Ceska Pozice

V zahraničí se ctí zákony více než v Česku

Vláda schválila novelu stavebního zákona a od října platí zákon o tendrech. Obojí určuje, jak efektivně se v Česku rozvíjí infrastruktura. „Problém je, že úředníci se bojí rozhodovat,“ říká v rozhovoru Vladimír Bílý, ředitel britské poradenské společnosti Gleeds pro střední Evropu.

Vladimír Bílý, ředitel britské poradenské společnosti Gleeds pro střední Evropu. foto: Foto Michal ŠulaMAFRA

Vladimír Bílý, ředitel britské poradenské společnosti Gleeds pro střední Evropu.

Vladimír Bílý, ředitel britské poradenské společnosti Gleeds pro střední Evropu, v rozhovoru mimo jiné říká: „Odvolání máte všude, ale třeba v Anglii si musíte být vědom následků, pokud výsledek napadnete neoprávněně. Platíte veškeré náklady, právníky. Musíte si prostě být jistý, že máte pravdu. Šikanózních, účelových podání je tam určitě méně. Konkurenční boj je všude ve světě, ale u nás se to vymyká.“

LIDOVÉ NOVINY: Zákon o veřejných zakázkách se v uplynulých letech hodně měnil. Jedna vláda jej utahovala, další povolovala. Je teď vyvážený, aby umožnil zadat i složitou zakázku a současně nastavoval transparentní pravidla?

BÍLÝ: Věřím, že ano. Hodně důležité bude jeho použití a výklad v praxi, tak aby nekomplikoval především výstavbu velkých investičních celků, u nichž příprava trvá dlouho. Jde o značně zdlouhavý proces. Nejdůležitější by mělo být, jestli dodavatel svoji práci umí, nebo ne.

Je otázka, jak jsou zadavatelé erudovaní v zákoně a odvážní, aby se podepsali pod to, že nejnižší nabídnutá cena ekonomicky nefunguje

Tady bohužel pořád směřujeme k tomu, že nejnižší bere všechno. Přitom když se podíváte do evropských směrnic a praxe ostatních států, prim hraje ekonomická výhodnost. Je otázka, jak jsou zadavatelé erudovaní v zákoně a odvážní, aby se podepsali pod to, že nejnižší nabídnutá cena ekonomicky nefunguje.

LIDOVÉ NOVINY: Máte srovnání se zahraničím. Je to tam jiné? Úředníci jsou erudovanější, zadavatelé odvážnější?

BÍLÝ: Je to jiné. Podle mě to souvisí s celkovou mentalitou lidí. Já jsem Čech, narodil jsem se tu, vyrůstal, ale když se podíváte do světa, lidé jinde mají mnohem větší úctu k zákonům, dodržování i nepsaných pravidel. Nesnaží se tolik podvádět, ošidit práci. Ve světě je i mnohem vyšší profesní čest, a to i když pravidla jsou poměrně striktní.

Mnohem větší důraz by se v České republice měl klást na reference, až pak se dívat na cenu. Když si opravujete vlastní dům, jdete do nejbližší hospody a tam se zeptáte, kdo je nejlepší truhlář či tesař. Dozvíte se o dvou třech lidech, prověříte si, jak to umí, co mají za sebou. Až pak se zeptáte, za kolik to udělají, a stejně si mnohdy nevyberete nejlevnějšího, protože ten dražší vám z nějakého důvodu přijde lepší.

Mnohem větší důraz by se v České republice měl klást na reference, až pak se dívat na cenu

Vím, že se to obtížně posuzuje, ale od toho jsou hodnotící komise. Ty by měly mít autoritu říci, že rozhodly správně. Ale v České republice je někdo okamžitě napadne, že se to mělo udělat a rozhodnout jinak.

LIDOVÉ NOVINY: Výběr vítěze se v zahraničí respektuje? Tady je koníček poslat každý tendr pro jistotu na antimonopolní úřad.

BÍLÝ: Odvolání máte všude, ale třeba v Anglii si musíte být vědom následků, pokud výsledek napadnete neoprávněně. Platíte veškeré náklady, právníky. Musíte si prostě být jistý, že máte pravdu. Šikanózních, účelových podání je tam určitě méně. Konkurenční boj je všude ve světě, ale u nás se to vymyká.

