Ceska Pozice

Válka v Sýrii: Islámský stát je důsledkem zavádění demokracie

Bývalý policejní prezident Stanislav Novotný v rozhovoru reflektuje svou cestu do Sýrie před třemi lety: „Řada politiků začíná potichu uznávat, že arabské jaro se proměnilo spíše v arabskou zimu.“

Jan Schneider 18.2.2015
Válka v Sýrii (ilustrační foto)

Válka v Sýrii (ilustrační foto) foto: Reuters

Válka v Sýrii (ilustrační foto)

Ze zpětného pohledu je postoj Evropy k syrské krizi neomluvitelný a trestuhodný, protože kritické informace byly před třemi lety, kdy bývalý policejní prezident Stanislav Novotný navštívil Sýrii, k dispozici. Nikdo z hlavních evropských politiků je ale nechtěl vzít na vědomí, natož se podle nich řídit. Byly potlačeny přístupem politicky a aliančně konformním, který je nejen špatnou vizitkou zahraniční politiky, ale především velmi špatným základem pro hledání jakéhokoliv důstojného řešení.

Stanislav Novotný mimo jiné říká: „Nechci idealizovat Asadův režim, ale od počátku bylo zjevné, že to, co přišlo s občanskou válkou a to, co by mohlo přijít po ní, kdyby vyhrála ozbrojená ,opozice‘, znamená peklo na zemi. A naše ,civilizace‘, pod záminkou demokratizace, podpořila rozklad toho, co nějak fungovalo, a kde i při různých omezeních mohli v relativním klidu vedle sebe žít zejména křesťané, umírnění sunnité, šíité a další náboženské skupiny slavné syrské mozaiky.“

ČESKÁ POZICE: V roce 2012 jste byl v Sýrii, a vrátil jste se s pochmurným poznáním. Můžete ho stručně shrnout?

Stanislav Novotný, policejní prezident v letech 1993 až 1994, nyní se věnuje poradenské činnosti se zaměřením na podporu exportu.

NOVOTNÝ: Podnikli jsme ve dvoučlenné delegaci cestu do Sýrie, abychom se setkali s většinou nejvýznamnějších místních náboženských představitelů. Chtěli jsme vědět, co se v Sýrii opravdu děje. Vedla nás nedůvěra v objektivitu nejen našich médií a informace o masakrování místních křesťanských komunit. A také jsme chtěli vědět, dá-li se něco pro tyto lidi reálně udělat.

Poznání předčilo očekávání. Nechci idealizovat Asadův režim, ale od počátku bylo zjevné, že to, co přišlo s občanskou válkou a to, co by mohlo přijít po ní, kdyby vyhrála ozbrojená „opozice“, znamená peklo na zemi. A naše „civilizace“, pod záminkou demokratizace, podpořila rozklad toho, co nějak fungovalo, a kde i při různých omezeních mohli v relativním klidu vedle sebe žít zejména křesťané, umírnění sunnité, šíité a další náboženské skupiny slavné syrské mozaiky. Bořit je snadné.

Uvědomovali jsme si, že akcentování boje s autoritativním syrským režimem pomáhá zakrývat fakt, že posilování radikálů nutně povede k vyhnání, popřípadě k nebezpečí fyzické likvidace tehdy ještě zhruba 1,5 milionu křesťanů

Uvědomovali jsme si, že akcentování boje s autoritativním syrským režimem pomáhá zakrývat fakt, že posilování radikálů nutně povede k vyhnání, popřípadě k nebezpečí fyzické likvidace tehdy ještě zhruba 1,5 milionu křesťanů, tedy těch, jež jsou nám kulturně nejblíže. Byli jsme svědky neskutečných mediálních manipulací. Byli jsme na místech, jež měla být například dle Reuters či BBC v plamenech, ale nic se tam nedělo.

Hromadné vyvražďování křesťanských vesnic hordami radikálů nestálo naopak za podstatnou zmínku ve světových médiích. Věřící nás před kostelem se slzami v očích prosili, abychom vyřídili v Evropě, že Západ podporuje špatnou stranu a že sankce poškozují především obyčejné lidi. A to byly často i postoje kritiků syrského prezidenta Bašára Asada. Ústředním tématem mediální popmusic ovšem byl boj s ním, a to za každou cenu. Lidi z toho mocenského zápasu nějak vypadli.

Dospěli jsme nakonec k závěru, že nejlepší pomocí bude umožnit autentický přenos informací do našeho prostředí, abychom vysvětlili, co se opravdu v Sýrii děje, a aby svobodní novináři mohli zaujímat fundovanější postoje a vysvětlovat, v čem je naše politika chybná.

Pozvali jsme představitele náboženských skupin do Prahy na diskusi o mezináboženském soužití v reálných syrských podmínkách s tím, že se přímo s veřejností podělí o své zkušenosti. Pozvání rádi přijali. Na takovou akci je však třeba nemálo prostředků, ale tehdy měli potenciální sponzoři obavy, že by mohli vybočit ze správné politické linie. Proto jsme se omezili pouze na předávání poznatků všude, kde jsme mohli. Dnes zájem o spolupráci roste.

ČESKÁ POZICE: Jak se situace v Sýrii vyvinula?

