Úředně potvrzeno: Česko dusí prorůstání politiky státní správou

Kritická zpráva ministerstva vnitra realisticky popsala to, co se léta šušká – státní správa je zpolitizovaná a přebujelá.

Šeptanda, že v Česku po politických změnách musejí z ministerstev, krajských úřadů či magistrátů odejít i hierarchicky nejníže postavení úředníci, byla „úředně“ potvrzena. Komise ministerstva vnitra, která se zabývala analýzou české státní správy, zjistila, že neexistuje oddělení politických a čistě úřednických funkcí ve státních institucích. To nahrává politickému obchodování s veřejnými posty a vyřizování si účtů s politickou opozicí.

„Výjimkou nejsou ani obměny na referentské úrovni po politických změnách ve vedení státu,“ uvádí zpráva odborné komise. Podle informací Práva hodlá ministerstvo vnitra do poloviny příštího roku předložit vládě návrh zákona o úřednících a státních zaměstnancích, který by měl vyjasnit oddělení politických a byrokratických funkcí. Chybějící zákon o státní službě dlouhodobě kritizuje i Evropská komise, neboť k jeho přijetí se Česko zavázalo vstupem do EU.

Experti se nicméně nezastavili jen u konstatování zpolitizované státní správy. Hutná kritika zazněla i na adresu její efektivity. „Samotné orgány ústřední státní správy přesně nevědí, které agendy jsou v rámci jejich úřadu vykonávány, a zda mají zákonné oprávnění k jejich výkonu,“ shodla se komise, složená z úředníků ministerstva vnitra, ministerstva financí, Asociace krajů a místních samospráv. Jinými slovy, v Česku existují zbytečné úřady vedené nekompetentními lidmi dosazenými na přání politických stran. Navíc tito úředníci, jež jsou odměňování z veřejného rozpočtu, dost možná vykonávají nezákonnou činnost.