LIDOVÉ NOVINY: Platí to i pro východnější země, než jsme my?

BÍLÝ: Je obecné pravidlo, že čím víc na východ, tím je to složitější, ale nemyslím si, že to platí úplně. Mám možnost pracovat například i v Rumunsku. Počátkem devadesátých let byl tamní systém tragický, ale už se to hodně vyčistilo. Ne nadarmo má teď Rumunsko největší ekonomický růst v rámci zemí střední a východní Evropy.

LIDOVÉ NOVINY: Pořád panuje fáma, že minulé znění zákona neumožňovalo soutěžit jinak než jen na cenu. To přitom není pravda, šlo jen o praxi zadavatelů, a tak to těžko spraví nový zákon. Jak se dá odbourat tento psychologický problém?

Hodnotící komise by měly mít autoritu říci, že rozhodly správně. Ale v České republice je někdo okamžitě napadne, že se to mělo udělat a rozhodnout jinak.

BÍLÝ: My jsme pomáhali se zakázkou, kde nám vybraná cena přišla příliš nízká. Problém byl, že legislativa nedávala nástroj, abychom to prokázali. Veřejný zadavatel si může vyžádat posudek, jestli cena není příliš nízká, ale pak si za tím musí stát. Nebo lze škrtnout první a poslední cenu, určit si cenový rozptyl, v rámci něhož bude vybírat. Ale to jsme pořád u toho, že je třeba rozhodování podle více kritérií v rámci celkové ekonomické výhodnosti.

LIDOVÉ NOVINY: Že se to neděje, je lenost, neschopnost nebo strach?

BÍLÝ: Strach. A nový občanský zákoník tomu nepomohl. Když jste statutárním nebo i voleným orgánem, máte neomezenou odpovědnost. Když nevíte, musíte si zajistit, aby to věděl někdo za vás. Pokud obec tendruje čističku odpadních vod, protože chce, aby se tam lidem lépe žilo, vzdělání zastupitelů mnohdy není v oboru a musejí spoléhat na posudky. Jsou to ale oni, kdo zvedá ruku. Pak někdo přijde, že to měli udělat jinak a že jsou trestně odpovědní za mrhání veřejnými prostředky. Za chvíli už to nebude chtít nikdo dělat.

LIDOVÉ NOVINY: Takže souhlasíte s mnohými starosty, že se tu začala kriminalizovat politická rozhodnutí?

BÍLÝ: Určitě.

LIDOVÉ NOVINY: A čím to je, pokud se to v zahraničí v takové míře neděje?

Když jste statutárním nebo i voleným orgánem, máte neomezenou odpovědnost. Když nevíte, musíte si zajistit, aby to věděl někdo za vás.

BÍLÝ: Bohužel se tu v minulosti staly kauzy, které dodnes nemají jasné rozuzlení. Jako národ se snažíme ze všeho vykličkovat, málokdy máme aspoň relativně přímočaré řešení. V okamžiku, kdy panuje mlha a lidé v ní tápou, mají tendence vymýšlet další a další spekulace, fabulace a fikce. U všeho, co se děje, mají pocit, že někdo stojí v pozadí.

Lidé by si měli uvědomit, že jednou by v postu starosty mohli být oni, a že pokud nemá pokřivený charakter, snaží se jen, aby obec fungovala a přivedl do ní nové obyvatele. Protože peníze má jen do té míry, do které tam lidi bydlí, pracují a odvádějí daně. To je třeba si uvědomit. Jenže když dnes projednáváte obchvat obce, horní část jej nechce u sebe, dolní u sebe, ale všichni společně chtějí obchvat.

LIDOVÉ NOVINY: Stát si často pořizuje to, co je nejlevnější, nikoli co potřebuje. Je problém v tom, že si nedokáže definovat potřeby?

BÍLÝ: Stát často ani nemá odborníky, aby to svedl. Kdyby je chtěl, musí si je zase vysoutěžit. Pokud dnes chcete vzdělávací středisko pro vysokou školu, se všemi náležitostmi ho budete mít za dvanáct let.

LIDOVÉ NOVINY: V zahraničí to tak dlouho netrvá?

