Ústecký kraj podpořil prolomení limitů těžby uhlí

Kraj odeslal na ministerstvo průmyslu vyjádření, které výslovně podporuje překročení ekologických limitů po roce 2014.

Čestmír Klos 12.1.2012
Měsíční krajina pod Jezeřím se má rozrůst i na zbytek Podkrušnohoří. K zámku zmizí přístupové cesty. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Měsíční krajina pod Jezeřím se má rozrůst i na zbytek Podkrušnohoří. K zámku zmizí přístupové cesty. | foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice
Měsíční krajina pod Jezeřím se má rozrůst i na zbytek Podkrušnohoří. K zámku zmizí přístupové cesty.

Na to, že Ústecký kraj čerstvě podpořil prolomení limitů těžby, musel na předvánočním jednání krajského zastupitelstva upozornit až člověk zvenčí, hornojiřetínský místostarosta Vladimír Buřt (Strana zelených).

Souhlas s prolomením limitů objevil jako součást „zásadní připomínky“, kterou kraj doručil na ministerstvo průmyslu a obchodu k návrhu státní energetické koncepce. V „zásadní připomínce“ se doslova píše: „Ústecký kraj v rámci předložených scénářů budoucího vývoje energetiky České republiky podporuje scénář A2, který předpokládá další udržitelné využití tuzemské surovinové základny v oblasti černého uhlí, hnědého uhlí a uranu, včetně pokračování těžby hnědého uhlí v lomech ČSA a Bílina.“

Aby nebylo sporu, jak brzo mají být limity protrženy, je tu i časová podmínka: „Překročení ekologických limitů těžby hnědého uhlí není předpokládáno před rokem 2014, jinak však není omezováno.“

Věrozvěst bourání limitů

O tak zřetelně formulované volbě postupu vůči limitům těžby nebylo dosud řeči. O možnosti podpořit druhý, variantní scénář označený G5, který počítá s těžbou v rámci limitů, krajská rada ani nediskutovala, ba ani nehlasovala. Vzala jen slepě na vědomí dříve odeslaný dopis, který na osobním hlavičkovém papíru hejtmanky Jany Vaňhové odeslal náměstek za ČSSD Pavel Kouda. O dokumentu, který by ve svém důsledku mohl znamenat úplné zničení Horního Jiřetína a vznik těžební jámy pět set metrů od litvínovských domů, tak rozhodoval jediný muž. Nebo to bylo nějak jinak? Určitě však nerozhodovala velká koalice v ústecké radě, která to jen ospale vzala na vědomí.

Souhlas s prolomením limitů je bezpodmínečný a je v rozporu s dosavadními usneseními zastupitelstva i s volebním programem ČSSD

Rozruch způsobilo právě až vystoupení Vladimíra Buřta na předvánočním zastupitelstvu. Dovolil si radním a zastupitelům připomenout, že souhlas s prolomením limitů obsažený ve vyjádření náměstka Koudy je bezpodmínečný. A že je v rozporu s dosavadními usneseními zastupitelstva a nakonec i s volebním programem ČSSD, který případné prolomení limitů vázal na podmínku předchozího konání krajského referenda, které by takový postup potvrdilo.

ČESKÁ POZICE náměstka Pavla Koudu telefonicky kontaktovala. Rozhodně popírá, že se on sám snažil dopisem prosadit prolomení limitů. „Text vyšel z úřednického kolečka, jak se k němu vyjadřovaly odbory krajského úřadu. To není rozhodnutí rady, ta to jen vzala na vědomí,“ zdůrazňuje Kouda. „Když ministerstvo požádá, slušností je odpovědět. Tak jsme v termínu odpověděli.“

Jak prosté. To by ovšem nesmělo být známo, že Kouda je vášnivým zastáncem protržení limitů. „Já to nikde netajím a každému to říkám. Nelze přece udržitelné zdroje energie uzavřít za limity. I naše okresní organizace ČSSD v Mostě zastává názor prolomit limity,“ připustil Kouda pro ČESKOU POZICI. Už v roce 2009 proslul Kouda výrokem: „Prostě jsem pro prolomení limitů, aby se tady ta kultura trošičku zvedla.“ Vynesl mu tehdy Zelenou perlu, anticenu za nejproblematičtější výrok o životním prostředí v daném roce.

