Vážná překážka pro vznik elitních výzkumných center

Znění nové vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách by mohlo zdržet stavbu center excelence, jež už tak mají napjatý harmonogram.

Martin Rychlík 29.3.2012

Neosiří laboratoře? Skeptici se ptají, zda má Brno stovky vědců, kteří hi-tech laboratoře využijí. foto: © CEITECČeská pozice

Neosiří laboratoře? Skeptici se ptají, zda má Brno stovky vědců, kteří hi-tech laboratoře využijí.

Možná je to jen planý poplach, ale některá ze stamilionových vědeckých center, jež mají v Česku vyrůst z evropských peněz, se mohou dostat do zničujícího časového presu. Vědecko-výzkumné projekty placené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který řídí ministerstvo školství, totiž narážejí na chystanou prováděcí vyhlášku k novele zákona o veřejných zakázkách. Kvůli ní se přípravné práce prodlouží o další měsíce, což může vést ke skluzům v již tak velmi napjatém čerpání fondů do roku 2015 a v nejhorším ohrozit i celé projekty.

Zákon o veřejných zakázkách vstoupí v platnost již 1. dubna a vyhláška, kterou připravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), počítá v paragrafu tři nově s požadavkem na prováděcí dokumentaci k veřejným zakázkám na stavební práce. Nastavená pravidla, dle nichž se příjemci dotací řídili a připravili projektovou dokumentaci pro vyhlášení tendru na zhotovitele stavby, se tak změní v nejméně vhodný okamžik – právě v době, kdy „výběrka“ vypisují.

„Jde o hodně kritickou situaci. Hrozí mnohaměsíční zpoždění, což může v důsledku vést až ke zrušení našeho projektu,“ řekl ČESKÉ POZICI zdroj z akademických kruhů o jednom z rozjetých projektů za stamiliony. „Splnění požadavku na novou prováděcí dokumentaci by si vyžádalo půl roku navíc, což je ale pro MŠMT nepřijatelné. Jsme zoufalí,“ říká vědec.

O vyhláškovou krizi se zajímá i vedení Akademie věd ČR, jež se podílí na výzkumných projektechProjekty z OP VaVpI, mezi něž patří kromě prioritní šestice známých supercenter (laser ELI, multioborový CEITEC, počítač IT4I, biovědní BIOCEV, lékařské ICRC a energetický SUSEN) i pár desítek menších „regionálních“ středisek, už mají kvůli zpoždění operačního programu velmi napnuté harmonogramy; další zdržení jejich výstavby v řádu měsíců až roku pro ně může mít fatální dopady. Podle informací ČESKÉ POZICE řeší například tuto „vyhláškovou“ krizi i vedení Akademie věd ČR, jež se podílí na některých projektech.

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV) předložil 20. března návrhy tří prováděcích vyhlášek do meziresortního připomínkového řízení. Svá stanoviska měli zúčastnění sdělit do pěti pracovních dnů čili do pondělí. Pro vědecká centra je klíčový návrh vyhlášky pro vymezení veřejné zakázky na stavební práce a navržený paragraf tři: „Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací dokumentace pro provádění stavby.“

Přijde tříměsíční překlenovací období?

O možném problému ministerstvo školství ví. A řeší jej. „Jsou tam dva faktory, které co se týče prováděcích předpisů vytvářejí velký časový tlak na realizaci projektů, zejména pak staveb. První je povinnost daného předběžného oznámení, které musí předcházet 30 dnů před zahájením zadávacího řízení a musí obsahovat ekonomické odůvodnění projektu jako takového. Tady budeme příjemcům OP VaVpI doporučovat, aby se opřeli o proces hodnocení ekonomické stránky projektu řídícím orgánem, kdy mu již byla věnována velká pozornost, ale lhůta třiceti dnů, kterou předpokládá zákon, musí být zachována,“ řekl ČESKÉ POZICI náměstek pro evropské fondy MŠMT Michal Zaorálek (ODS).

„Druhým faktorem, který nově vstupuje do zadávacího řízení, jsou požadavky připravované vyhlášky na rozpracování prováděcí dokumentace pro stavbu, což je samozřejmě velmi časově náročný úkol a je to povinná součást zadávací dokumentace. To může projekty ohrozit. Zrovna dnes (pátek 23. března) jsme odeslali zásadní připomínku ministerstva školství s návrhem určitého překlenovacího období, navrhujeme tři měsíce, které by umožnilo ta zadávací řízení, jež jsou v konečné fázi příprav, již neodložit, protože to má přímý dopad na harmonogramy rozjetých projektů a mohlo by to komplikovat jejich realizaci,“ říká náměstek Zaorálek. A dodává: „Věřím, že ministerstvo pro místní rozvoj, které zná problematiku OP VaVpI, naši připomínku zohlední.“

Vyčíslovat případné škody a dopady je předčasné, nicméně klidné spaní nebudou mít výzkumníci ještě drahnou dobu. Že by ve státě nevěděla jedna ruka, co dělá druhá? Jiný projektový manažer říká: „Je velká škoda, že naši zákonodárci nemysleli na strategické vědecko-výzkumné projekty například v přechodných ustanoveních. Po zdražení kvůli DPH je to další zásadní změna, kterou musejí příjemci absorbovat. Trochu paradoxní chování poslanců na to, že centra excelence mají přispět české ekonomice.“