Ceska Pozice

V úpravně vody Želivka má většinu chemikálií zachytit aktivní uhlí

Výhody aktivního uhlí jsou známé dlouho a zkušenost s ní mají třeba úpravny v Plzni či Českých Budějovicích. Pražský projekt v úpravně vody Želivka, která napájí skoro celou Prahu, část středních Čech a velký kus jižních, je unikátní jednak rozsahem a jednak tím, že ukáže, jak si aktivní uhlí s čištěním poradí v místních podmínkách.

Úpravna vody Želivka Vodárenský komplex budov a technologických zařízení slouží k úpravě surové vody z vodního zdroje Želivka – vodní nádrže Švihov. Komplex zahrnuje čerpací stanici surové vody, úpravnu vody a štolový přivaděč pitné vody. Upravená voda je čerpána do regulačního vodojemu a následně gravitačním tunelem Želivka dopravena do hlavního vodojemu u Vestce. Odtud je vodovodními řady rozvedena po Praze. foto: Úřad Vlády ČR

Úpravna vody Želivka Vodárenský komplex budov a technologických zařízení slouží...

Tři čtvrtiny českých vodovodů jsou znečištěné pesticidy nebo jejich metabolity, což jsou látky vznikající reakcí s prostředím. Potenciálně jedovaté jsou stejně, ne-li víc. Často jsou to koncentrace pod zákonným limitem, jenže chemikálie z průmyslových hnojiv nemají v pitné vodě co pohledávat. Potíž je, že molekuly pesticidů jsou malinké a filtry v úpravnách nebo čističkách projdou. Jedním z nástrojů, který to umí napravit, je aktivní uhlí.

Na jeho nasazení do provozu teď pracuje úpravna vody Želivka. Ta napájí skoro celou Prahu, část středních Čech a velký kus jižních. Technologie není nová, výhody aktivního uhlí jsou známé dlouho a zkušenost s ní mají třeba úpravny v Plzni či Českých Budějovicích, ale pražský projekt je unikátní jednak rozsahem a jednak tím, že ukáže, jak si uhlí s čištěním poradí v místních podmínkách.

Účinná technologie

„V odpadních vodách se dnes objevují léčiva, hormony, dokonce i drogy, které jsou nikoli zatím v nebezpečném, ale již v měřitelném množství, a na to je třeba s předstihem reagovat. Jde většinou o chemikálie s drobnými molekulami. Aktivní uhlí má menší póry, zachytí většinu nežádoucích příměsí,“ řekl LN Tomáš Urban, ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (VÚV), který se na modernizaci želivské úpravny podílí. V areálu úpravny se buduje nová hala, která do čisticího procesu na konec nasadí uhlí.

Uhelné granule jsou účinná technologie, umějí zafungovat i v případech, kdy by se v důsledku nehody nebo i záměrné nepřátelské akce do vody dostalo něco kromobyčejně nebezpečného a hodně koncentrovaného

Voda se k aktivním granulím dostane už předčištěná pískem a ozonizací, což je dezinfekce silným oxidačním činidlem. Za černouhelným filtrem bude jen chlorování. Uhelné granule jsou účinná technologie, umějí zafungovat i v případech, kdy by se v důsledku nehody nebo i záměrné nepřátelské akce do vody dostalo něco kromobyčejně nebezpečného a hodně koncentrovaného. Do stavby se koncem loňského roku pustilo vítězné sdružení firem Metrostav, SMP CZ a Geosan. Na konci příštího roku bude hala hotová a připravená na zkušební provoz, naostro se pojede od 1. ledna 2022.

Metrostav má se středočeskou napájecí zásobárnou zkušenost, ještě před revolucí coby firma Vodní stavby zajišťoval vznik přehrady a vodárenského systému. V nové hale bude 16 filtrů ve čtyřech vanách s výškou uhelných granulí 1,7 metru, voda se čistí tím, že přes ně pomalu protéká. Celkově akce přijde na bezmála 1,2 miliardy, 750 milionů z toho pokrývají unijní dotace. Problém představují pesticidy, které už vedle povrchových vod prosákly i do těch podzemních. Protože i když se ve vzorku objeví v podlimitní koncentraci, neví se, co lidskému zdraví provádějí ve vzájemném mixu.

Druhé riziko spočívá v tom, že se kousíčky pesticidů, ale i zbytky čisticích prostředků z domácností nebo rezidua léků v živých organismech hromadí. Koncentrace se možná nezvyšuje přímo ve vodě, ale přímo v těle, ať ryby, nebo člověka. „Třebaže je polutantů v potravinách nebo pitné voda velice malé množství, přijímáte je denně, takže se akumulují v tkáních a po dlouhé době mohou mít významný negativní vliv na lidské zdraví,“ uvádějí Martin Pivonkovský s Tomášem Cajthamlem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ve svém lednovém článku v časopisu A / Věda a výzkum.

