Vitásková: Na fotovoltaické elektrárny si posvítím

Nová předsedkyně Energetického regulačního úřadu odmítá podporovat obnovitelné zdroje energie, které se zvrhnou v developerské projekty.

István Léko 19.11.2011

foto: © ČTKČeská pozice

Nová předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková prakticky od svého nástupu do funkce řeší hrůzné dědictví fotovoltaických elektráren. Kromě toho v těchto dnech odhalila, že poslanci už nyní chystají další zelený projekt, který by měl podobné dopady jako boom slunečních elektráren. Jde o nápad opět z oblasti obnovitelných zdrojů energie s krásným ekologickým názvem „zelený bonus pro biometan“.

Podle Vitáskové už je tímto směrem chytře našlápnuto. „Zásadně odmítám podporu zdrojů, které se zvrhnou v developerské projekty a které budou svážet odpad odevšad. A Česká republika nejenže za to bude platit, ale k tomu bude ještě páchnout,“ řekla Alena Vitásková v rozhovoru pro ČESKOU POZICI.

ČESKÁ POZICE: Letos v létě, po nástupu do funkce, jste se nejasně vyjádřila k obnovitelným zdrojům energie (OZE). Jaký je nyní váš názor na tento druh energie?

VITÁSKOVÁ: Otázka není vůbec jednoduchá, ačkoliv se takto na první pohled může jevit. OZE, to je celá škála problémů, výhod a souvislostí. Problémy vidím v tom, že nejsou šťastně nastavena pravidla pro podporu tohoto druhu energie, anebo jak byla a budou tato pravidla do jisté míry zneužita různými zájmovými skupinami.

U obnovitelných zdrojů je důležité, aby se podpora nezvrhla v zátěž pro daňové poplatníky a lukrativní byznys pro pár jedinců

Považuji podporu energií z obnovitelných zdrojů za jeden z důležitých úkolů nejen pro Energetický regulační úřad (ERÚ). Při plnění kriterií v oblasti energetiky jsme se v Evropské komisi zavázali k naplnění energetického mixu ze strany OZE ve výši 13,5 procenta do roku 2020. A závazky se mají plnit, což považuji za jednoznačné, a já to nezpochybňuji. To, co v oblasti podpory OZE zpochybňuji, je způsob plnění tohoto závazku a finanční dopady na české spotřebitele.

ČESKÁ POZICE: To se přece musí předpokládat, že OZE budou něco stát. Nebo si myslíte, že obnovitelné zdroje by tuto finanční podporu neměly dostat?

VITÁSKOVÁ: Obnovitelné zdroje musejí dostat finanční podporu, ale ne v takovém rozsahu, aby se z toho stal extrémně výnosný obchod pro spekulanty.

ČESKÁ POZICE: Tím máte na mysli boom fotovoltaických elektráren?

VITÁSKOVÁ: Samozřejmě, ale nejen to. Každá podpora musí důsledně sledovat víc aspektů. A u obnovitelných zdrojů je opravdu velmi důležité, aby se celá podpora nezvrhla v zátěž pro daňové poplatníky a lukrativní byznys pro pár jedinců.

ČESKÁ POZICE: Vraťme se k fotovoltaickým elektrárnám. V čem spatřujete problém u tohoto zdroje energie? Proč policie šetří některé případy? Týkají se vyšetřování konkrétné i ERÚ?

VITÁSKOVÁ: To je víc otázek najednou. Ale jak vidím, z obnovitelných zdrojů vás zajímá nejvíc fotovoltaika.

ČESKÁ POZICE: Můžeme otázky rozdělit. V čem spatřujete problém u tohoto zdroje energie?

VITÁSKOVÁ: Problémů je víc, není jen jeden. Za prvé, systém podpory byl nastaven od začátku špatně, protože se připustilo stavět fotovoltaické elektrárny velkých výkonů. Jde o velké plochy, zabírá se kvalitní zemědělská půda.

