Událost roku v řízení vědy. Nové složení vládní rady.

Šestnáct členů rady, která rozhoduje o miliardách na výzkum, jmenuje premiér v řádu dní. ČESKÁ POZICE má jejich kompletní seznam.

V nové vědní šestnáctce oproti dřívějšku chybí vrcholní představitelé jako předseda Akademie věd, šéf Svazu průmyslu nebo předseda České konference rektorů. foto: © ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, iPhoneČeská pozice

V nové vědní šestnáctce oproti dřívějšku chybí vrcholní představitelé jako předseda Akademie věd, šéf Svazu průmyslu nebo předseda České konference rektorů.

Stěžejní událost roku v řízení české vědy se blíží rozuzlení. Podle důvěryhodných informací ČESKÉ POZICE je již jasno o složení nové vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a premiér Petr Nečas (ODS) ji oficiálně jmenuje v řádu dní. Na seznamu, který uvádíme níže, se objevuje šestnáct respektovaných zástupců všech tří hlavních „hráčů“ (průmyslu, vysokých škol a Akademie věd ČR), nejde však o jejich vrcholné představitele, jako tomu bylo dříve. Rada rozhoduje o systémovém toku desítek miliard v českém výzkumu.

Zatímco úplným nováčkem bude v RVVI rektor Vysoké školy báňské Ivo Vondrák, trojice exministryně školství Miroslava Kopicová, podnikatel Zbyněk Frolík a rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala zasednou v radě již potřetí; ve druhém přerušeném funkčním čtyřletém období, což jistě vzbudí odpor. Zásadní bude výklad článku 6 statutu RVVI, dle něhož je funkční období členů rady čtyřleté a „člen Rady může být jmenován do Rady nejvýše na dvě po sobě následující funkční období“. Je na premiérovi, který bývá předsedou rady, aby si svůj výklad před kritiky obhájil.

Sestava nové RVVI (v abecedním pořadí):

Akademie věd:
Karel Aim – Ústav chemických procesů
Zdeněk Havlas – Ústav organické chemie a biochemie
Tomáš Jungwirth – Fyzikální ústav
Karel Oliva – Ústav pro jazyk český

Vysoké školy:
Petr Fiala – Masarykova univerzita
Jiří Málek – Univerzita Pardubice
Vladimír Mařík – ČVUT
Ivo Vondrák – Vysoká škola báňská

Průmysl:
Jiří Cienciała – Třinecké železárny
Jaroslav Doležal – Honeywell
Zbyněk Frolík – Linet

Ostatní:
Rudolf Haňka – University of Cambridge
Cyril Höschl – Psychiatrické centrum Praha
Stanislava Hronová – Vysoká škola ekonomická
Miroslava Kopicová – Národní vzdělávací fond
Miroslav Ryska – 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Začne nefunkční orgán fungovat?

Premiér Nečas koncem letošního září radu rozpustil, jak ČESKÁ POZICE jako první informovala. Vadilo mu, že ústřední vědní orgán byl dlouho „nefunkční“. Dle Nečase se v bývalé radě projevovalo silné napětí mezi zástupci jednotlivých institucí, především Akademie věd (AV ČR), vysokých škol a průmyslové sféry. Někteří zástupci akademie premiérův názor kritizovali a tvrdili, že rada funguje správně. Premiér se zavázal jmenovat novou radu do konce října, ale pro politické povinnosti na to neměl čas.

Dle Nečase se v bývalé radě projevovalo silné napětí mezi zástupci jednotlivých institucí„Novou radu sestavoval pan premiér Nečas s velikou odpovědností, s vyváženým složením, aby byly zastoupeny osobnosti nahlížející vědu a výzkum z různých perspektiv. Jeho návrh považuji za vyvážený a těším se na práci rady, která přinese nové impulzy. Zveřejnění jmen však ponechávám plně v kompetenci pana premiéra,“ řekl před časem hlavní premiérův poradce pro vědu Petr Fiala ČESKÉ POZICI, která okolnosti výběru jmen dlouhodobě sleduje.

A co řeknou akademici na „třetí“ funkční období Kopicové, Fialy či Frolíka? „Teď jste nakousl formální otázku. Nestudoval jsem přesně výklad statutu, který členství omezuje na dvě funkční období po sobě. Nevím, jak lze právně interpretovat rozdíl mezi tím, zda byl člen odvolán, podal rezignaci nebo byla odvolána celá rada. Předpokládám, že kdo si odsloužil dvě období, už by v radě být neměl, ale nejsem právník,“ odpověděl před dvěma týdny na dotaz ČESKÉ POZICE předseda AV ČR Jiří Drahoš.

Kvaziministerstvo vědy

Nedávno zveřejněný audit české vědy mimo jiné kritizoval způsob řízení tuzemského výzkumu. „Současná šíře úkolů RVVI, a zvláště její dominující úloha v definování rozpočtových pravidel, nezbytně vede k tomu, že diskuse v Radě se především točí kolem finančního aspektu národní podpory vědy a výzkumu,“ uvádí audit o „kvaziministerstvu vědy“. Místo toho, aby byli nezaujatými odborníky, se radní stávají vyslanci svých skupin.

Audit proto doporučuje odpolitizování systému a složení rady, jež by se místo určování rozpočtu měla zamýšlet a pracovat strategičtěji. Rada je skutečně mocným orgánem.

Co všechno RVVI může a dělá?

  • připravuje a kontroluje Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací
  • zpracovává určení výzkumných priorit státu
  • připravuje Metodiku hodnocení výzkumných výsledků
  • hodnotí výsledky výzkumných organizací
  • navrhuje obsazení Grantové a Technologické agentury ČR
  • vládě připravuje materiály k problematice výzkumu a vývoje
  • navrhuje výši celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace

S přeměnou rady souvisí i změna na postu ředitele odboru výzkumu při Úřadu vlády ČR. Jak už ČESKÁ POZICE informovala, dlouholetého sekretáře Marka Blažku nahradil Jan Marek z ministerstva školství, jenž by měl nastoupit k 1. prosinci.

Pokud novou radu schválí vláda, mohla by konečně začít plnohodnotně plnit své úkoly. Jedním z nich je navržení nového předsedy Technologické agentury ČR, neboť její zakládající šéf Karel Klusáček v říjnu skončil na vlastní žádost. Úkolů, které měsíce zahálely, je spousta.