„Uříznu tomu hadovi hlavu...“ Akademická válka na brněnské veterině?

Děkan veterinární fakulty byl vystaven ostrým výhrůžkám. Jeho kritici však hovoří o převládající atmosféře strachu i šikaně na škole.

Veterinární a farmaceutická univerzita má ve znaku hada, symbol lékařství. Izraelský student se ovšem dostal do policejních protokolů s výroky, že nebude hada trénovat, ale zabije ho. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Veterinární a farmaceutická univerzita má ve znaku hada, symbol lékařství. Izraelský student se ovšem dostal do policejních protokolů s výroky, že nebude hada trénovat, ale zabije ho.

Je to unikátní vysoká škola v Česku. Jediná v tuzemsku vzdělává budoucí zvěrolékaře. Veterinární a farmaceutická univerzita (VFU) sídlí v Brně, má tři fakulty, přičemž na Fakultě veterinárního lékařství se množí kuriózní případy odporu proti vedení. Kromě chystaného průvodu maskovaných studentů (ve středu 5. června) či loňské petice vysokoškoláků proti změně jednoho předmětu je nejbizarnějším dokladem série výhružných e-mailů, které byly prostřednictvím šéfky kliniky koňských chorob v březnu „adresovány“ děkanovi Aloisu Nečasovi.

  • „Nebudu trénovat hada, ale uříznu mu hlavu...
  • Dobili jsme Manhattan, dobili jsme Berlín! Nyní jsem rozzloben, nyní on bude platit...
  • Někdo ho musí zastavit a bude mým potěšením to udělat. Chtěli mi všechno vzít, nyní všechno ztratí...
  • Nebudu ,D‘ vychovávat, popravím (sesadím) ho na veřejném náměstí, za to, co udělal. Rozdrtím ho a nakrmím s ním studenty, učitele a všechna děvčata, ze kterých si vzal nějaký benefit. Do třiceti dnů vyčistím univerzitu,“

uvádí se v trestním příkazu, který má ČESKÁ POZICE k dispozici. Ten čerpá z desítky e-mailů rozeslaných izraelským studentem. Písmenem „D“ je míněn děkan.

Nečas a vedení školy se obávalo skutečného útoku, proto se děkanovi dostalo i  policejní ochranky, která ho doprovázela na akademické půdě, jak připomnělo také regionální vydání Mladé fronty DNES. Šlo snad v Izraelcově případě o psychicky vyšinutého jedince, vážný důsledek déletrvajících vnitrofakultních půtek nebo o nezralého člověka, který si jen chtěl svéráznou cestou získat pozornost a třeba i setkání u přednostky kliniky?

V masce hrdiny z Entebbe...

Těžko soudit. Každopádně Shanaf Ben Yahud z izraelské Haify, který se narodil na Silvestra 1982, byl podle policejního protokolu 28. března v 16.20 hodin zadržen a dvě hodiny poté podroben výslechu, neboť byl podezřelý ze spáchání trestného činu nebezpečného vyhrožování dle paragrafu 353 trestního zákoníku. U výslechu uvedl: „Vím, že nastaly obavy z toho, že jsem použil slovo ,execution‘, což znamená poprava nebo likvidace, bylo to ale myšleno pouze morálně, ne fyzicky, chtěl jsem ukázat pravou tvář děkana a znemožnit jej v tisku, v televizi,“ uvádí protokol brněnské policie.

Vyhrožující student: Není možné, aby se student bál jít na zkoušku, protože ví, že ho zkoušející nenávidí...Ben Yahud dále tvrdil, že nechtěl porušit zákon; psal prý v hádankách a narážkách na písně Leonarda Cohena. „Chtěl jsem mluvit s lidmi z univerzity o korupci a nespravedlnosti na univerzitě. Není možné, aby se student, který platí tolik peněz, dostal do politických šarvátek mezi fakultami. Není možné, aby se student bál jít na zkoušku, protože ví, že ho zkoušející nenávidí,“ tvrdil student, dle něhož ho chtěl děkan z univerzity vytlačit.