Lidé by si měli uvědomit, že jednou by v postu starosty mohli být oni, a že pokud nemá pokřivený charakter, snaží se jen, aby obec fungovala a přivedl do ní nové obyvatele. Protože peníze má jen do té míry, do které tam lidi bydlí, pracují a odvádějí daně.

BÍLÝ: Ne. Proces je nastavený rychleji a přesněji. Určitě jsem zastáncem, aby veřejnost mohla mluvit do toho, v jakém prostředí chce žít, ale nejsem zastáncem toho, že bude do každé stavby mluvit donekonečna.

V USA také musíte na začátku stavebního projektu udělat veřejné slyšení. Každý řekne, co k tomu říci chce, nastaví se základní mantinely projektu, a pak už je na státních nebo místních úřadech, aby zkontrolovaly, že co bylo odsouhlaseno na začátku v územním řízení, je dodrženo až do konce stavby.

Podobně to platí ve Velké Británii. Získáte územní povolení, pak sice musíte i pro to stavební, ale nemusíte na něj čekat, můžete začít pracovat v rámci intencí daných na začátku. Pokud stavíte jinak, úřad vás zastaví nebo nepovolí provoz, a to je investorova ztráta a riziko, takže se nesnaží nic obcházet.

LIDOVÉ NOVINY: Tamní úřady to opravdu dělají? Zastavují stavby a zakazují provoz?

BÍLÝ: Jistě, protože britští úředníci jsou pod mnohem větším veřejným tlakem a mají v sobě hlouběji zakořeněno, že dělají veřejnou službu. Nemají pocit, že jsou tam od toho, aby diktovali, cítí, že mají za úkol pomoci těm, kdo chtějí zvelebovat, a ohlídat, že se to děje podle pravidel.

LIDOVÉ NOVINY: Tady už se dlouho vede debata o zásadní změně stavebního práva. Ideálem je jeden kompetentní úřad, který vydá jedno povolení, nejlépe elektronicky. Vždy to ale selže na tom, že jednotlivá ministerstva se nechtějí vzdát svých kompetencí, nynější novela tak dopadla také.

Jsem zastáncem, aby veřejnost mohla mluvit do toho, v jakém prostředí chce žít, ale nejsem zastáncem toho, že bude do každé stavby mluvit donekonečna

BÍLÝ: Dokud se nezmění kompetenční zákon, zůstane to tak. Ministerstva si musejí primárně uvědomit, že jejich úkolem je veřejná služba. Pak musejí sledovat obecný zájem, a tím je infrastruktura. Pokud ji chci, musím mít nastavenou legislativu, abych neztrácel konkurenceschopnost. A když si to uvědomím, musím opustit myšlenku, že mám tuto agendu a nikomu ji nedám.

Schvalovací proces je u nás nesmírně složitý, v každém stupni se dá odvolat a v každém může zasáhnout třetí strana. V případě posouzení vlivů na životní prostředí smí veřejnost kdykoli do projektu vstoupit, a tím se výrazně otvírají nůžky mezi českou a zahraniční přitažlivostí pro investory.

Schvalovací proces je u nás nesmírně složitý, v každém stupni se dá odvolat a v každém může zasáhnout třetí strana

Pro každý byznys je nejhorší nejistota. Pokud víte, že povolení získáte za dva roky, je to sice dlouho, ale aspoň je délka garantovaná. Ale jestliže slyšíte, že to bude trvat možná tři měsíce, možná rok, je to neuchopitelné, nemůžete si naplánovat další práci.

LIDOVÉ NOVINY: Myslíte, že resortismus někdy padne a jednotné povolení se zavede?

BÍLÝ: Možná v okamžiku, kdy sem přestanou téct evropské dotace. V ten moment začneme hospodařit s vlastními penězi a začneme si jich víc vážit.

Vladimír Bílý

  • Ředitel mezinárodní poradenské firmy Gleeds pro region střední a východní Evropy.
  • Společnost pomáhá soukromým firmám i veřejné správě s přípravou a realizací stavebních projektů.
  • Má doktorát z pozemního stavitelství a více než 20letou praxi v privátní i státní sféře.
  • V České republice se podílel například na projektu laserového centra v Dolních Břežanech.
  • Šéf pracovní skupiny pro posuzování dopadů na životní prostředí EIA ve Sdružení pro zahraniční investice, kam patří 40 významných firem.
zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.