Vášně kolem plzeňských práv aneb Jaké je to rušit vysokou školu. Díl I.

Odebrat akreditace špatným oborům je určitě správný a rázný krok. Ukazuje se však, že s ním vlastně v Česku nikdo příliš nepočítal.

Fakultu práv opustí asi tři desítky vyučujících. foto: © ČESKÁPOZICE, Jan KunderaČeská pozice

Fakultu práv opustí asi tři desítky vyučujících.

Lid a novinoví komentátoři vesměs jásají. Ta strašná právnická fakulta v Plzni, kde se vzdělali šoumeni jako poslankyně Ivana Řápková (vzpomeňme na její památný právnický kvíz v Mladé frontě DNES) nebo slavný starosta Prahy 5 Milan Jančík, konečně končí. Česko se nejspíš rozloučí se školou, na níž si proděkani opisovali a chválili dizertace, která sama nalezla desítky chyb u magisterských studentů a také tucet pochybných držitelů titulu JUDr. a kde se ztrácel a následně u škarpy objevoval děkan...

A plzenští studenti se bouří. Například spolek Ius Infinitum, který obhajuje kvalitu právnické fakulty, na facebookové stránce napsal: „Studenti fakulty právnické zásadně nesouhlasí s rozhodnutím akreditační komise a přejí si zachovat a dostudovat na svoji Alma Mater. Studenti v tuto chvíli neshledávají žádný důvod pro negativní rozhodnutí Akreditační komise a hodlají všemi legálními prostředky svoji fakultu bránit.“ Píší to tři vlastníci facebookového profilu, kteří si ke jménu dali obrázek profesorky Vladimíry Dvořákové s černou páskou, dále rudě škrtnutou a také za mřížemi. Ve čtvrtek už vyšly do plzeňských ulic asi tři stovky studentů.

Děkan Pauly: Chci věřit, že žijeme v právním státě...Pozoruhodná jsou slova nového děkana Jana Paulyho. „Kladu si otázky, co za tím může být,“ uvedl Pauly. „Všechny požadavky komise, které vznesla loni v červnu, jsme splnili – odstraněním nedostatku docentů a profesorů počínaje, omlazením lidí na klíčových postech konče,“ konstatoval děkan Pauly. A dodal: „Uděláme vše pro zachování fakulty. Chci věřit, že žijeme v právním státě. Když někdo rozhodne o právech jiných, musí proti tomu existovat nějaký opravný prostředek.“

Naopak média mají jasno. Vybíráme z dnešních komentářů:

Martin Zvěřina, Lidové noviny:
„Z hlediska studujících je to smutné, avšak pro morálku ostatních vysokých škol velmi potřebné. Chce-li ministerstvo, aby vysoké školy dbaly na kvalitu výuky, jiná cesta než zbavovat se výrobců diplomů není. Doufejme, že plzeňská fakulta není poslední školou, na niž si akreditační komise troufne.“

Ivan Hoffman, Deník:
„Pro současné studenty plzeňských práv nebude zrušení jejich nynější fakulty trestem, nýbrž výhrou a vysvobozením. Nejenže je lepší vystudovat na jakékoli jiné právnické fakultě, ale dokonce je lepší nevystudovat práva vůbec než je vystudovat na škole tak nenapravitelně špatné pověsti, která je navíc všem pro smích a pro ostudu. Co platí pro studenty, platí mimochodem i pro pedagogy. Schopní se neztratí a neschopných nebude škoda.“

Petr Honzejk, Hospodářské noviny:
„Až někoho napadne natočit jímavý příběh z akademického prostředí, nemusí shánět scénář. Napsali ho na plzeňských právech a po včerejšku je z hlediska klasické stavby dramatu kompletní... Žánr může být libovolný. Fantasy, thriller, horor, sitkom. Dokument ale raději ne. Po pár letech stejně nikdo neuvěří, že se to všechno opravdu stalo.“

Václav Dolejší, Mladá fronta DNES:
„Spořící stát aktuálně nenabírá na soudy a státní zastupitelství, advokátní kanceláře jsou plné. Z tohoto pohledu je tedy konec plzeňské právnické fakulty sympatický signál. Jen by to teď chtělo, aby akreditační komise v čele s Vladimírou Dvořákovou pokračovala a sekala dál. Ke zrušení je zralých daleko více vysokých škol, jichž máme přes sedmdesát – 26 veřejných a 45 soukromých. V odebírání licencí má komise možnost napravit omyly, jež sama napáchala. Dávala akreditace pomalu každému, kdo šel okolo.“

Akreditační komise neprodloužila ve středu Právnické fakultě Západočeské univerzity (ZČU) akreditaci k magisterskému studiu; páťáci mají šanci dostudovat do října. Studenti nižších ročníků, jichž je asi 1400, jsou v tíživé situaci. Ač jim zákon zaručuje možnost dostudovat, zbylé tři právnické fakulty v Česku – v Praze, Brně a Olomouci – se do toho příliš nepoženou.

„Žádná fakulta v Česku nedokáže přijmout naráz dvě stě, pět set nebo i víc studentů,“ reagoval děkan pražských práv Aleš Gerloch. Nejen z vyjádření zástupce Univerzity Karlovy vyplývá, že s rušením celých fakult náš systém vlastně příliš nepočítá. S ohledem na klesající úroveň vysokých škol, jak nás informoval například i prezident Václav Klaus, je tedy lépe promyslet, jak bude další rušení oborů probíhat. Bude to vždy divoké?

Počet příspěvků: 4, poslední 3.2.2012 04:33 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.