Vítejte ve světě chytrého měření spotřeby energie!

Změny v německé energetice bude tlačit na růst cen proudu, což může být motorem inovací při jejich efektivním využívání.

Radomír Šimek 17.2.2012

Prostřednictvím chytrého měření lze rychle a aktuálně zjistit, který konkrétní přístroj je největším „požíračem“ energie a proč, v kterých prostorách se zbytečně topí, respektive kde svítí světla zbytečně. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Prostřednictvím chytrého měření lze rychle a aktuálně zjistit, který konkrétní přístroj je největším „požíračem“ energie a proč, v kterých prostorách se zbytečně topí, respektive kde svítí světla zbytečně.

Rozhodnutí německé vlády o ukončení výroby energie z jádra a o odstavení všech atomových elektráren do roku 2021 přináší nová témata. Aby bylo možno dosáhnout cíle vyrábět v roce 2020 celkem 35 procent a v roce 2050 dokonce 80 procent energie z alternativních zdrojů, musejí firmy i občané hledat cesty a možnosti, jak se s touto situací vypořádat. Výrobci energie jsou nuceni urychleně se přeorientovat na alternativní zdroje, což znamená obrovské nové investice do technologií a velký rozvoj nových, inovativních produktů a řešení.

Tento proces bude znamenat dva základní výstupy. Jedním z nich bude neustálé navyšování cen energie, ať už pro průmyslové podniky, či pro domácnosti. Přestože se německá vláda ve svých prohlášeních snaží dramatičnost zdražovaní zmírnit, ceny zákonitě porostou, otázkou je pouze o kolik.
Druhá změna nastane ve výrobě a pohybu energie – od dosavadní centrální výroby a klasického směru pohybu od výrobce ke spotřebiteli k produkci decentralizované a k jejímu provázanému pohybu všemi směry.

V nové situaci se velká část spotřebitelů zároveň stává výrobci a dodavateli energie, o čemž svědčí například fakt, že v současnosti je v Německu v provozu více než milion fotovoltaických zařízení, z čehož většina malých a středních rozměrů. Pouze část takto vyrobené energie využijí přímo výrobci (malé a střední firmy, domácnosti), její nespotřebovaný zbytek je třeba dále zpracovat v rozvodných sítích a přitom vyrovnávat aktuální poptávku po energii a její nabídku tak, aby nenastaly výkyvy v zásobování.

Jak zvládnout boom nových zdrojů

Rozvodné systémy už tedy nepracují analogicky a izolovaně, nýbrž digitálně a v rámci celé sítě, která nezastává pouze funkci přenosu energie jedním směrem, jako dosud, ale přebírá na sebe řadu dalších úkolů – stává se takzvanou chytrou sítí (smart grid).

Zhruba šest procent výdajů průměrné německé domácnosti jde na konto energieTento fakt zase podmiňuje nutnou existenci dostatečných přenosových sítí i komunikační a informační systém, který dokáže všechny přenosy dat zpracovat. Jinak by nebylo možné zvládnout řízení, kontrolu a vyrovnávání výroby s poptávkou ve více než 22 tisících větrných, 6,5 tisíce vodních a 2,5 milionu solárních elektráren, které budou v období několika příštích let vyrábět podstatnou část německé energie. Ne náhodou označují odborníci změnu energetické strategie v Německu jedním z největších infrastrukturních projektů po průmyslové revoluci a zároveň obrovským motorem pro inovace produktů a služeb.

Ale zpět k cenám. V souvislosti s jejich neustálým růstem – mimochodem zhruba šest procent výdajů průměrné německé domácnosti jde na konto energie – je věnována stále větší pozornost efektivnímu využívání. Nadále totiž platí, že nejlevnější energií je ta, kterou nespotřebujeme. Na řadu proto přichází další z nutných prvků, a sice správné a efektivní měření spotřeby energie (smart metering) a s ním spojený „chytrý“ měřič spotřeby.

Nejde o nic jiného než o postup, který například telekomunikační branže praktikuje již po desetiletí. Telefonní ústředna, popřípadě samotný telefonní přístroj, eviduje signály při telefonování a přenosu dat (spotřebu) ve velmi krátkých časových intervalech. Vyúčtování a z něho vyplývající faktura je pak výsledkem konkrétní spotřeby uživatele, tedy jím protelefonovaného času. Vedle toho je ústředna schopna evidovat veškerá čísla, na která nebo z kterých bylo voláno, a poskytovat řadu dalších informací důležitých pro uživatele.