To mělo za následek, že se v této oblasti naplnil Národní akční plán (NAP). Tyto elektrárny vyrobily zhruba 1930 megawatthodin (MWh), což je o dost více, než se očekávalo až v roce 2020! To je druhý problém.

Systém podpory byl nastaven od začátku špatně, protože se připustilo stavět fotovoltaické elektrárny velkých výkonů. Jde o velké plochy, zabírá se kvalitní zemědělská půda.Za třetí, tento nestabilní zdroj energie při tomto výkonu děla značné potíže distribučním sítím. Je to logický důsledek. Na takový objem výroby nebyli připraveni ani provozovatelé sítí.

Výkupní ceny kvůli příslušné legislativě nekopírovaly dostatečně flexibilně investiční náklady. Proto se rozevírají nůžky mezi investičními náklady na fotovoltaické elektrárny a výkupní cenou už od roku 2008. Na rozdíl od nás v sousedním Německu na to reagovali svižně a rozumně. Výkupní ceny v Německu postupně klesaly, prakticky kopírovaly křivku poklesu investičních nákladů na výstavbu fotovoltaických elektráren.

Graf FVE

K této problematice, k tomu nepříjemnému dědictví, bych mohla vyjmenovat další a další body.

ČESKÁ POZICE: Můžete sdělit ještě několik zásadních problémů?

VITÁSKOVÁ: Velký problém spatřuji zhruba ve 350 licencích na konci loňského roku, které udělil ERÚ. Mnoho licencí se udělovalo na poslední chvíli, v prosinci 2010 nebo dokonce v posledních čtrnácti dnech minulého roku.

Podezřelé záležitosti šetří nejen Policie ČR, ale i já jsem zadala externí audit pro tuto problematiku. Tento úkol po výběrovém řízení dostala auditorská společnost BDO. Experti této firmy zkoumají právě nastavení procesu udělování licencí v systému řízení na ERÚ. Chystám však i druhý audit. Na úřadě se právě odehrává výběrové řízení na firmu, která má zjistit souvislosti se stanovením výkupních cen elektřiny u fotovoltaických zdrojů.

Za velmi smutnou kapitolu považuji i ohromné náklady na výkup elektřiny z fotovoltaických elektráren, které činí neuvěřitelných 68 procent z celkových nákladů na obnovitelné zdroje energie. Přitom výkon slunečních elektráren činí jen 11,5 procenta z dodaných MWh z obnovitelných zdrojů! Očekávané náklady na obnovitelné zdroje pro příští rok představují až 38 miliard korun. Tento nepoměr ve prospěch fotovoltaických zdrojů považuji za hrůzný. A to je dědictví na příštích 20 let, kdy koneční spotřebitelé – nejen podniky, ale i občané – se budou na těchto nákladech významnou měrou podílet.

Navíc platby za obnovitelné zdroje se budou každým rokem zvyšovat, protože Národní akční plán výroby energie z této oblasti je nyní na úrovni pouhých osmi procent, což se má do roku 2020 zvýšit na 13,5 procenta.

ČESKÁ POZICE: Podnikatelé v oblasti fotovoltaiky to tak špatně nevidí, naopak se odehrávají různé soudní spory. Myslíte si, že jejich požadavky nejsou oprávněné?

VITÁSKOVÁ: Já jsem příslušnou legislativu netvořila. Dnes ale vidím, jak je mnohdy těžké něco do připravované legislativy, která pak ovlivňuje další dění, některé zásadní požadavky prosadit. Ale k otázce.

Zda jsou jejich spory oprávněné, či nikoli mnohdy bude muset posoudit až soud. Ať již je to stížnost, která je nyní u Ústavního soudu, myslím dodatečné daně, tak další skupiny oprávněně, nebo neoprávněně poškozených podnikatelů. Proč takové rozdělení vzniklo?

