Vina Radovana Krejčíře byla jednoznačně prokázána

Otevřít opět případ kvůli návratu Krejčíře by anabázi jen prodloužilo, říká v rozhovoru advokát Jaromír Císař, jenž hájí státní podnik Čepro proti Krejčířovi.

Jaromír Císař, advokát. foto: Foto Michal RůžičkaMAFRA

Jaromír Císař, advokát.

Advokát Jaromír Císař, jenž obhajuje státní podnik Čepro proti Radovanu Krejčířovi, v rozhovoru mimo jiné říká: „Když jsme se případu ujímali, Radovan Krejčíř už byl mimo Česko. Nebyli jsme tedy v ohni dramatu. Z hlediska zvažování rizik teoretického ohrožení se nám to nezdálo nebezpečné. Vycházeli jsme z toho, že jsme nahraditelní, tedy že i kdyby nám někdo něco provedl, přijde jiný advokát. Ale hodně lidí a kolegů z oboru se ptalo, jestli opravdu víme, do čeho jdeme. Říkali, že nás za naši odvahu obdivují.“

LIDOVÉ NOVINY: Čepro se o tom, že má zaplatit téměř tři miliardy korun, dozvědělo, až když do jeho sídla dorazil exekutor. Krejčířovi totiž pomáhala podplacená zaměstnankyně podatelny Čepra. Ta zatajila všechny zásilky o probíhajícím soudním řízení, ve kterém Krejčířova skupina uplatňovala falešné pohledávky. Co si o takovém průběhu podvodu myslíte?

CÍSAŘ: Řekl bych, že okolností bylo víc než jedna podplacená pracovnice podatelny. Zvláštní bylo, že soud rozhodl rozsudkem pro zmeškání na základě žaloby o více než 2,6 miliardy korun. Je nanejvýš zajímavé, že se u soudu nikdo nezamyslel, zda není divné, že Čepro na výzvy soudu vůbec nereagovalo. Nechci být konkrétní, ale myslím, že tam musela být učiněna nějaká další opatření, aby všechno prošlo hladce a v tajnosti.

LIDOVÉ NOVINY: V případě zaměstnankyně z podatelny bylo nakonec upuštěno od potrestání. Proč, když hrála tak klíčovou roli?

Je nanejvýš zajímavé, že se u soudu nikdo nezamyslel, zda není divné, že Čepro na výzvy soudu vůbec nereagovalo. Nechci být konkrétní, ale myslím, že tam musela být učiněna nějaká další opatření, aby všechno prošlo hladce a v tajnosti.

CÍSAŘ: To byl spíš smutný příběh. Ta žena byla ve složité rodinné a osobní situaci, které někdo zneužil. Určitě si nebyla vědoma následků svého jednání. Když to zjistila, začala s orgány činnými v trestním řízení spolupracovat.

LIDOVÉ NOVINY: Do jaké situace se státní podnik kvůli Krejčířovu podvodu dostal?

CÍSAŘ: Dá se říct, že to pro něj byla otázka života a smrti. Stabilita Čepra byla skutečně ohrožena, hlavně ve vztahu k bankám. Několik měsíců bylo v situaci, kdy proti sobě mělo pravomocný a vykonatelný rozsudek, který mu ukládal zaplatit téměř tři miliardy korun. Nějakou dobu totiž neexistoval ani odklad vykonatelnosti, k němuž přivolil až Ústavní soud. Oexistenci sice fiktivní, ale přisouzené pohledávky se přitom dozvědělo tak, že do sídla společnosti Čepro přišel exekutor Juraj Podkonický. Proti exekuci pak zasahovala policie.

LIDOVÉ NOVINY: Z jakého důvodu je případ u soudu už 14 let?

CÍSAŘ: Případ měl tři větve. Dvě větve jsou definitivně vyřešeny pravomocnými rozsudky. Třetí větev se nyní týká společnosti Lancelin, která pohledávku uplatňuje, a ta je stále v běhu. Původní žalobce měl totiž údajnou pohledávku postoupit lichtenštejnské společnosti Global License and Services Establishment. A protistrana se ji pak snažila dostat do hry namísto něj. Spor o to, kdo má v řízení vystupovat, se vlekl od roku 2008 do roku 2015.

