Vánoční bohoslužba dokáže spojit vojáky různých armád na základně

Jak tráví Vánoce vojáci na misích od Mali přes Irák až po Afghánistán? Co jim nachystal armádní Ježíšek? Jak na ně doléhá odloučení od rodiny? To v rozhovoru popisuje Jaroslav Knichal, hlavní kaplan české armády.

Martin Shabu 21.12.2018

Plukovník Jaroslav Knichal, český katolický kněz a hlavní kaplan Armády České republiky. foto:  František Vlček, MAFRA

Plukovník Jaroslav Knichal, český katolický kněz a hlavní kaplan Armády České...

Každý vycházíme z nějaké tradice, ale při bohoslužbě se to spojilo v jeden nádherný orchestr. Ať už to bylo v Iráku, v Kosovu, nebo Afghánistánu, vždy mě to naplňovalo úžasem a radostí.

LIDOVÉ NOVINY: Čím je pro vojáky na misích konec roku jiný?

KNICHAL: Po služební stránce konec roku pro vojáky není jiný. Musí plnit úkoly, které jsou dané mandátem. Jestli je to Nový rok nebo závěr roku, jde o standardní čas. Samozřejmě vnímají, že je to období vánočních svátků. Určitě v rámci možností, které jim umožňuje prostředí dané mise, se snaží okolí zpříjemnit a vyzdobit, aby alespoň částečně prožili Vánoce, jak jsme zvyklí doma v Česku.

LIDOVÉ NOVINY: Obracejí se na vás častěji?

KNICHAL: Většinou je to obdobné jako během roku. Pokud je duchovní součástí jednotky, o Vánocích se nabízí možnost zúčastnit se půlnoční, štědrovečerní nebo vánoční mše svaté. Kaplan tam ale funguje bezprostředně a je v kontaktu s vojáky dlouhodobě.

LIDOVÉ NOVINY: Doléhá na vojáky odloučení?

Náčelník generálního štábu navštívil místa, kde působí čeští vojáci, a přivezl jim dárky i věci k tomu, aby si mohli zpříjemnit prostředí a navodit alespoň atmosféru vánočních svátků.

KNICHAL: Když voják vyjíždí, dopředu ví, jestli to zahrne i období Vánoc. Pokud jeho mise zasahuje do vánočních svátků, počítá s tím i rodina. Vždy v tom období mohou vojáci komunikovat s rodinami skrze telefonický rozhovor a sociální sítě. Samozřejmě je to vždy osobní a intimní záležitost, jsou od sebe velmi vzdálení a nemohou to spolu prožívat fyzicky v kruhu rodinném. Vojáci to řeší různým způsobem. Například tak, že po návratu z mise dojde ke slavnostnímu předání dárků. Je to vždy individuální, jak si to vojáci nastaví doma.

LIDOVÉ NOVINY: Kde vojáci shání praktické věci, například stromeček?

KNICHAL: Je to vždy dle možností. Náčelník generálního štábu navštívil místa, kde působí čeští vojáci, a přivezl jim dárky i věci k tomu, aby si mohli zpříjemnit prostředí a navodit alespoň atmosféru vánočních svátků. Někde tedy budou mít vánoční stromeček, jinde možná po domluvě s místní cateringovou službou bramborový salát a rybu, i když asi ne klasického českého kapra. Aspoň symbolicky to ale bude ryba.

LIDOVÉ NOVINY: Jak je to s dárky a balíčky pro vojáky?

KNICHAL: Co se týče balíčků, jde o standardní režim, který je platný pro celou dobu mise. Mají ale možnost dostat kromě balíčků od rodin i balíčky od náčelníka generálního štábu. Alespoň nějaké drobnosti, které umožní přepravní kapacity, vojáci dostanou.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké dárky přivezl?

Každý vycházíme z nějaké tradice, ale při bohoslužbě se to spojilo v jeden nádherný orchestr. Ať už to bylo v Iráku, v Kosovu, nebo Afghánistánu, vždy mě to naplňovalo úžasem a radostí.

