Ceska Pozice

Válka na VŠE graduje: „Ševčíkova“ fakulta nerespektuje verdikt rektora

Národohospodářská fakulta chce po obhájení dizertace vyloučit děkanova kritika, ačkoli rektor rozhodl, že doktorand studium řádně završil.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © montaž ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ČTKČeská pozice

Spor části studentů a pedagogů Národohospodářské fakulty VŠE s jejím vedením má pokračování. Ve chvíli, kdy se ČESKÁ POZICE chtěla porozhlédnout po bitevním poli, kam znesvářené strany dospěly kvůli mohutným personálním změnám na jedné z kateder, vyšel najevo konflikt, který ve finále míří až do nejvyšších pater školy. Děkan Miroslav Ševčík a jeho lidé se nespokojili s vítězstvím a přistoupili k odvetě. V čem spočívá?

V podstatě v banálním příběhu. Doktorand Pavol Minárik letos v květnu obhájil na fakultě disertační práci, a mohlo by se tedy zdát, že studium úspěšně završil. Jenže omyl. Minárik totiž patřil k „rebelům“, kteří se na jaře zapojili do protestů proti děkanu Ševčíkovi. Dokonce podal písemný podnět „velkému“ akademickému senátu VŠE, aby se situací na fakultě zabýval. Koneckonců Minárikovo jméno bylo zmíněno i ve stanovisku vedení fakulty jako jednoho ze šesti autorů „nekorektní kampaně“, která se proti Miroslavu Ševčíkovi rozpoutala mezi pedagogy Katedry institucionální ekonomie.

Na konci června čekalo Minárika – v té době již těšícícho se na udělení diplomu – nepříjemné překvapení. Děkan Ševčík si ho pozval, aby mu sdělil, že se našlo pochybení: překročil prý maximální délku studia. Z té doby je datován také dopis (přikládáme v PDF), v němž Ševčík doktorandovi oznamuje, že jeho studium bylo ukončeno pro „nesplnění studijních požadavků“.

Vedení fakulty: Nedodržel lhůty

V čem spočívá děkanova argumentace? Pavol Minárik požádal na počátku února letošního roku o přerušení studia. Jenže v té době již vypršela pětiletá lhůta pro absolvování doktorského programu – přerušit mohl nejpozději do 31. ledna 2013. Pozdější přerušení nicméně povolil tehdejší proděkan fakulty Daniel Šťastný a změna byla v únoru zanesena do studijního informačního systému (ISIS). Pak už je příběh zdánlivě bezkonfliktní – kvůli obhajobě dizertace se studium o pár měsíců později v souladu s pravidly znovu aktivovalo a Minárik úspěšně obhájil.

Minárik požádal o přerušení studia na počátku února, jenže v té době již vypršela pětiletá lhůta pro absolvování doktorského programuJenže vedení fakulty to vidělo jinak: „V okamžiku, kdy jste požádal o přerušení studia, Vám maximální doba studia již uplynula. Tedy v době poslání žádosti jste již nebyl studentem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze,“ zdůvodnilo v dopise Minárikovi (přikládáme v PDF), proč ho před letními měsíci nechalo „vyškrtnout“ z ISIS.

Sám student prodlení nezpochybňuje. „Uznávám, že jsem pochybil při přerušování studia a moje interpretace počítání maximální doby studia zřejmě nebyla správná. Kdyby mi děkan z tohoto důvodu ukončil studium před jeho řádným ukončením, těžko bych mohl proti tomu formálně cokoli namítat, i když své pochybení považuji za banální (jde o dva dny),“ řekl ČESKÉ POZICI. Mimochodem ony Minárikovy dva dny vedení fakulty rozporuje; ve svém vyjádření argumentuje, že žádost byla do ISIS podána až 17. února a byla antedatována.

Rektor: Minárik řádně dostudoval

Příběh ovšem pokračuje. Student požádal o přezkum rozhodnutí fakulty vyšší instanci – rektora VŠE Richarda Hindlse. A ten děkanův verdikt o neúspěšném ukončení studia zrušil s tím, že žadatel 24. května 2013 studium v doktorském programu řádně završil. „Toto rozhodnutí je konečné, opravný prostředek proti němu není přípustný,“ uvádí se v závěru přezkumného verdiktu z počátku srpna.

Navzdory tomu děkan rozhodnutí rektora nerespektuje. (Zde je nutno zmínit, že mandát rektora brzy vyprší, zatímco děkan bude ve svém křesle ještě následující tři roky). Tiskový tajemník Národohospodářské fakulty Daniel Váňa k tomu ČESKÉ POZICI sdělil: „Rektor VŠE, profesor Richard Hindls, byl uveden ve věci Pavola Minárika v omyl podvodným jednáním bývalého proděkana Národohospodářské fakulty, docenta Šťastného. Národohospodářská fakulta proto nemůže pokračovat v dalším řetězení proděkanova podvodu.“ A připojil už řečené: „Pavol Minárik není od 1. února 2013 studentem doktorandského studia na Národohospodářské fakultě VŠE z důvodu nesplnění studijních povinností v maximálním možném termínu.“

Vedení fakuty: „Rektor byl uveden v omyl podvodným jednáním proděkana. Nemůžeme tento podvod řetězit.“S ohledem na postup studijního oddělení Národohospdářské fakulty však jde o značně podivnou konstrukci. Ševčíkova podřízená, studijní referentka Alena Šalbábová, totiž v polovině srpna – tedy po přezkumném rozhodnutí rektora – napsala Minárikovi následující e-mail: „V ISIS jsem Vás ‚vrátila‘ do studia. Řádné ukončení studia Vám provedu začátkem září, až budu v kanceláři.“ E-mail vznikl na základě Minárikovy prosby, aby byl zpátky zařazen do ISIS, protože rektor rozhodnutí děkana o ukončení studia zrušil.

ČESKÁ POZICE se zeptala známého advokáta Roberta Pelikána, který se v kauze Národohospodářské fakulty VŠE již angažoval, když hájil některé studenty ve sporu s děkanem Ševčíkem, jak vnímá argumentaci vedení fakulty. Jeho reakce byla stručná: „Je to absurdní argumentace. Národohospodářská fakulta se rozhodnutím rektora řídit musí.“ Přesto je aktuální stav takový, že před pár dny vedení fakulty zaslalo Minárikovi již zmíněný oficiální dopis, v němž se mu sděluje, že jeho studium skončilo 31. ledna, tudíž na diplom může zapomenout. Minárik však byl v době odeslání dopisu stále zanesen v ISIS jako aktivní studující.

Shrňme fakta:

Výsledkem je, že Pavol Minárik je bez diplomu a vyhlídky na jeho získání nejsou příliš optimistické.

Dovolme si jednu spekulaci na závěr. Spor o Minárika může být jen viditelnou podobou konfliktu mezi děkanem a rektorem téže vysoké školy. Konfliktu, který za několik dní ukončí v neprospěch Hindlse volba nového rektora. K čemu pak bude Pavolu Minárikovi jeho platný verdikt?

zpět na článek


© 2021 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.