O existenci sice fiktivní, ale přisouzené pohledávky se přitom dozvědělo tak, že do sídla společnosti Čepro přišel exekutor Juraj Podkonický. Proti exekuci pak zasahovala policie.

My jsme vstupu této neznámé lichtenštejnské společnosti do řízení oponovali. Protistrana se snažila z fiktivní pohledávky učinit něco bonitního, s čím se obchoduje a o co se ucházejí různé zahraniční společnosti. Za lichtenštejnskou společností přitom stál bývalý obchodní ředitel Martin Pechan, který byl nepravomocně odsouzen za podvodné uplatňování fiktivních pohledávek za Čeprem. Bylo tedy jasné, že je to stále jedna skupina osob, která se chce jen odít do lepšího světla.

LIDOVÉ NOVINY: Zůstala otázka, kdo skutečně stojí za společností Lancelin, nezodpovězená?

CÍSAŘ: Důkazy na to nemáme, ale ze souvislostí se dá dovodit, že za ní stojí stále stejné osoby, zejména Martin Pechan. Náznakem toho je, že se za celou dobu nezměnil advokát, který zastupuje žalobce v civilním sporu. Shodou okolností je to advokát, který zastupuje i Martina Pechana v trestním řízení s Radovanem Krejčířem.

LIDOVÉ NOVINY: Martin Pechan se u soudu pokoušel dokázat, že část pohonných hmot byla z Čepra vyváděna bez dokladů. Jak argumentuje?

CÍSAŘ: Snažil se vnést zmatek do hlav soudců. Využívá toho, že byl odborným ředitelem a sebemenší drobný účetní nedostatek či pochybení zveličuje do obrovských rozměrů. Snaží se dokázat, že v Čepru byl obrovský chaos. A že si společnost nebyla vědoma či úmyslně zakrývala, že někomu pohonné hmoty dluží.

Protistrana se snažila z fiktivní pohledávky učinit něco bonitního, s čím se obchoduje a o co se ucházejí různé zahraniční společnosti. Za lichtenštejnskou společností přitom stál bývalý obchodní ředitel Martin Pechan, který byl nepravomocně odsouzen za podvodné uplatňování fiktivních pohledávek za Čeprem.

Ovšem trestní soud konstatoval, že Bena po celou dobu obchodování v rámci systému Čepra, tedy až do roku 2002, obchodovala s nezdaněnými pohonnými hmotami. A aby to Bena zakryla, vykonstruovala pohledávku za Čeprem, kterou postoupila neexistující pohonné hmoty původního žalobce – předchůdce Lancelinu. Ten pak tvrdil, že tam ty pohonné hmoty stále má. Vše bylo završeno podvodem s podatelnou Čepra, aby byla fiktivní pohledávka zdánlivě pravomocně podložena.

LIDOVÉ NOVINY: Rozsudek zatím nenabyl právní moci ohledně Martina Pechana a údajné Krejčířovy pravé ruky Ivana Zagory. Oba se z jednání omluvili, přestože trvají na své účasti u jednání. Co mohlo být důvodem?

CÍSAŘ: Řekl bych, že tam spíš nechtěli být, aby se nesvezli na mediální vlně společně s Krejčířem. Předpokládám, že chtějí, aby to proběhlo spíše v tichosti.

LIDOVÉ NOVINY: Před dvěma lety jste se při soudním jednání přel se zástupcem protistrany, jak se chová palivo v potrubí. Meritem případu totiž byla přeprava nafty produktovody Čepra. Na to asi právní vzdělání úplně nestačí, nebo už jste v této terminologii zběhlý?

CÍSAŘ: Společnost Čepro zastupujeme už 12 let, takže známe i technické aspekty a tato argumentace nás nerozhodila. Musím ale přiznat, že v technických záležitostech případu jsme se museli hodně zorientovat. Ve věci byly dokonce tři znalecké posudky. Jeden, který si nechala udělat policie. Ten konstatoval, že tam žádné pohonné hmoty nebyly.