Měl šílený plán: přijít za děkanem v masce Jonathana Netanjahua, velitele operace v Entebbe roku 1976, a ve veřejné debatě Nečase znemožnit a svou roušku odložit. Prý by to byla pomoc přátelům na univerzitě.

Podle informací ČESKÉ POZICE byl již Shanaf Ben Yahud z Česka vyhoštěn, ale s kritikou děkana, který se údajně zbavuje neloajálních učitelů, přichází i část studentů a členů akademického senátu VFU. A je s podivem, jak opatrní a bojácní jsou – ač na univerzitní půdě, někteří se zdráhají říci byť jen své křestní jméno.

Vyšší kvalita, větší internacionalizace?

Navzdory tomu Nečas s vervou tvrdí, že je na VFU vše v naprostém pořádku: „Neděje se zde nic nestandardního. Jsme špičková škola, což dokládají hlavně naše výsledky i stále větší zájem ze zahraničí,“ řekl ČESKÉ POZICI děkan Alois Nečas, který má na škole pověst náročného šéfa. Vyvrací také šířené zvěsti o hromadných odchodech odborníků.

Některé zdroje upozorňují, že kliniku psů a koček opustilo či opustí až 15 lidí – včetně docenta Michala Vlašína (působil i v Kanadě či v USA a spolupracoval s budovaným humánně-medicínským centrem ICRC v Brně) a také dalších pracovníků (experta na ultrasonografii dr. Kohouta a doktory/doktorandy Honzáka, Hoškovou, Kružíkovou či Tarkoškovou a řadu ošetřovatelů). Na klinice přežvýkavců a prasat má jít až o 20 zaměstnanců: profesora Dvořáka (v důchodu), docentku Pechovou, docenta Drábka, doktorku Hauptmanovou, Antošovou, Mišurovou, Kutala, Jana, Müllera nebo Jana Bernardyho, jenž je nynějším prezidentem Komory veterinárních lékařů ČR.

„Některým končila smlouva na dobu určitou, někteří odešli pro malý výkon. Zdráhám se jako děkan někoho v médiích jmenovat, ale jsou i tací, kteří měli za devět let na fakultě jediný opublikovaný článek,“ tvrdí děkan Nečas, přičemž je prý u každého jednotlivého jména schopen vyjmenovat důvody, které by ale mohly jmenované poškodit.

Dané kroky opírá o potřebu zlepšení kvality na škole. „Fakulta nyní funguje super. Ovšem kvůli uměle vytvořeným – a vlastně neexistujícím – problémům jsme zdržováni od práce,“ říká děkan, jenž škole šéfuje od roku 2010, kdy na děkanátu vystřídal Leoše Pavlatu. Nečas vzestup školy dokládá kromě jiného její větší internacionalizací: zatímco se v letech 2007 až 2009 hlásilo do postupně zaváděného anglického magisterského programu 36, 36 a 43 uchazečů, v letech 2010 až 2012 se počty zvýšily na 79, 91 a 103 zájemců, z nichž byla asi polovina přijata. Pro školu je to důležitý faktor – za jeden rok veterinářského studia se totiž v Brně platí 7600 eur.

S podporou „svých“ profesorů

Děkana patrně podporuje i většina fakultních profesorů. Letos se na Veterinární a farmaceutické univerzitě budou konat rektorské volby; mandát dosavadního rektora Vladimíra Večerka skončí k 1. únoru 2014. A napětí nastalo ve chvíli, kdy se začalo hovořit o předsunutí voleb, které tradičně bývají na podzim, na dřívější termín. Část pedagogů se obávala snahy o „zmanipulování voleb“, proto letos 15. května rozeslalo 16 profesorů z celkových 17 či 18 otevřený dopis (přiložený v PDF) kritizující záměr senátu.

