Vláda projedná deset závěrů NKÚ. Na jeden má asi osm minut.

Politici by měli začít brát vážně závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, který dlouhodobě poukazuje na plýtvání veřejnými prostředky.

Vláda bude mít ve středu 4. července na své příští schůzi frmol. Na jejím programu je 32 bodů v „kolonkách“ projednání s rozpravou a bez rozpravy, dalších 17 bodů pak v sekci pro informaci. Rozprava se má vést nad deseti kontrolními závěry Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) včetně materiálu o správě daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí, který ukazuje miliardové úniky při výběru DPH.

Ministerstvo financí tento týden konstatovalo, že prezentované závěry NKÚ rezolutně odmítá. Již z toho lze usuzovat, že kdyby se na schůzi vlády odehrávala skutečně důkladná rozprava, projednání jen tohoto bodu by určitě zabralo nějaký čas.

Nejnovější schůze vlády toto úterý 26. června začala v devět hodin ráno, v jednu již odstartovala tisková konference. I příští zasedání kabinetu začne v devět. Pokud se vše odehraje podle stejného scénáře jako tento týden, bude muset vláda stihnout probrat během hodiny osm bodů z „kolonek“ projednání s rozpravou a bez rozpravy.

ČESKÁ POZICE již dříve získala stanovisko jednoho ministerstva – z hlediska této glosy není vůbec důležité, o který resort šlo – ke kontrolnímu závěru NKÚ, jejž vláda projednávala. Stanovisko mělo čtyři strany a obsahovalo krátké shrnutí výsledků kontroly, vyjádření ministerstva a návrh opatření k odstranění chyb, na něž poukazuje NKÚ. Co lze stihnout na jednání vlády, která bude mít na rozpravu o jednom bodu necelých osm minut? Nanejvýš přečíst stanovisko!

Ve výroční zprávě NKÚ za rok 2011 se mimo jiné konstatuje: „Způsob, jakým některé kontrolované osoby nakládají s majetkem a finančními prostředky státu, svědčí o nerespektování jejich odpovědnosti za účelné, hospodárné a efektivní používání veřejných prostředků.“ Nebylo by lepší, kdyby politici místo různých pletich při vybírání kandidáta na funkci prezidenta NKÚ začali brát vážně nálezy tohoto úřadu?