Martin Pechan se snažil vnést zmatek do hlav soudců. Využívá toho, že byl odborným ředitelem a sebemenší drobný účetní nedostatek či pochybení zveličuje do obrovských rozměrů. Snaží se dokázat, že v Čepru byl obrovský chaos. A že si společnost nebyla vědoma či úmyslně zakrývala, že někomu pohonné hmoty dluží.

Proti tomu si protistrana objednala další znalecký posudek, který dospěl k opačnému závěru. Náš klient si objednal znalecký posudek, který dospěl ke stejným závěrům jako znalecký posudek policie. Soudkyně nakonec udělala správnou věc – přerušila řízení až do doby pravomocného trestního rozsudku, který tuto věc řešil.

LIDOVÉ NOVINY: Společnost nakonec škodu vyčíslila na 85 milionů korun. Jak k částce dospěla?

CÍSAŘ: Jsou to náklady na obranu společnosti proti důsledkům útoku. Není to jen za právní služby. Čepro sice tímto útokem nepřišlo o žádný byznys, ale muselo si vypomáhat u bank, což přineslo obrovské náklady.

LIDOVÉ NOVINY: Váhal jste se případu ujmout?

CÍSAŘ: Když jsme se případu ujímali, Radovan Krejčíř už byl mimo Česko. Nebyli jsme tedy v ohni dramatu. Z hlediska zvažování rizik teoretického ohrožení se nám to nezdálo nebezpečné. Vycházeli jsme z toho, že jsme nahraditelní, tedy že i kdyby nám někdo něco provedl, přijde jiný advokát. Ale hodně lidí a kolegů z oboru se ptalo, jestli opravdu víme, do čeho jdeme. Říkali, že nás za naši odvahu obdivují.

LIDOVÉ NOVINY: Naznačovali, že byste měli mít obavu o život?

Společnost Čepro zastupujeme už 12 let, takže známe i technické aspekty a tato argumentace nás nerozhodila. Musím ale přiznat, že v technických záležitostech případu jsme se museli hodně zorientovat. Soudkyně nakonec udělala správnou věc – přerušila řízení až do doby pravomocného trestního rozsudku, který tuto věc řešil.

CÍSAŘ: Ano, přesně tak. Nic takového jsme nezažili, ale musím to tedy zaklepat.

LIDOVÉ NOVINY: Krejčířova obhájkyně tvrdí, že jeho vinu nikdo u soudu neprokázal.

CÍSAŘ: Podle mého názoru byla vina Radovana Krejčíře jednoznačně prokázána. Úlohou obhájce je rozporovat argumenty obžaloby a pro klienta nepříznivé rozhodnutí zvrátit. Očekáváme proto, že ve věci bude podáno dovolání. Pokud by obhájkyně cokoliv z rozsudku uznávala, poškozovala by svého klienta a porušovala tím povinnosti advokáta.

LIDOVÉ NOVINY: Pochyboval jste někdy, že nemusí Čepro vyhrát? A kdy přišel rozhodující moment?

CÍSAŘ: Nepochyboval jsem nikdy. Znám pravdu a jsem o ní přesvědčen. Ale mohlo to mít různé peripetie. Například, jak nám obecné soudy odmítaly naše argumenty ohledně nedostatku aktivní legitimace lichtenštejnské společnosti, čímž připouštěly její vstup do civilního řízení. Tak to bylo opravdu znepokojivé. Jako velký zlom hodnotím trestní rozsudek.

LIDOVÉ NOVINY: Případ se může znovu otevřít, pokud bude Radovan Krejčíř vydán do Česka. Změnila by něco jeho přítomnost u soudu?

CÍSAŘ: Nemyslím si, že by to něco změnilo. Ale znamenalo by to prodloužení celé anabáze. Nicméně odůvodnění rozsudku už obsahuje všechny podstatné skutečnosti. Obhajoba Radovana Krejčíře uvedla vše, co by mu mohlo být ku prospěchu, a stejně neuspěla. Takže si nedovedu představit nic, co by mohla jeho přítomnost u soudu změnit.

LIDOVÉ NOVINY: Proč podle vás Radovan Krejčíř usiluje o vydání do Česka?

Znám pravdu a jsem o ní přesvědčen. Ale mohlo to mít různé peripetie. Například, jak nám obecné soudy odmítaly naše argumenty ohledně nedostatku aktivní legitimace lichtenštejnské společnosti, čímž připouštěly její vstup do civilního řízení. Tak to bylo opravdu znepokojivé. Jako velký zlom hodnotím trestní rozsudek.

