Více lidí má šanci zbavit se dluhů. I senioři a samoživitelky

Od schválení novely 22. ledna, zákon nestanovuje procentní hranici splacení dluhů, pod níž by nemohl být člověk oddlužen. O smazání dluhů lidí, kteří po pěti letech nesplatí 30 procent svých závazků, bude poté rozhodovat soud. Zbývající dluhy škrtne těm, kdo během pětileté lhůty vynaložili veškeré úsilí k uspokojení svých věřitelů.

Dluhy

Dosavadní vstupní podmínky pro oddlužení se radikálně zmírní. Lidé, kteří chtějí vyhlásit osobní bankrot, už nebudou muset prokazovat, že jsou schopni věřitelům do pěti let zaplatit alespoň 30 procent dluhů. To znemožňovalo vstup do oddlužení třeba matkám samoživitelkám či důchodcům, jelikož nedokázali prokázat, že ze svých nízkých příjmů zvládnou 30 procent splatit. Po úterý 22. ledna je rozhodnuto: novela zákona pustí do oddlužení i ty chudší.

Zákon už nestanovuje žádnou procentní hranici splacení dluhů, pod kterou by nemohl být člověk oddlužen. O smazání dluhů lidí, kteří po pěti letech nesplatí 30 procent svých závazků, bude následně rozhodovat soud. Zbývající dluhy škrtne těm, kdo během pětileté lhůty vynaložili veškeré úsilí k uspokojení svých věřitelů, třeba tím, že si hledali práci nebo si nevydělávali načerno. „Až podle výstupů z kontrolní činnosti soud dlužníkovi odpustí nebo také neodpustí zbytek dluhů,“ vysvětlil insolvenční správce Michal Žižlavský.

Dva způsoby

Novela, kterou v úterý 22. ledna schválilo 181 poslanců, uleví i zadluženým důchodcům a invalidům druhého a třetího stupně. Ti oddlužení dosáhnou již za tři roky. Podle Agentury pro sociální začleňování je exekuční řízení vedeno zhruba proti 120 tisícům seniorů. Rychlejší oddlužení bude umožněno i těm, kdo splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů.

Dluhů se lze zbavit dvěma způsoby – zpeněžením majetku nebo plněním podle splátkového kalendáře se zpeněžením majetku. Ve druhém případě dlužník splácí měsíčně ze svých příjmů částku ve stejné výši, jako by mu byla strhávána při exekuci.

Dluhů se lze zbavit dvěma způsoby – zpeněžením majetku nebo plněním podle splátkového kalendáře se zpeněžením majetku. Ve druhém případě dlužník splácí měsíčně ze svých příjmů částku ve stejné výši, jako by mu byla strhávána při exekuci. Poslanci nejprve hlasovali o senátním návrhu novely, který by dveře k oddlužení otevřel ještě více lidem v dluhové pasti. Za jeho prosazení se u poslanců otevřeným dopisem přimlouvali i senátoři Ústeckého a Karlovarského kraje, kde je předlužených občanů nejvíce – zhruba každý desátý člověk tu má tři a více exekucí.

Návrh ale nenašel dostatečnou podporu, hlasovalo pro něj jen 62 poslanců. Neschválení senátního návrhu uvítali zejména zástupci věřitelů. Co se ale naopak České asociaci věřitelů (ČAV) nelíbí, je zkrácená tříletá varianta, kdy dlužník splatí 60 procent dluhů. „Považujeme to za zbytečné a nespravedlivé. Je zřejmé, že takový dlužník by byl v rámci pětiletého oddlužení věřitelům pravděpodobně bez problémů schopen splatit i celý dluh, a jeho odpuštění je tak zcela zbytečným krácením práv věřitelů,“ uvedl po hlasování Pavel Staněk, prezident ČAV.

Kritika nepředvídatelnosti

Na úskalí soudního přezkumu, který po pěti letech bude rozhodovat o oddlužení dlužníka, který nezvládl zaplatit ani třetinu dluhů, upozorňuje insolvenční správce Oldřich Řeháček z kanceláře Administrace insolvencí City Tower: „Může nastat situace, že se dlužník v závěru insolvenčního řízení dozví, že se v zásadě oddlužoval zbytečně, jelikož mu jeho nesplacené dluhy nakonec nebudou soudem prominuty.“ Tuto možnost však připouští i současná právní úprava, potažmo judikatura Nejvyššího soudu.

Nepředvídatelnost, zda po pěti letech bude oddlužení schváleno, či nikoliv, byla před sněmovním hlasováním hlasitě kritizována i zástupci organizace Člověk v tísni, jež se problematice zadlužování dlouhodobě věnuje

Nepředvídatelnost, zda po pěti letech bude oddlužení schváleno, či nikoliv, byla před sněmovním hlasováním hlasitě kritizována i zástupci organizace Člověk v tísni, jež se problematice zadlužování dlouhodobě věnuje. „Musíme si uvědomit, že 95 procent dlužníků 30 procent dluhů nesplatí. Soudy tak budou rozhodovat téměř o všech případech. Tato nepředvídatelnost je obrovský problém. Zároveň to povede k obrovskému zahlcení soudního systému,“ uvedl Daniel Hůle.

Novela do oddlužení pustí každého, kdo bude schopen každý měsíc zaplatit odměnu insolvenčnímu správci, která činí 1089 korun, a stejnou částku vynaložit na umoření závazků vůči věřitelům. „Zájemce o oddlužení budeme muset upozorňovat, že se po pěti letech mohou dočkat toho, že jim soud nakonec dluhy nepromine,“ konstatoval. V případě, že dlužník nebude mít 2200 korun, které by měsíčně odváděl, do procesu vstoupit nemůže.

Nárůst až o statisíce

Od zmírnění podmínek pro oddlužení se očekává, že počet lidí, kteří na osobní bankrot dosáhnou, vzroste až o statisíce. Za současných pravidel bylo v letech 2008 až 2017 oddluženo řádově 130 tisíc lidí. Podle odhadu společnosti InsolCentrum by mohlo během následujících deseti let jít až o 540 tisíc lidí, kterým nová pravidla umožní vyhlásit osobní bankrot. Zákonodárci si od snazšího oddlužení slibují snížení počtu lidí v exekuci, kteří si vydělávají na černo.

Od zmírnění podmínek pro oddlužení se očekává, že počet lidí, kteří na osobní bankrot dosáhnou, vzroste až o statisíce

„Novela je pro dlužníky motivující, nepřímo je totiž nutí, aby se zapojili do transparentního ekonomického procesu, aby se snažili vydělávat a své dluhy splácet. Věřitelům naopak garantuje, že alespoň část jejich pohledávky bude splacena,“ uvedl před hlasováním ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Vystoupení předlužených lidí z šedé ekonomiky by podle něho mohlo do státního rozpočtu přinést na odvodech až deset miliard korun. Novela zákona nyní putuje k podpisu prezidentu Miloši Zemanovi. Insolvence zahájené do účinnosti novely budou podle starých pravidel.

Česko v exekuci

  • Podíl osob v exekuci: 9,7 procenta
  • Počet osob v exekuci: 863 tisíc
  • Celkový počet exekucí: 4,67milionu
  • Vymáhaná jistina celkem: 239 miliard korun

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.