Vedení Prahy 7: „totožňovat“ se s něčím neznamená souhlas

Zastupitelé městské části budou v pátek jednat o tom, kdo nese odpovědnost za znění ústavní stížnosti na konání místního referenda.

Místní referendum v Praze 7 za nepředraženou radnici se skutečně konalo. Navzdory okolnostem, dalo by se říci. Jenže kauza ještě nekončí. Zbývá totiž vyřešit záhadu, kdo nese odpovědnost za obsah stížnosti, která byla odeslána k Ústavnímu soudu ještě před referendem.

Starosta městské části Marek Ječmének opakovaně před začátkem lidového hlasování, které se uskutečnilo ve stejné dny jako první kolo prezidentských voleb, prohlásil, že ho podporuje a jeho výsledky bude respektovat. V rozhovoru pro tvpraha7.cz ze začátku prosince říká: „Zastupitelstvo se dohodlo na tom, že referendum všichni chceme, jsme totožni s otázkami, které jsou v referendu.“

Ječménkovo nadšení z referenda ale nebylo takové, aby mu zabránilo obrátit se začátkem prosince na Ústavní soud kvůli pochybnosti o ústavnosti a zákonnosti rozsudku Nejvyššího správního soudu, který rozhodl o konání lidového hlasování. Ústavní soud pochybnosti o konání referenda vyvrátil.

Je pravdou, že stížnost k Ústavnímu soudu odhlasovalo zastupitelstvo Prahy 7. V usnesení z 3. prosince loňského roku se konstatuje, že se žaloba podává „zejména z důvodů nejasnosti ohledně termínu konání vyhlášeného místního referenda“.  

Jenže stížnost odeslaná k Ústavnímu soudu na konci prosince loňského roku rozporuje nejen termín referenda, ale i samotné otázky, které se týkaly pořízení nové radnice. Je paradoxní, že starosta Ječmének se dle svých slov s dotazy „totožňoval“. Ještě podstatnější ale je fakt, že o zařazení druhého bodu do ústavní stížnosti nehlasovalo zastupitelstvo.

„Starosta Ječmének má dvě tváře. Navenek deklaruje podporu referendu, ale ve skutečnosti dělá vše pro to, aby jej mohl zpochybnit,“ tvrdí zastupitelé TOP 09Opoziční zastupitelé za Stranu zelených napsali Ústavnímu soudu otevřený dopis, v němž se mimo jiné konstatuje, že podanou stížnost považují za nelegitimní, protože o textu nejednalo ani nehlasovalo zastupitelstvo. Ještě ostřeji reagovali zástupci TOP 09. „Starosta Ječmének má dvě tváře. Navenek deklaruje podporu referendu, ale ve skutečnosti dělá vše pro to, aby jej mohl zpochybnit. Dohody dodržuje pouze tehdy, pokud se mu hodí. Starosta Ječmének se chová jako ubohá morální nula,“ napsal v prohlášení pro tvpraha7.cz Jiří Hejnic, první místopředseda TOP 09 v Praze 7.     

Na pátek 25. ledna je svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva. Jednání bude zřejmě bouřlivé, přestože program schůze je stručný – obsahuje pouze čtyři body, tím prvním je volba návrhové komise, čtvrtým pak závěr. Druhý bod zní: „Návrh na projednání odpovědnosti za odeslání textu ústavní stížnosti vypracované JUDr. Martinem Kopeckým, který je v rozporu s dohodou zastupitelů ze dne 3. 12. 2012.“

V následujícím bodě se mají zastupitelé zaobírat výší dosavadních nákladů na právní a poradenské služby, které Praha 7 vynaložila v souvislosti s hledáním budovy, do níž by měli přesídlit obecní úředníci v roce 2015. Dodejme, že v referendu se většina účastníků vyslovila pro, aby bylo dosavadní „snažení“ zastaveno a byl vyhlášen regulérní tendr.

Nechme se tedy překvapit, kdo obsah stížnosti k Ústavnímu soudu nakonec „odnese“. Starosta vinen není, s otázkami k pořízení radnice se přeci „totožňoval“.