„Volby rektora v uplynulých obdobích probíhaly vždy na podzim, vždy byl znám nový rektor včas... Proto snahu předsednictva senátu a jeho předsedy (jímž je exděkan Pavlata – pozn. red.) považujeme za nepřijatelné narušení akademického prostředí na naší univerzitě a účelovou snahu ovlivnit průběh a pravděpodobně i výsledek voleb,“ uvádí se v dopise, který podepsali i profesoři Jiří Smola, Jaroslav Hanák či David Modrý.

Anonymní stížnosti na dění ve škole šíří prý jen úzká skupina lidí a hrstka naočkovaných studentů...ČESKÁ POZICE se s nimi setkala. Jak vnímají kritiku dění na škole a zvěsti o despotických praktikách vedení? „Jsou to manipulace a lži, bolí mě to vzhledem k pověsti školy. A vídat děkana v doprovodu ochranky je úplně destruující,“ říká profesor Hanák. Další kolegové doplňují, že v žádném případě nejde o nějaké dva existující tábory; anonymní stížnosti prý šíří jen úzká část lidí – „hrstka naočkovaných študáků“ a patrně také někdo zvnějšku. Školu to dle nich vyčerpává a pedagogy odvádí od výuky i vědecké práce.

Jak hodnotí novou Nečasovu éru ve srovnání s děkanováním Pavlaty, k němuž jsou všichni dost kritičtí? „Internacionalizace školy za vedení děkana Nečase je naprosto zásadní, škola se posunula úplně jinam. Nyní už k nám nejezdí jen studenti z Izraele či Kypru, ale také ze Švédska,“ upozorňuje profesor Modrý, který je garantem odborných výzkumů VFU na africkém kontinentu a založil i obecně prospěšnou společnost Veterináři bez hranic. Kritika vedení může být prý dána zvýšenou náročností studia, a tedy i odporem části školy.

Reakce exděkana Leoše Pavlaty

Kromě oslovených studentů a doktorandů, kteří s ČESKOU POZICÍ hovořili (ale obávají se pod jménem veřejně vystoupit), je zřejmým odpůrcem vedení bývalý děkan Leoš Pavlata. Předseda velkého akademického senátu a oblíbený pedagog, jemuž v pracovně visí diplomy pro top fakultního učitele uplynulých let, říká, že už se zastrašovat nenechá. Děkanovi napsal v dubnu také dopis, že se k němu má přestat chovat šikanózně a uplatňovat bossing.

„Nedělali jsme v listopadu 1989 revoluci, abychom se dnes báli otevřeně projevit svůj názor,“ řekl ČESKÉ POZICI docent Pavlata. Podobně se vyslovil už v otevřeném listu ze 17. listopadu 2010 (přiložen v PDF). Jako důkaz, kterak asi „mlčící většina“ situaci na škole vnímá, zmiňuje volby do senátu, v nichž výrazně uspěl – a je senátním předsedou.

Děkan Leoš Palata jakékoliv možné manipulování s volbou rektora odmítáJakékoliv možné manipulování s volbou rektora z této pozice odmítá. V reakci na dopis profesorů napsal 23. května svůj otevřený list (v příloze PDF), ve kterém se nařčením z účelového jednání senátu rázně brání. Nic podivného dle něho senát neučinil; už dříve byl vyzván dopisem náměstka ministra školství Tomáše Hrudy, aby bylo o rektorovi rozhodnuto nejpozději do 1. listopadu, tudíž o tom senát v průběhu května jednal.

„Nic nestandardního, účelového, tajemného. To bychom měli všichni respektovat, protože tím vyjadřujeme respekt k akademické samosprávě a demokratickým postupům… Přiznám se, že osobně za nestandardní krok nepovažuji veřejné jednání AS (akademického senátu – pozn. red.), ale rozesílání dopisů, které obsahují údaje minimálně nekompletní – a jen smutně poznamenávám, že absolutní většina podepsaných profesorů na zasedání senátu nebyla, a ani se mnou o otázkách tam projednávaných nemluvila. Informace tedy musí mít pouze zprostředkované,“ píše Pavlata, jemuž má nejspíše na škole skončit pracovní poměr k letošnímu srpnu.