Opatrný nesouhlas

Člen ústecké krajské rady Jiří Šulc, dřívější hejtman za ODS, nahlíží na dodržení politického závazku neporušovat limity odpovědněji než Kouda. Nicméně ani on důležitému dopisu, který může ovlivnit energetickou koncepci státu, nepřiložil odpovídající váhu. Na rušném předvánočním zastupitelstvu prohlásil: „Pro mě platí usnesení zastupitelstva, a to nejméně dvakrát. Jednou je přímo k limitům, kdy jsme si tady odhlasovali, že jsou pro nás nepřekročitelné. A jednou v rámci zásad územního rozvoje.“

Co z toho Šulc vyvozuje? „Nad usnesení zastupitelstva nic neexistuje. Ani dopis kohokoliv z nás,“ tvrdí Šulc.

Nepochybně má pravdu, jenže přípravu nového návrhu energetické politiky na ministerstvu průmyslu a obchodu nebudou ovlivňovat stará klíčová rozhodnutí, ale nová, za tím účelem doručená „zásadní připomínka“, která požaduje pravý opak oněch usnesení. Šulc sice uvádí, že při hlasování odmítl vzít obsah dopisu na vědomí. Nicméně diskusi o tom, jak je možné tolerovat praktický postup proti duchu předchozích usnesení, nerozpoutal. Do krajských voleb je nejspíš ještě daleko, a na zásadní politickou roztržku je tudíž příliš brzy.

Vládne v Ústí „Úřednické Kolečko“?

Diskuse nastala až s vystoupením jiřetínského místostarosty Buřta. Na obranu svého stranického kolegy Koudy proti němu ostře vystoupil náměstek hejtmanky Arno Fišera (ČSSD). Zpochybnil samu podstatu sporu, že Ústecký kraj podpořil prolomení limitů těžby. „Je to absolutní nesmysl,“ prohlásil Fišera. „Kraj nikdy nic takového neřekl. Zástupce hejtmana (Kouda) jen podepsal připomínkový koloběh,“ tvrdí Fišera.

Co je to za tajemné síly, které sestaví z připomínek odborů krajského úřadu tak úderný materiál, že před ním kapitulují náměstci i radní a v tichosti ho posvětí?

Jednou je to „Úřednické Kolečko“ podruhé „Připomínkový Koloběh“. Co je to za tajemné síly, které sestaví z připomínek odborů krajského úřadu tak úderný materiál, že před ním kapitulují náměstci i radní a v tichosti ho posvětí tím, že ho vezmou na vědomí? A že dokáže otočit politiku zachování limitů na plán jejich protržení? Kouda se napřímo zdráhá přiznat autorství, kdo tedy?

Každopádně je to nenápadný pokus, jak zvrátit dosavadní politiku kraje vůči nedotknutelnosti limitů. Zájem na tom mohou mít nejrůznější skupiny.

Fišera si byl jist převahou svého postavení a žádal po Buřtovi, aby buď svá tvrzení doložil, nebo se mu za ně „v předvánočním čase“ omluvil. Buřt shromáždil podklady a obratem je zaslal nejen Fišerovi, ale všem zastupitelům. A místo omluvy předložil Fišerovi onačejší nabídku: „Svá tvrzení jsem připraven doložit i před soudem,“ napsal Buřt. A nebude-li Fišera nadále souhlasit s Buřtovým varovným hodnocením situace, dostal nabídku: „Dovoluji si Vás v této souvislosti vyzvat, abyste svoji čest hájil formou občansko-právní žaloby.“

Následovat nejspíš bude ticho. Zlověstné, protože džin protržení limitů byl už vypuštěn.

Počet příspěvků: 16, poslední 30.12.2011 08:42 Zobrazuji posledních 16 příspěvků.