Unikátní koncept filantropie: Karta dobré vůle

Společnost ČSOB Private Banking spravuje majetek klientů, kteří disponují prostředky převyšujícími 10 milionů korun. A jak vyplynulo z loňského průzkumu, na 85 procent z nich se pravidelně či příležitostně věnuje dobročinným aktivitám. Jak ale upozorňuje její výkonný ředitel Martin Kosobud, privátní bankéři se u nich často setkávají s nejistotou: Mám prostředky, chtěl bych se o ně podělit, jenže nevím, jak to mám udělat...

Výkonný ředitel společnosti ČSOB Private Banking Martin Kosobud (vpravo) v roli traséra s nevidomým běžcem Markem Moflárem při dubnovém Běhu potmě pro Světlušku. Vedle něj Luboš Kušnír z ČSOB Private Banking se svým slabozrakým běžcem Janem Boškem. foto: archivČeská pozice

Kilometry, které pomáhají. Výkonný ředitel společnosti ČSOB Private Banking...

Od 1. května jim v rozhodování může pomoci nová debetní Karta dobré vůle MasterCard World Elite. Princip je sice jednoduchý – 0,6 procenta z každé transakce na kartě jde na charitu – cesta k jeho zrodu však trvala dva roky, jak v rozhovoru pro ČESKOU POZICI přibližuje Kosobud.

Jaký je o Kartu dobré vůle mezi vašimi klienty zájem?

Velký a jsme rádi, že jsme klienty nadchli touto myšlenkou. Chceme a aktuálně tomu vynakládáme maximální možnou energii, aby karta doputovala všem, kdo na ni mají nárok. V současné chvíli jí může platit již několik desítek z nich a očekáváme, že ji v tomto roce budou využívat stovky klientů a na filantropii díky tomu nasbíráme jeden milion korun.

Karta není určena všem automaticky?

„Důležité je, aby klient kartu aktivně používal. Pokud nebude, tak se s ním o tom pobavíme a zhruba po roce mu navrhneme výměnu karty za jiný typ.“

Klient musí splnit určitě podmínky. Mohou být velmi bohatí klienti, kteří ale u nás žádnou platební kartu nepoužívají. Takže s nimi na toto téma musíme vést diskusi, aby transakce na kartě probíhaly. Karta dobré vůle, kterou jsme připravili ve spolupráci s MasterCard, umožní odvádět 0,6 procenta z každé provedené platby u obchodníka na prospěšné projekty. Na charitu tak přispívá samotná karta ve formě vyjednaných doplňkových služeb na pojištění a vyššího zapojení MasterCard. Klient tedy nic neplatí, a především ani o nic nepřichází. Důležité pro nás je, aby klient kartu aktivně používal. Pokud nebude, tak se s ním o tom pobavíme a zhruba po roce mu navrhneme výměnu karty za jiný typ.

Mají vaši klienti v rámci konta kartu zdarma?

Mají speciální účet – ČSOB Privátní konto, a k tomuto kontu mají možnost získat Kartu dobré vůle zdarma. Jen bych chtěl podotknout, že kartu nedostanou automaticky všichni naši klienti, ale jen ti, kteří na ni budou mít nárok a splní určité podmínky.

Pokud klient nebude kartu používat, může o ni přijít?

V podstatě ano... Důležité je s nimi na to téma hovořit. Vědět, že peníze našich klientů někomu konkrétnímu pomohou, je pro nás bankéře srdeční záležitost. Proto se nebojíme před klientem otevřeně zeptat: A budete kartu používat? Budete na ni utrácet minimálně dvacet, třicet tisíc měsíčně, aby ten příspěvek měl aspoň nějaký smysl? Na začátku každého roku klient obdrží informaci, kolik peněz se celkem vybralo a jak byly rozděleny. Když bude hodně utrácet, může ročně přispět částkou několika tisíc korun, což jsou nezanedbatelné sumy, a my chceme, aby to klientovi udělalo radost.

Má možnost si určit, kam peníze půjdou?