KNICHAL: Bude to milé překvapení na Štědrý den. Náčelník to nechal, aby byly dárky opravdu předané až v tento den. Omlouvám se, že dnes neřeknu, co v balíčkách je.

LIDOVÉ NOVINY: Jaký nejsilnější moment máte spojen s Vánocemi a misemi?

KNICHAL: Asi to bylo to, jak vánoční bohoslužba dokázala spojit vojáky různých armád na základně. Když jsem byl na základně Shank v rámci provinčního a rekonstrukčního týmu v Afghánistánu, pravidelně jsem sloužil bohoslužby pro české a americké vojáky i místní pracovníky, kteří pracovali pro cateringové společnosti. Převážně šlo o Indy, což jsou věřící lidé. Na vánoční svátky to byla jedna bohoslužba, při které jsme se všichni společně setkali a střídali jsme během ní písně tradiční pro Česko, pro Ameriku a Indové zazpívali jejich vánoční písně. Ve služebním prostoru, kde všichni plníme úkoly, bohoslužba vytvořila úžasnou jednotu. Každý vycházíme z nějaké tradice, ale při bohoslužbě se to spojilo v jeden nádherný orchestr. Ať už to bylo v Iráku, v Kosovu, nebo Afghánistánu, vždy mě to naplňovalo úžasem a radostí.

LIDOVÉ NOVINY: Letošní rok poznamenala tragická ztráta čtyř vojáků v Afghánistánu. Ovlivní to nějak Vánoce?

KNICHAL: Určitě. Doprovázel jsem náčelníka generálního šťávu do Afghánistánu. Samozřejmě jsem připomněl tyto události. Zmínil jsem, že při štědrovečerní bohoslužbě, kterou budu sloužit, vzpomenu nejen na čtyři padlé vojáky z letošního roku, ale i na jejich rodiny. Vánoční svátky jsou protkané životem našich rodin. Nejkrásnější dárek, který mohou rodiny o Vánocích prožít: společně se setkat u vánočního stolu. Jsme si silně vědomi, že právě tyto rodiny takovou radost nezažijí. Proto chci pamatovat na ně a vyprošovat jim z betlémského prostoru a od narozeného Krista velikou sílu a trpělivost, aby dokázali letošní Vánoce unést a zvládnout. Budu se modlit za padlé vojáky a zároveň velmi intenzivně pamatovat na jejich rodiny. Stejně o tom hovořili vojenští kaplani, kteří budou v Afghánistánu během vánočních svátků.

LIDOVÉ NOVINY: V jedné vzpomínce jste napsal, že bychom měli naplnit příklad padlých vojáků. Jak jste to myslel?

KNICHAL: Nejvíce by měli pokračovat ti, kdo jim byli nejbližší. Nejenom ve služební povinnosti, ale i v rodině. To, co krásného přinesli do rodiny i do prostředí Armády České republiky, v níž sloužili a naplnili svou vojenskou přísahu. Dokonce přinesli největší oběť a položili za ni život. To je příklad hodný následování. Být odvážný k naplňování pravdy a spravedlnosti tam, kde místo toho proniká zlo, nesvár a podobně. V tom bychom i my měli pokračovat. Každý nemůže být vojákem. Ocitáme se ale v životních situacích, v nichž bychom měli pamatovat na to, co vykonali čtyři čeští vojáci.

Jaroslav Knichal (42)

Absolvent Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a teologie v Olomouci Jaroslav Knichal prošel s vojáky misemi od Kosova přes Irák až po Afghánistán. Od léta 2015 je hlavním kaplanem. Po čtyřech letech distančního postgraduální studia církevního práva získal titul na univerzitě v Lublinu. Nedávno společně s náčelníkem generálního štábu absolvoval cestu do Afghánistánu za českými vojáky.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.