NOVOTNÝ: Zorganizoval se zde Islámský stát (IS), jehož vznik podpořil západní způsob politiky. Hekatomby mrtvých, země v troskách, miliony uprchlíků na hranicích Evropy. Dnes se karta sice pomalu obrací a i řada politiků začíná potichu uznávat, že arabské jaro se proměnilo spíše v arabskou zimu, ale mrtvých i běženců mohlo být mnohem méně, kdyby se političtí představitelé naší civilizace nepletli do života jiných kultur.

ČESKÁ POZICE: S tím souvisí aktuálně ožehavý problém přijetí syrských uprchlíků.

NOVOTNÝ: Dnes je třeba rozumět situaci, takže kvalifikovaná a konkrétní diskuse v Česku je nutná, ale pokud chce náš stát pomáhat, pak především přímo na místě, a to těm nejbližším – křesťanům –, kteří naši licoměrnost odskákali nejvíce. Jinak zemí spoluodpovědných zvýšenou měrou za humanitární katastrofu zbývá na Blízkém východě a v Euramerice dost.

Sociální inženýrství typu vy přijmete deset tisíc, sousedé sto tisíc, naprosto odmítám. Není nutné, abychom programově ničili umělým stěhováním národů vztahy uvnitř vlastní země.

Sociální inženýrství typu vy přijmete deset tisíc, sousedé sto tisíc, naprosto odmítám. Není nutné, abychom programově ničili umělým stěhováním národů vztahy uvnitř vlastní země. Navíc musíme trvat na tom, že o tom, kdo bude u nás žít, rozhodujeme my sami, nikoli Brusel. Budeme se muset vyrovnat se spontánním přistěhovalectvím, což nám dá ještě hodně zabrat.

ČESKÁ POZICE: Jak se v regionu, konkrétně v Sýrii, může projevit zvýšené napětí mezi Jordánskem a IS po vzájemných exekucích zajatých osob? Jak hodnotíte jordánskou reakci – bylo možné v té chvíli udělat něco jiného? Komu eskalace slouží?

NOVOTNÝ: Jordánsko je především pod kontrolou USA a Saúdské Arábie a v regionu se to ví. Už to by mělo přemýšlivým lidem hodně napovědět. Islámský stát podporují mimo jiné a zejména Saúdové, kteří zároveň staví zeď proti uprchlíkům z islámského ráje na zemi. Hlavním spojencem Západu je tedy stát, který zásadním způsobem radikalizuje islamisty. Jordánsko je pouze hříčkou v rukách mocností.

Eskalace slouží válce, která slouží bankéřům. Při současné technologické převaze USA je možné zlikvidovat Islámský stát rychle, ale to by nebyl ten správný byznys.

Eskalace slouží válce, která slouží bankéřům. Při současné technologické převaze USA je možné zlikvidovat Islámský stát rychle, ale to by nebyl ten správný byznys. Je přece zábavné pozorovat vzájemné vyvražďování, Evropu svíjející se v křečích pod náporem uprchlíků a děsit Evropany i Američany tím, že si opět odkrojí z osobní svobody a zaplatí za americké zbraně. A zároveň obchodovat s uhlovodíky. Kupovat ropu pod cenou od banditů a vytvářet jim tím finanční zázemí a současně s nimi bojovat.

ČESKÁ POZICE: Jak takticky postupovat proti IS? Vojensky, s fanfárami, nebo diskrétně policejně a zpravodajsky? Jakou roli hraje veřejné mínění – a jak je ovlivňováno propagandou a současně i civilními oběťmi?

NOVOTNÝ: Nejméně špatným řešením by byla podpora současných vlád v regionu s tím, že za likvidaci teroristů a následné vládnutí na území svých států odpovídají. K všestranné pomoci a odpovědnosti za současný stav by se měly přihlásit především USA, Saúdská Arábie, Katar, Turecko, Francie a Velká Británie. K tomu se však neschyluje.

Jeden americký přítel, emeritní děkan teologického semináře, mi vyprávěl, jak Američané vyřeší jednou provždy balkánské problémy. Já se mu naopak snažil vysvětlit, jak jsou etnické a náboženské vztahy v oblasti historicky komplikované a že kromě sebevědomí, je nutná také elementární znalost. Soustředěně poslouchal a pak pravil: to je příliš složité, zavedeme tam demokracii.

Nejméně špatným řešením by byla podpora současných vlád v regionu s tím, že za likvidaci teroristů a následné vládnutí na území svých států odpovídají

A tak zavádějí a zavádějí a na miliony mrtvých nehledí. A právě toho jsme svědky v Sýrii a Iráku. Islámský stát je důsledkem zavádění demokracie.

ČESKÁ POZICE: Co se týče strategie boje proti IS, je možné předpokládat, že se znesvářené troj- a možná i víceúhelníky zracionalizují a stanoví si IS jako prioritu, s tím, že všechny strany, bojující proti němu, ustanou v bojích mezi sebou? Myslím tím na střet syrsko-americký, nebo turecko-kurdský, při mnoha dalších eventualitách. Co vše ještě hraje či může hrát roli?

NOVOTNÝ: Kdekdo ze zúčastněných si přeje završit rozpad Sýrie a Iráku a profitovat ze zmaru, Západ by mohl alespoň jednou velkoryse říci: vraťme vše k normálu a po likvidaci IS, kdy sjednotíme síly, budeme jednat o etnických a náboženských požadavcích z hlediska speciálních statusů v dnešních státních útvarech.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.