„Chceme být co nejvíce konkrétní, tedy že nedáme určitou sumu jen tak třeba Výboru dobré vůle, ale chceme, aby nám potvrdil, kam přesně ji má v úmyslu dát.“

Kouzlo tkví v tom, že v podstatě každá velká organizace, tedy i banky, má zvláštní oddělení CSR, tedy oddělení zodpovědné za společenskou odpovědnost firmy. Tudíž jsou tam nastaveny procesy kontroly, kam tyto prostředky jdou. Včetně zpětných vazeb, zda byly správně použité. A to klienti vyhledávají, protože jsou bombardování mnoha zájemci o příspěvek, ale samozřejmě nikdy nemají jistotu, zda je to to pravé. My budeme v prvním roce získané prostředky rozdělovat mezi Výbor dobré vůle, Nadaci Charty 77, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadaci VIA a Člověka v tísni. Chceme být ale co nejvíce konkrétní, tedy že nedáme určitou sumu jen tak třeba Výboru dobré vůle, ale chceme, aby nám potvrdil, kam přesně ji má v úmyslu dát.

Děláme to stejně, když přispíváme my osobně. Třeba když vybíráme peníze při firemním vánočním večírku, tak vždy na konkrétní účel. Buď přijde s nápadem Výbor dobré vůle a řekne, že by ty a ty děti potřebovaly naslouchadla nebo jiné zdravotní pomůcky. Anebo někdo z firmy přijde s tím, že má ve svém okolí postižené dítě, které potřebuje speciální kočárek za 80 tisíc korun. V takovém případě necháme žádost posoudit Výboru dobré vůle, a když ji uzná za vhodnou, pošleme peníze na jeho konto a on je proplatí.

Co bylo při výběru partnerských neziskovek pro novou kartu rozhodující?

Jejich historie, transparentnost, spolehlivost a dlouhodobá spolupráce. S ohledem na reputaci banky máme na paměti hlavně transparentnost – naši i organizací, které podporujeme. Děláme proto audity a vydáváme zprávy o tom, kam peníze banky putují. Přesně to nabízíme svým klientům za to, že jsou ochotní takto přispět.

Uvedení karty podporujete poměrně masivní kampaní. Kde leží hranice mezi dobročinností a marketingem?

Například to, že banka rozdělí na dobro téměř 50 milionů korun ročně, se objeví ve výroční zprávě, ale moc se to nekomunikuje. Což je možná správná strategie, lidé by na to v opačném případě mohli mít i negativní názor, a já je chápu. Na druhou stranu bychom se bez marketingu nikdy nedostali k cíli. A já se k němu chci dostat. Proto jsem rád, že tady spolu sedíme.

Veškerý marketingový rozpočet Privátního bankovnictví jsme dali de facto jen na tuto kartu – aby si tohoto modelu klienti všimli a aby ho začali vnímat trochu jako standard, jak se chovat. Paradoxně zjišťujeme, že kampaň je jednou z dosud nejefektivnějších – klienti opravdu přicházejí, ptají se a kartu chtějí.

Kde se nápad na dobročinnou kartu zrodil? Inspirovali jste se v zahraničí?

„Takto koncipovaná karta je ve světě unikátní a vymysleli jsme ji my. Cestu v této oblasti jsme ale uvnitř hledali strašně dlouho.“

Takto koncipovaná karta je ve světě unikátní a vymysleli jsme ji my. Cestu v této oblasti jsme ale uvnitř hledali strašně dlouho. Nejprve jsme začali něco aktivně dělat sami. Ať již zmíněné sbírky při firemních akcích nebo dobrovolnické dny v neziskových organizacích nebo na pomoc potřebným – nyní se například chystáme jít pomáhat do Jedličkova ústavu. Postupně to přešlo až k úvahám, jak takové aktivity spojit s klienty.

Mezikrokem bylo, pojďte si s námi zaběhat – v rámci seriálu závodů Run Czech pořádaných společností Prague International Marathon od nás putuje za každý uběhnutý kilometr s námi 50 korun na konto Výboru dobré vůle (v rámci Běhu pro dobrou věc při dubnovém půlmaratonu a květnovém maratonu v Praze banka za uběhnuté kilometry dobroběžců přispěla částkou 256,9 tisíce korun na podporu zdravotně hendikepovaných – pozn. red.). Na konci se nám pak po dvou letech zrání konečně urodila myšlenka na Kartu dobré vůle. Klientovi ji na začátku představíme a on už pak nemusí prakticky nic dělat. Čím více bude konkrétních příběhů, komu díky kartě pomohli, tím méně o tom budou přemýšlet a začnou to považovat za samozřejmost stejně jako ranní snídani. A to jsme potřebovali.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.