Ceska Pozice

Vláda vrací úder solárním investorům. Razantní obraně velí Šnábl.

Aktualizováno. Plány nejsou nijak ustrašené ani váhavé. Advokátním kancelářím zastupujícím investory se určitě líbit nebudou.

Poradce ministra financí Radek Šnábl je hlavním architektem státní solární defenzivy. foto: © ČTK, ČESKÁPOZICEČeská pozice

Poradce ministra financí Radek Šnábl je hlavním architektem státní solární defenzivy.

Aktulizováno. ČESKÁ POZICE získala dokument o strategii státu v obraně proti miliardovým nárokům fotovoltaických investorů. Po mnoha měsících, kdy se úředníci ministra financí Miroslava Kalouska v ústraní promyšleně připravovali, se ukazuje, že plány nejsou nijak ustrašené ani váhavé. Advokátním kancelářím zastupujícím investory se určitě líbit nebudou. (Materiálem se ve středu zabývala vláda, nakonec však jednání o tomto bodu na týden přerušila, aniž by informovala, z jakého důvodu. Podle neoficiálních reakcí právníků, které má ČESKÁ POZICE zatím k dispozici, mohly vyvolat kritickou reakci právně-technické otázky postupu. Lze také spekulovat, že plán nemusel získal v kabinetu stoprocentní podporu.)

Předkládací zpráva se týká hrozby, kterou pro český stát představují solární investoři a jejich plán dostat se k penězům, jež jim Česko odebírá loni zavedeným 26procentním odvodem ze solární elektřiny. Cílem je z pohledu ministerstva financí jediné: aby kabinet vydal prohlášení, že – zjednodušeně řečeno – chystané spory se solárními investory souvisejí s ochranou základních bezpečnostních zájmů státu. Pokud premiér s ostatními ministry k tomuto závěru dospěje, rozsvítí se zelená pro postup podle § 18 odstavec 1 písmeno b) zákona o veřejných zakázkách. Toto ustanovení umožňuje zadavateli vyhnout se při zadávání veřejné zakázky standardnímu postupu, právě pokud tendr souvisí „s ochranou základních bezpečnostních zájmů státu.“ Prakticky to znamená, že právníky a ekonomy hájící jeho zájmy v solární bitvě by si stát mohl vybrat bez tendru, tedy ryhlostí odpovídající vážnosti situace.

Může jít až o čtvrt bilionu korun

Radek Šnábl, poradce ministra financí a hlavní architekt státní solární defenzivy, označil pro ČESKOU POZICI tento postup za „výjimku z výjimek“. Finance ji prý v budoucnu nehodlají v žádném případě standardně používat. Kromě možné situace, kdy by vyvstal arbitrážní spor ve věci, v níž by už nález existoval. Postup s využitím výjimky v zákoně o veřejných zakázkách už březnu Šnáblovi lidé konzultovali s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úřad vydal kladné stanovisko, podmíněné ovšem právě verdiktem kabinetu o „vážnosti situace“.

Hlavní argumenty pro to, že situace je z pohledu českého státu skutečně alarmující jsou podle autorů strategie dva.

„I tento postup může naznačovat počátek snah zahraničních investorů zkrátit lhůtu, kterou Česká republika má pro jednání ve věci vlastní obrany v investičních sporech, vzhledem k tomu, že doručení kterémukoli orgánu českého státu představuje doručení České republice,“ stojí ve vládní zprávě. Jinak řečeno – právníci solárních investorů se údajně svým (ne)doručením notifikací snažili vyvolat co největší zmatky a zkrátit dobu, po kterou se Kalouskovi lidé mohou na arbitráž reálně připravovat.

O nestandardním jednání právníků, zastupujících fotovoltaické investory, je přesvědčen i Radek Šnábl. Říká, že v posledních měsících se resortu financí ozývá nezvykle velký počet advokátů a s poukazem na zákon o svobodném přístupu k informacím žádá údaje o chystaných solárních tendrech, dokonce prý i vnitřní pracovní analýzy a zprávy ministerstva.  Na tom by samo o sobě nebylo nic divného. Šnábl si je však jistý, že minimálně v některých případech jde o snahu vytížit příslušné úředníky formalistickým papírováním. Právní pomoc prý Česku začaly najednou nabízet i malé advokátní kanceláře s nulovými zkušenostmi z investičních arbitráží, jimž musí být jasné, že jejich šance na úspěch je nulová. Tato taktika může být podle některých domněnek ze strany solárních investorů koordinovaná a cílená.

Kdyby si český stát hledal právníky pro solární spory v klasickém tendru, hrozilo by prý navíc riziko, že by kdokoli z neúspěšných uchazečů mohl požádat o přezkum ÚOHS, což by mohlo efektivní obranu státu opět zkomplikovat.

Je neprodleně nutné vybudovat dostatečnou základnu k obraně České republiky, uvádí zpráva ministerstva financí

„Vzhledem k výše uvedenému je zřejmo, že je neprodleně nutné vybudovat dostatečnou základnu k obraně České republiky v rámci těchto sporů, a to za prvé co nejrychlejším vytvořením týmu, složeného z expertů v oblasti ekonomiky a práva, jenž bude sloužit vytváření obecné strategie pro tyto spory, a současně co nejrychlejším výběrem právních týmů, jež budou Českou republiku zastupovat ve sporech, které již byly zahájeny,“ uvádí zpráva.

Mimochodem: Podle zprávy se mezi nespokojené investory v dubnu zařadili další dva - Nicolas Lassiouve a Matthieux Harchouxe, podle nichž český stát solárním odvodem porušil bilaterální investiční smlouvu mezi Českou republikou a Francií. Oba jsou údajně připraveni své zájmy hájit i v arbitráži.

Staré pušky

Pokud si Česko skutečně bude vybírat právníky do solárních bitev bez tendru, půjde s největší pravděpodobností pouze o experty, kteří už si na konto Česka v arbitrážích připsali úspěšné zářezy. Přesně to je totiž navrhováno. A to s poukazem na „nákladovou efektivitu“, ale hlavně proto, aby se snížilo „riziko zneužití spolupráce s Českou republikou“.

Ministerští úředníci se zjednodušeně řečeno nyní obávají začít spolupracovat s právníky a advokátními kancelářemi, které nemají dostatečně „proklepnuté“. V minulosti Českou republiku hájila například advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges. Podle nepotvrzených informací ČESKÉ POZICE je značně pravděpodobné, že nezůstane stranou ani v případě solárních arbitráží.

zpět na článek


© 2021 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.