Za nestandardní považuje i postup vedení fakulty, které si najmulo advokátní kancelář, aby podniklo kroky proti docentce Aleně Pechové, jež přešla na jinou fakultu v rámci univerzity, ale byla nadále senátorkou za fakultu. Brněnskými advokáty byla pak 9. května vyzvána, aby do sedmi dnů složila mandát. Proti jejímu setrvání v senátu se už ovšem dříve vyslovili i přednostové jednotlivých klinik v březnovém dopise (přiložen v PDF).

Oponent, „plagiátor“, protikandidát?

Nepříjemná atmosféra na škole není novinkou. Podle informací ČESKÉ POZICE byl už v říjnu 2009 zaslán tehdejší ministryni školství Miroslavě Kopicové anonymní dopis, v němž bylo ministerstvo žádáno o prošetření dění na VFU. Tvrdě kritizován byl rektor Večerek i prorektor Nečas, kteří prý destabilizovali prestižní školu a profitovali z vedení jediné veterinární školy v zemi, cestovali za velké peníze po světě (Havaj, Perth, Davos), vystudovali MBA programy a údajně odměňovali své blízké vysokými odměnami, ale žádné konkrétní důkazy k dopisu přiloženy nebyly, aby se takovým „pamfletem“ někdo vážněji zabýval.

V současných vnitrofakultních bojích se také pochopitelně vytahuje předrevoluční členství některých profesorů v KSČ, jejich dobové aktivity na škole, ale třeba i domnělá spolupráce se Státní bezpečností (StB).

Pavlata je na univerzitě známou osobností. Nejen kvůli děkanování, ale i „aféře“, kdy byl obviněn z plagování, o čemž psala i média. Odehrála se v roce 2009 a měla vést k jeho odvolání z postu děkana. Tehdy proti Pavlatovi vystoupil docent Josef Illek s profesorem Smolou (dnešní Nečasovi sympatizanti) s tím, že Pavlata s kolegyní opsal pasáž z časopisu Veterinářství 1/2008 týkající se „diferenciální diagnostiky syndromu ulehnutí u krav“. Tehdejší děkan se musel obhajovat před senátem i v novinách. Nakonec pak v roce 2011 vyšel v deníku Právo článek s titulkem „Děkana neprávem obvinili z opisování a pak zabrali jeho pozice“.

Nejde opět o vyřizování účtů několika stran před rektorskou volbou, kdy bude záležet, kolik kdo bude mít hlasů v akademickém senátu?Nejde opět o vyřizování účtů několika stran před rektorskou volbou, kdy bude záležet, kolik kdo bude mít hlasů v akademickém senátu? Případné jsou proto otázky na děkana Nečase i jeho předchůdce Pavlatu, zda se právě oni chtějí stát rektorem. „Osobně jsem o tom zatím neuvažoval. Na úmysly docenta Pavlaty se musíte zeptat jeho, nicméně vyostřená situace na fakultě podle mého názoru s blížícími se volbami souvisí,“ odvětil Nečas.

A předseda senátu Pavlata, jemuž bylo v květnu 2011 po tajném hlasování vědecké rady zastaveno profesorské řízení, říká: „Zatím jsem to neřešil, ale pakliže budu akademickou obcí navržen, zkusím to.“

Průvod maskovaných studentů „na podporu ohroženého druhu doc. Pavlaty“, jak se píše v pozvánce na stránce Veterina beze strachu, má vyrazit ve středu 5. června v 16.00 hodin od vlakového nádraží v Brně k areálu Veterinární a farmaceutické univerzity. Pak se asi ukáže, jak veliká je skupina kritiků vedení, a zda jde opravdu jen o hrstku naočkovaných lidí.