Kde vězí největší žrout energie

Nejinak je tomu u chytrého měřicího přístroje. Zatímco v minulosti se spotřeba tepla, teplé vody a energie vyúčtovávala – zpravidla jednou za rok – víceméně paušálním způsobem, nové měřiče mají za úkol zaznamenávat spotřebu v každém definovaném okamžiku, a to nejen celkově, ale za každý jednotlivý přístroj, popřípadě v každém jednotlivém prostoru. Takovýmto způsobem lze rychle a aktuálně zjistit, který konkrétní přístroj je největším „požíračem“ energie a proč, v kterých prostorách se zbytečně topí, respektive kde svítí světla zbytečně.

Přes vysoké počáteční náklady je 84 procent německých domácností připraveno se na nich spolupodíletChytrý způsob měření spotřeby s sebou zákonitě přináší nové požadavky na celý systém, na jeho infrastrukturu, technické vybavení, zabezpečení informačním systémem a podobně. Z několika údajů a operací při ročním zpracování v minulosti se rázem stává přibližně 35 tisíc údajů, dat a operací za rok, které je třeba zpracovat a vyhodnotit. Přes uvedené počáteční náklady je však 84 procent domácností připraveno se na nich spolupodílet, protože je na základě dlouhodobého pozorování prokázáno, že správným a efektivním využíváním energie se dá ušetřit až 25 procent na její spotřebě.

Chytré měření je v Německu od poloviny minulého roku zakotveno v novele energetického zákona, podle níž jsou všichni spotřebitelé energie s roční spotřebou vyšší než šest tisíc kilowatthodin povinni zavést a praktikovat tento způsob. Do této kategorie spadají nejen velké provozy, ale i malé provozovny a dokonce větší domácnosti. V praxi to znamená okamžité instalování více než pěti milionů měřicích zařízení. Podle aktuální směrnice Evropské unie pak musí Německo nainstalovat dokonce 44 milionů měřičů do roku 2022.

Řízení na dálku

Důležitým faktorem úspěchu chytrého měření je možnost sledování a vyhodnocování údajů, a to nejen na úrovni výrobců a distributorů energie, ale zejména na úrovni konkrétních uživatelů (domácností, provozoven a podobně). Za tímto účelem byl vyvinut a na veletrhu IFA 2011 v Berlíně představen systém zvaný „Home Management Platform“, který představuje první měřicí informační a regulační systém nezávislý na výrobci jednotlivých zařízení. Nevýhodou dosud poskytovaných systémů byla jejich jednostrannost, to znamená možnost propojení pouze přístrojů od jednoho výrobce, který byl zároveň poskytovatelem systému měření.

Uživatel může pomocí mobilního telefonu, osobního nebo tabletového počítače sledovat aktuální stav spotřeby energie v domácnosti a okamžitě měnit nastaveníNová platforma je schopna napojit se na všechny existující přístroje a zabezpečuje sběr, zpracování a vyhodnocení údajů z nich v aktuálním okamžiku. Tato vyhodnocení jsou převedena na internetový portál, v němž může každý uživatel pomocí mobilního telefonu, osobního nebo tabletového počítače sledovat aktuální stav v jeho domácnosti, popřípadě provozu. Umožňuje mu to na dálku řídit, měnit nastavení a korigovat v případě nutnosti každý jednotlivý přístroj, osvětlení a topení v každé jednotlivé místnosti, ovládat poplašný systém, solární panely na střeše nebo garážová vrata, vypnout nebo zapnout spotřebiče a podobně. Samozřejmě také aktuálně analyzovat spotřebu energie.

Systém bude uveden na trh na podzim 2012 a podle odhadu odborníků by měla být v roce 2022 zhruba polovina domácností vybavena tímto nebo podobným mechanismem, který pomáhá při šetření nákladů na energii a zlepšuje komfort při obsluze i řízení domácnosti. Může ale také sloužit k pozorování důležitých životních funkcí nemocných nebo starších lidí.

Počet příspěvků: 15, poslední 31.8.2012 06:09 Zobrazuji posledních 15 příspěvků.