnanost a jsme schopni je financovat z evropských peněz. Dále je prioritní již zmiňovaná ochrana ovzduší, protože zasahuje miliony lidí v jejich životní základně. Třetí bod je zvýšení retenční schopnosti krajiny a stabilizace vodního režimu. Některé oblasti totiž směřují k vysychání, což může ohrozit zemědělství. Dalším velkým problémem je ochrana půdy. Za problém považuji výstavbu obřích logistických center na polích.

ČESKÁ POZICE: Dalším velkým tématem jsou obnovitelné zdroje energie, které sice spadají spíše do gesce ministerstva průmyslu a obchodu, nicméně souvisí i s životním prostředím. Jaký je obecně vás postoj k OZE?

ŠPIDLA: Když jsem byl ministerský předseda, tak jsme navrhli energetickou koncepci, která stále existuje a je považována za rozumnou. Ta počítá s OZE. Podle mě je třeba maximálně využít potenciál obnovitelných zdrojů, který v ČR je, tedy větrnou energii, biomasu, solární a geotermální energii. To, že se solár utrhl ze řetězu, neznamená, že solární energie je nesmysl. Říká jen, že systém podpory je nesmyslný. Jsou obrovské možnosti jejího lokálního použití. OZE obecně umožňují decentralizaci energetiky a připraví nás na okamžik, kdy vytěžíme uhlí.

ČESKÁ POZICE: Jak byste tedy ten systém nastavil, aby fungoval a zároveň nebyl zneužíván? Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní navrhuje podporu pro OZE zcela zastavit. Je to cesta?

ŠPIDLA: Jestliže bude MPO dále dotovat jadernou energii, ale podporu OZE chce zastavit, tak to dobrý směr není. My potřebujeme transformovat naší energetiku na období po uhlí, to bez dotací nejde. Dotační politiku je však třeba významně přepracovat a dotace na OZE musí mít určité meze, aby se nezdražovala elektřina pro uživatele. Podle mě v tomto případě nejvíce selhal Energetický regulační úřad.

kocourkovskej Nejspíš proto ho JiB podporuje... :-) 16:59 21.5.2013

Počet příspěvků: 19, poslední 21.5.2013 04:59 Zobrazuji posledních 19 příspěvků.