CÍSAŘ: O vydání usiluje, protože jeho trest v Jihoafrické republice je vyšší, než který dostal u nás. Jednání ministerstev spravedlnosti JAR a toho českého nebudou jednoduchá. Pokud mám správné informace, ministerstvo spravedlnosti JAR o vydání ještě nerozhodlo, a to údajně z toho důvodu, že tamní justice vede proti Krejčířovi další čtyři trestní stíhání pro odlišné skutky. Takže je otázkou, zda, kdy a za jakých podmínek bude vůle Krejčíře do České republiky vydat.

LIDOVÉ NOVINY: Udělala společnost Čepro opatření, aby se nic podobného už nestalo?

CÍSAŘ: Po takovém případu udělala společnost Čepro mnoho zásadních opatření. Snahy útočit na Čepro jsou tu ale pořád. Nedávno jsme vedli obranu proti šikanóznímu insolvenčnímu návrhu, kde opět figurovala neexistující pohledávka. Insolvenční řízení ale formálně probíhalo. Vážnost ataků na Čepro se snižuje, ale probíhají pořád. Ohrožení nepřestává. Je to bohatá státní společnost, obchoduje v oboru, kde se podvody často dělaly a možná i dělají, takže musíme být stále ve střehu.

LIDOVÉ NOVINY: Případ má kořeny hluboko v devadesátých letech, kdy byla úplně jiná atmosféra než dnes. Myslíte si, že by se to už dnes stát nemohlo?

Odůvodnění rozsudku už obsahuje všechny podstatné skutečnosti. Obhajoba Radovana Krejčíře uvedla vše, co by mu mohlo být ku prospěchu, a stejně neuspěla. Takže si nedovedu představit nic, co by mohla jeho přítomnost u soudu změnit.

CÍSAŘ: Myslím, že když to parta kolem Krejčíře tenkrát vymýšlela, bylo to jenom ze zoufalství a snahy vymyslet obranu proti celním a daňovým nedoplatkům a v té souvislosti hrozícímu trestnímu stíhání. Nikdy to nemohli myslet úplně vážně. Jsem ale přesvědčený, že to celé někdo velmi rafinovaně vymýšlel. Třeba ten „fígl“ s obsílkami musel vymyslet zkušený právník, který ví dobře, jak to chodí u soudu. A gangsterskou optikou to na počátku asi mohlo vypadat, že to i vyjde.

Kauza podvodné pohledávky vůči Čepru

  • V lednu 2003 podal státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze obžalobu, podle níž se měli Radovan Krejčíř s Martinem Pechanem v období let 2002 až 2005 dopustit několika trestných činů.
  • Zejména měli využít fiktivní doklady o prodeji pohonných hmot společnosti BENA, Venturon Investment a M Port, aby zorganizovali podvodné uplatnění pohledávek za státním podnikem Čepro u soudu. V souvislosti s tím měli rovněž zorganizovat zadržení poštovních zásilek od soudu, aby se o nich státní podnik nedozvěděl. Jejich cílem bylo zabránit společnosti Čepro, aby se proti uplatnění pohledávek mohla účinně bránit. Tyto pohledávky byly dále postupovány do ciziny, a to mj. na lichtenštejnskou společnost Global License and Services Establishment.
  • Na konci března 2018 Vrchní soud v Praze potvrdil prvostupňový rozsudek a Radovan Krejčíř byl tak pravomocně odsouzen na 15 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou, trest zákazu činnosti v délce pěti let.
  • Jednání proti bývalému obchodnímu řediteli Čepra Martinu Pechanovi nebylo dosud nařízeno. Z březnového termínu se Pechan pro nemoc omluvil.

Jaromír Císař (58)

  • Vystudoval Právnickou fakultu UK, kde do roku 2003 působil na katedře právních dějin. Dodnes studentům přednáší francouzské právní dějiny.
  • Od roku 1993 je společníkem pražské advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný.
  • Věnuje se obchodnímu a insolvenčnímu právu, pracuje také jako rozhodce a insolvenční správce.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.