Drahé čištění

Aktivní černé uhlí v podobě granulí má tu výhodu, že v sobě kombinuje všechny možné velikosti kanálků, pročež umí polapit prakticky všechno. Pokud je ovšem nejdřív něco neucpe, nejčastěji sinice a řasy. Jejich molekuly jsou větší a mohou zatarasit vchod pro mrňavé částice z průmyslových hnojiv – zvláště v létě, kdy horko vypařuje vodu, což sinice pociťují jako životabudič. A je to zároveň roční období, kam spadá vrchol hnojení.

Při nasazení aktivních černouhelných granulí se musí důkladně zvážit, jestli to stojí za to, protože technologie není levná. Nasazení drahého typu čištění se nemusí do spotřebitelských cen promítnout, v republice je mnoho obcí a měst, jež reálné náklady v účtech svých občanů nezohledňují a výpadek dotují z erární kasy. Záleží tedy na politické vůli.

Z toho vyplývá, že černouhelné granule se musejí čistit. I kvůli rozmanitosti velikosti svých pórů se zanášejí relativně rychle. Skutečně relativně – když se testovalo, jak si granule vedou v londýnské úpravně, ještě po 278 dnech práce zvládaly lapat polutanty s 90procentní úspěšností. Až speciální černé uhlí doslouží, musí být nicméně připraven způsob, jak s ním naložit, protože vzhledem k tomu, co se do něj nacucává, představuje nebezpečný odpad.

Při nasazení aktivních černouhelných granulí se musí důkladně zvážit, jestli to stojí za to, protože technologie není levná. „Určitě by zvýšila cenu vodného a dnes je obecně velice nepopulární jakékoli poplatky zvyšovat,“ říká ředitel vodohospodářského ústavu. Nasazení drahého typu čištění se nemusí do spotřebitelských cen promítnout, v republice je mnoho obcí a měst, jež reálné náklady v účtech svých občanů nezohledňují a výpadek dotují z erární kasy. Záleží tedy na politické vůli.

Hledání nejúčinnějších alternativ

Poplatková strategie často ústí v situaci, kdy si Češi neuvědomují, co skutečně stojí dopravit jim domů vodu v bezvadné kvalitě. Podle Urbana pak převládá mylný pocit, že vylít se dá cokoli. „U nás je základní problém, že lidé i podniky do kanalizace vyhodí cokoli. Mají pocit, že pokud to odešlo z domácnosti, zmizelo to i ze světa. Ve skutečnosti to nikam nezmizí, musejí se s tím poprat čistírny odpadních vod, jež hledají co nejúčinnější alternativy. Vodu totiž dále vypouštějí do řek a z těch pak odebíráme vodu na pití,“ popisuje, jak se odpady z domácností zase vracejí ke svým původcům.

Lidé i podniky do kanalizace vyhodí cokoli. Mají pocit, že pokud to odešlo z domácnosti, zmizelo to i ze světa. Ve skutečnosti to nikam nezmizí, musejí se s tím poprat čistírny odpadních vod, jež hledají co nejúčinnější alternativy. Vodu totiž dále vypouštějí do řek a z těch pak odebíráme vodu na pití.

Všechno špatné ve vodě nejde na vrub pesticidů, byť se na znečištění podílejí nejvydatněji. Podíl nesou i domácnosti. Nedávná vědecká studie ukázala, že z jednoho bubnu, v němž se pralo šest kilo prádla z umělých materiálů, se uvolní až 700 tisíc plastových mikročástic. Ironií osudu se to víc děje u oděvů z ekologicky příhodnějších recyklovaných materiálů.

Ale zpět ke klíčovým pesticidům: z podkladové analýzy Petra Tušila z VÚV vyplývá, že především by se měla proměnit filozofie zemědělství, protože hned na vstupu stojí kvalita surové vody z nádrže Švihov. Když se mezi zářím 2014 a následujícím lednem zkoumala celková koncentrace pesticidů, ukázalo se, že v surové vodě byly přítomné v míře vysoko nad zákonným limitem. Úprava zvládla číslo srazit pod limit, ale kolem léta 2015 to bylo těsně nebo přímo na hraně.

„Nejde zdaleka jen o dodržování a důslednou kontrolu agrotechnických postupů při aplikaci látek, jež mohou negativně ovlivnit kvalitu vody ve zdroji, jak se diskuse mnohdy zužuje. To je jen základní předpoklad. Podstatnější je celkový citlivý přístup k území a vytvoření systému hospodaření s půdou, aby se voda generovaná z celé plochy co nejvíce zdržela v systému a do vodní nádrže Švihov se dostávala s co nejmenšími koncentracemi nežádoucích polutantů,“ uvádí. Zlepšení přístupu je třeba ve změně pěstování plodin, aby všude nebyla řepková monokultura, zalesňování, obnova mokřadů a rybníků či investice do čistíren odpadních vod.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.