Většina Čechů chce přežívat s důchodem od státu

Více než polovina pracujících Čechů očekává, že se o ně v penzi postará stát, vyplývá z výsledků průzkumu AXA Retirement Scope. 

Na vlastní investice a úspory, penzijní program zaměstnavatele či nemovitosti jako zajištění na stáří spoléhá stále méně než polovina budoucích důchodců. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Na vlastní investice a úspory, penzijní program zaměstnavatele či nemovitosti jako zajištění na stáří spoléhá stále méně než polovina budoucích důchodců.

Pouze 55 procent ekonomicky aktivních lidí v České republice se domnívá, že většina jejich příjmů po odchodu do důchodu bude ze státního systému důchodového pojištění. Mezi mladými lidmi do 34 let se toto očekávání objevuje dokonce pouze ve 43 procentech případů. U 87 procent současných důchodců přitom pochází většina příjmů ze státního systému. Vyplývá to z výsledků průzkumu AXA Retirement Scope.

„Je patrný výrazný rozdíl mezi dnešními a budoucími důchodci. Zatímco nyní má stát téměř monopol na finanční zajištění lidí v důchodu, v budoucnu se bude stále více lidí spoléhat na jiné zdroje příjmů,“ uvedl Mojmír Boucník, viceprezident Asociace penzijních fondů ČR a finanční ředitel skupiny AXA pro ČR a SR. „Lidé si zřejmě uvědomují, že systém založený na průběžném financování je vzhledem k demografickému stárnutí populace jen těžko udržitelný. Proto se také na důchod začínají připravovat již v 35 letech,“ dodal Boucník.

Z jiného pohledu

Většina lidí zatím nemá jiný plán, než že vezmou, co jim stát v penzi dá, ať to bude jakkoli malá či ještě menší částka.

Výsledky by se však daly interpretovat i opačně. Více než polovina ekonomicky aktivních Čechů stále očekává, že se o ně stát postará. A i u osob do věku 34 let je to stále 43 procent. Tito lidé si neuvědomují neudržitelnost důchodového systému založeného na průběžném financování. Není toto naopak alarmující? Jistě, v současnosti je státní penze hlavním příjmem pro téměř devět důchodců z deseti. Proto je posun směrem k samostatnosti a hledání dalších zdrojů příjmů na stáří evidentní.

Dnes zveřejněný průzkum však úplně neodpovídá výsledkům šetření AXA Retirement Scope 2010, jež byly představeny 9. prosince a uskutečnily se na stejném reprezentativním vzorku obyvatel – 500 pracujících osob a 501 důchodců. Pro 93 procent totožných lidí z ekonomicky aktivní populace je důchod spojen s nutností být na něj finančně připraven. A dvě třetiny jej vnímají jako začátek finančních problémů a omezení – ti uvědomělí. A zároveň 75 procent pracujících lidí se prý na důchod skutečně připravuje.

Spojme si čísla z průzkumů dohromady (ponechme stranou dnešní důchodce). Pro 55 procent dnes pracujících lidí budou většinu příjmů v důchodu představovat peníze od státu, ale přitom více než devět z deseti z nich chce být na něj finančně připraveno a tři čtvrtiny pro to dle odpovědí i něco činí.  Co to znamená? Asi to, že skoro všichni by chtěli brát víc než nejistou almužnu od státu. Zhruba čtvrtina se o to reálně snaží a více než polovina si posléze uvědomí fakt, s nímž se smíří, že na víc, než jim dopřeje státní kasa, si ve stáří nepřijdou.

Penzijní reforma je nutná, protože stát vyplácení důchodů v dnešní podobě neutáhne. Většina lidí však zatím nemá jiný plán, než že vezmou, co jim stát dá, ať to bude jakkoli malá či ještě menší částka.

Počet příspěvků: 1, poslední 24.1.2011 02:02 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.