Na ERÚ se právě odehrává výběrové řízení na firmu, která má zjistit souvislosti se stanovením výkupních cen elektřiny u fotovoltaických zdrojů

Mnoho podnikatelů v dobré víře zahájilo výstavbu celkem lukrativní investice, jenže jejich sluneční elektrárny nebyly včas připojeny do distribuční sítě. Tím samozřejmě přišli o zajímavé výkupní ceny, na kterých měli svůj podnikatelský záměr postaven. Denně se s těmito stížnosti setkávám a mohu říct, že rozhodovat v tomto sporu je skutečně tristní.

Pravděpodobně však existovala skupina podnikavců a spekulantů, kteří chtěli končící příležitost využít. To znamená získat připojení do konce roku 2010 a mít licenci, která umožnila výkup elektřiny v cenách roku 2010, jež byly vysoké. Některé z těchto případů už šetří policie.

ČESKÁ POZICE: V českých podnikatelských kruzích se říká, že někteří nejen bývalí, ale i současní zaměstnanci ERÚ jsou vlastnicky spojeni s různými fotovoltaickými elektrárnami. Víte o tom?

VITÁSKOVÁ: Tyto informace jsem bohužel také obdržela. Něco takového je však velmi obtížné prokázat, jelikož většina podezřelých projektů má svoje skutečné vlastníky utajené prostřednictvím různých offshorových společností. Nicméně v souvislosti s touto problematikou připravuji opatření, podle nějž každý zaměstnanec Energetického regulačního úřadu bude muset podepsat čestné prohlášení, ve kterém se k této otázce bude muset sám za sebe jasně vyjádřit.

Jednoduše řečeno, problém fotovoltaiky je noční můra nejen pro ERÚ. Mohu k tomu jen dodat, že nepřipustím, aby se podobný vývoj brzy zopakoval například v oblasti bioplynu, kde je tímto směrem „chytře“ našlápnuto.

ČESKÁ POZICE: Jak to bude s čestným prohlášením u lidí, kteří už dnes v ERÚ nepracují, ale v době fotovoltaického boomu byli jeho zaměstnanci, například bývalý předseda Josef Fiřt?

VITÁSKOVÁ: Bývalé zaměstnance nemohu nikterak oslovovat. Pokud je pravda, že Josef Fiřt má fotovoltaickou elektrárnu, kterou pořídil v době, kdy byl předsedou ERÚ a jeho úřad stanovoval takové vysoké výkupní ceny elektřiny z tohoto zdroje, pak by to mělo zajímat jiné orgány než mě.

ČESKÁ POZICE: Co máte konkrétně na mysli tím „chytrým“ našlápnutím v oblasti bioplynu?

VITÁSKOVÁ: V září letošního roku v rámci připravované nové legislativy o podpoře obnovitelných zdrojů se nečekaně a narychlo odehrály úpravy před třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jde o oblast bioplynu, konkrétně o návrh na podporu biometanu, který se získá čistěním z bioplynu.

Podporuji bioplynové stanice, které zpracovávají kejdu u chovatelů dobytka a budou pod kontrolou Agrární komory ČR

Této problematice se velmi věnuji, spolupracuji v této oblasti i s Agrární komorou ČR, a proto si dokážu představit záměr, který se může za touto nenápadnou, leč významnou změnou zákona skrývat. Jednoznačně prohlašuji, že Energetický regulační úřad nesouhlasí s tímto návrhem a bude podporovat obnovitelné zdroje v této oblasti pouze do procenta z průměrné ceny zemního plynu v ČR.

Podporuji bioplynové stanice, které zpracovávají kejdu u chovatelů dobytka a budou pod kontrolou Agrární komory ČR, tudíž začnou vytvářet skutečně obnovitelné zdroje a pracovní příležitosti v regionech pro české zemědělce. Naopak zásadně odmítám podporu zdrojů, které se zvrhnou v developerské projekty a které budou svážet odpad odevšad a Česká republika nejenže za to bude platit, ale k tomu bude ještě páchnout.

O této problematice jsme publikovali článek: Spekulanti, těšte se! Po fotovoltaice přichází bonus pro biometan.